NodeREDGuidUKR

ДОВІДНИК З NODE-RED українською мовою

На головну Розділ
<- Ui control (Керування UI)  

3.20. Template (Шаблон)

imgШаблонний віджет (template widget) може містити будь-які дійсні директиви html та Angular / Angular-Material. Цей вузол може бути використаний для створення динамічного елементу інтерфейсу користувача, який змінює свій вигляд на основі вхідного повідомлення і може посилати повідомлення назад до Node-RED.

Наведений нижче код буде змінювати текст в залежності від парності числа, отриманого msg.payload. Він також змінить колір тексту на зелений, якщо число парне, або на червоний, якщо непарне.

<div layout="row" layout-align="space-between">
 <p>The number is</p>
 <p ng-style="{color: (msg.payload || 0) % 2 === 0 ? 'green' : 'red'}">
  
 </p>
</div>

У наступному прикладі показано, як встановити унікальний ідентифікатор для вашого шаблону, підібрати колір теми за замовчуванням і переглянути будь-яке вхідне повідомлення.

<div id="my_" style="color:">Some text</div>
<script>
(function(scope) {
 scope.$watch('msg', function(msg) {
  if (msg) {
   // Do something when msg arrives
   $("#my_"+scope.$id).html(msg.payload);
  }
 });
})(scope);
</script>

Шаблони, зроблені таким чином, можуть бути скопійовані і залишатися незалежними один від одного.

Наступний код приведе до того, що з’явиться кнопка, яка при натисканні надішле повідомлення з payload 'Hello world'.

<script>
var value = "hello world";
// or overwrite value in your callback function ...
this.scope.action = function() { return value; }
</script>
<md-button ng-click="send({payload:action()})">
  Click me to send a hello world
</md-button>

Ви також можете визначити вміст шаблону за допомогою msg.template. При цьому, наприклад, можна використовувати зовнішні файли. Шаблон буде перезавантажено на вхід, якщо він був змінений.

Якщо в у полі Template ` msg.template` присутній код, його буде проігноровано. Також доступні наступні шрифтові значки: Material Design icons, Font Awesome icons, Weather icons.

У Template можна використовувати директиви AngularJS, які дозволяють розробнику модифікувати поведінку деяких елементів, чи описати власні елементи.

ng-app

Оголошує елемент кореневим елементом застосунку, дозволяючи змінювати поведінку за допомогою спеціальних тегів.

ng-bind

Змінює текст елемента на значення виразу.

<span ng-bind="name"></span> 

відобразить значення змінної name всередині тегу span. Будь-які зміни змінної будуть миттєво відображені в DOM, де б змінна не використовувалась.

ng-init

Ініціалізує/визначає дані/змінні вашого додатку.

ng-model

Подібна до ng-bind, але дозволяє двостороннє зв’язування даних (зміни в DOM будуть змінювати змінну).

ng-class

Дозволяє динамічно додавати та забирати класи елемента.:

<div class="{'active': activeDiv}"></div>

ng-controller

Вказує клас JavaScript контролера.

ng-repeat

Створює кілька екземплярів елемента, для кожного об’єкта колекції.

ng-show & ng-hide

Показують чи ховають елемент залежно від значення булевого виразу. Це досягається за допомогою задання в CSS атрибуту display.

ng-disabled

Встановлює атрибут disabled для елемента (кнопка, поле вводу, тощо), якщо вираз в середині ng-disabled вірний. Код нижче встановить атрибут disabled для поля вводу при введенні рядка більше 15 символів:

<input ng-model='name' ng-disabled='name.length > 15'> 

ng-click/ngDblclick

Виконує описаний вираз при кліку/подвійному кліку на елемент. Код нижче виконує функцію submitForm при кліку на кнопку

<button ng-click='submitForm()'></button> 

ng-mousedown/ng-mouseup

Подібні до ng-click, спрацьовують при натисканні/відпусканні лівої кнопки миші на елементі.

ng-if

Видаляє чи створює елемент в DOM дереві.

<div ng-if='showBlock'>...</div> 

Директива дуже подібна до директиви ng-show. Для того щоб запобігти втрат у швидкодії, рекомендується застосовувати директиву ng-show для приховування великої кількості елементів у зв’язку повільної роботи DOM дерева.

Про AngularJS можна також почитати за наступними посиланнями

<- На головну Розділ