NodeREDGuidUKR

ДОВІДНИК З NODE-RED українською мовою

На головну < Розділ >
   

Бібліотека для роботи з Telegram (node-red-contrib-telegrambot)

Джерело

Ця бібліотека містить вузли приймача і відправника, які виконують роль бота Телеграм. Єдине, що потрібно - це маркер, який можна отримати у бота @botfather. З процедурою створення телеграм бота можете ознайомитися за даним посиланням.

Загальний опис роботи з ботом описаний за посиланням

Повний API для Телеграм-бота описаний за посиланням

Вузли

Вхідний вузол приймає повідомлення від бота та надсилає об’єкт message із таким змістом:

msg.payload містить властивості повідомлення

msg.originalMessage містить оригінальний об’єкт повідомлення з базової області node-telegram-bot-api.

Вихідний вузол відправляє вміст у визначений чат. Простий потік ехо виглядає так:

Alt text

Конфігураційний вузол

Вузол конфігурації спілкується з сервером Telegram. Не створюйте декілька вузлів конфігурації з одним і тим же маркером!

Тут обов’язково потрібно вводити тільки маркер (token), який ви отримали від @botfather при створенні нового бота та його ім’я.

Підтримка проксі-сервера SOCKS5 є необов’язковою, вона потрібна під час роботи за проксі-сервером SOCKS5, який вимагає автентифікації. У цьому випадку у вузлі конфігурації необхідно встановити додаткові властивості конфігурації.

Прапор Verbose Logging повинен бути активований лише під час налагодження мережевих проблем, оскільки це створить циклічні попередження, коли мережа буде відключена.

saveDataDir (???)- необов’язкове значення конфігурації, яке можна встановити для автоматичного завантаження всього вмісту, як-от музика, відео, анімація, документи тощо.

Читання маркеру зі змінної середовища

Замість того, щоб вводити маркер від bot father безпосередньо в поле маркера, ви також можете доручити вузлу читати його з зовнішнього розташування.

Змінні середовища вводяться в settings.js node-red перед запуском.

process.env.BOT_TOKEN = "<your bot token here>";

Поле маркеру у вузлі конфігурації має виглядати так

{env.get("BOT_TOKEN")}

Налаштування Users та ChatIds

Вузол містить дві необов’язкові властивості: users (користувачі) та chatids(ідентифікатори чатів). Ви можете ввести список імен та/або chatids, які мають право використовувати цей бот. Це корисно, якщо бот повинен приймати вхідні виклики лише від спеціалістів. Значення в полях властивостей повинні бути розділені через кому (,) наприклад: User1, User2, User3 (див.рис.). Залиште поля порожніми, якщо ви не хочете використовувати цю функцію.

Alt text

Це корисно, якщо бот повинен приймати лише вхідні виклики від спеціалізованих осіб, або відповідно чат -групи. Значення в полях властивостей повинні бути розділені комою, наприклад: Hugo, Sepp, Egon Залиште поля Користувачі та ChatIds порожніми, якщо ви не хочете використовувати цю функцію для маскування відправників.

Імена користувачів можна використовувати, лише якщо користувач телеграми встановив своє ім’я користувача в налаштуваннях Telegram. На наведеному нижче знімку екрана показано відповідне діалогове вікно налаштувань у програмі Telegram, де ви можете встановити свої особисті налаштування:

Telegram user name settings

Якщо Username не встановлено, можна фільтрувати лише за допомогою властивості ChatId.

Примітка: chat-ids для чатів, в яких ви спілкуєтесь з ботом, один на один додатні. Від’ємний ідентифікатор чату вказує на груповий чат. Усі в цій групі можуть використовувати бот, якщо ви вводите chat-id групи у відповідному полі вузла конфігурації.

Конфігураційна властивість Server URL

Це URL-адреса сервера телеграм-сервера (https://api.telegram.org). Якщо ви використовуєте інший екземпляр сервера телеграм в іншому місці (наприклад, у приміщенні), ви можете використовувати цю властивість для підключення до цього сервера замість глобального.

Зазвичай це поле залишається порожнім.

Update Mode: Polling/Webhook/None

Режим оновлення можна вибрати з Pollingа бо Webhook.

За замовчуванням бот опитує кожні 300 мс для читання нових повідомлень (Update mode = polling). Але ви також можете скористатися методом webhook, щоб уникнути опитування.

Метод None може бути обраний, щоб уникнути трафіку через опитування або вхідні виклики Webhook. Ви можете надсилати повідомлення лише за допомогою вузла відправника, але не можете отримувати жодних даних.

Динамічна авторизація

Якщо ви хочете авторизувати та несанкціонувати користувачів або чати під час виконання, ви можете вставити скрипт у конфігурацію замість жорсткого кодованого списку. Сценарій починається з { і закінчується }. Взагалі кажучи, ви можете використовувати контекст двома способами (наприклад, у функціональному вузлі):

 1. context.global.maykey = myvalue; // = old notation
 2. global.set(mykey, myvalue); // = new notation

У контекстному вікні браузера можна побачити лише останнє, тоді як перше зберігається лише як змінна в пам’яті. Для використання динамічного списку, що зберігається в контексті, ви повинні додати сценарій до конфігурації (у рядку Users та/або ChatIds):

 1. {context.global.hereyourkey} для першого підходу
 2. {gobal.get("hereyoukey")} для другого підходу

Якщо конфігурація починається з { і закінчується }, вираження оцінюється як сценарій. Наприклад, ви можете написати щось подібне

{context.global.username}
{context.global.chatids}

або

{global.get("usernames")}
{global.get("chatids")}

Я б рекомендував використовувати останнє позначення.

Alt text

Авторизацію можна змінити за допомогою вузла зміни:

Alt text

В якості альтернативи авторизацію можна змінити, використовуючи функціональний вузол:

// classic aproach for using context.
context.global.usernames = [ "User" ];
context.global.chatids = [ 1 ];
return msg;

(не те, що ви також можете використовувати функціональний вузол з новою нотацією, наприклад global.set (ключ, значення).

dynamic authorization flow

Використання webhook замість періодичного опитування

Перед цим потрібно створити власний сертифікат, як описано тут Одним із багатьох підводних каменів під час створення сертифікатів (які не працюють) є те, що значення CN, яке ви надали для openssl, повинно відповідати доменному імені ботів: див. “bot host” вище.

Створіть нашу пару приватних та відкритих ключів, скориставшись такою командою: Важливо: замініть SERVER_NAME_OR_IP на ім’я, яке ви вводите у вузлі конфігурації у розділі “Webhook Bot Host”. Обидва імена повинні бути однаковими, інакше сервер телеграми не надсилатиме оновлення вашому боту. Ви також повинні замінити YOUR_NAME_OR_COMPANY_NAME деяким значенням. Зауважте, що термін дії сертифікату закінчується через 365 днів.

openssl req -newkey rsa:2048 -sha256 -nodes -keyout PRIVATE.key -x509 -days 365 -out PUBLIC.pem -subj "/C=NG/ST=Lagos/L=Lagos/O=YOUR_NAME_OR_COMPANY_NAME/CN=SERVER_NAME_OR_IP"

Webhook також можна використовувати без сертифіката, але тоді bot host повинен бути за тунелем, див. посилання

Підтримка проксі-сервера SOCKS5 необов’язкова, коли працює за проксі-сервером SOCKS5, який вимагає аутентифікації.

Receiver

Цей вузол отримує всі повідомлення з чату. Просто запросіть бота на чат. (Ви можете контролювати, чи бот отримує кожне повідомлення, викликавши /setprivacy @botfather)

Оригінальне повідомлення з базової бібліотеки вузлів зберігається у msg.originalMessage. msg.payload містить найважливіші дані, такі як

Вміст залежить від типу повідомлення. Наприклад, якщо ви отримуєте повідомлення, то вміст - це рядок. Якщо ви отримаєте місцеположення, то вміст - це об’єкт, що містить широту та довготу. Другий вихід спрацьовує, коли застосовується захист і користувач не має права доступу до бота. Дивись нижче.

Коли вузол приймача отримує такі дані, як відео, документи тощо, файл завантажується автоматично на локальний жорсткий диск, коли в вузлі конфігурації встановлено saveDataDir. Каталог також є частиною завантаження повідомлення: msg.payload.path Крім того, повідомлення містить пряме посилання для завантаження у корисному навантаженні: msg.payload.weblink

Можуть бути отримані повідомлення наступних типів (див output object):

Наступні типи вказують на зміни в самій групі або каналі.

Sender

Цей вузол відправляє корисне навантаження в чат.

Корисне навантаження (payload ) повинно містити такі поля:

Поряд з надсиланням вмісту, вузол відправника може використовуватися для видачі прямих команд до API. Тип msg.payload.type повинен бути встановлений на одне із наведених вище, msg.payload.content містить необхідні аргументи, тоді як додаткові аргументи передаються у msg.payload.options (див. Приклади, а також опис API).

Нижче наведена відповідна таблиця з API:

Parameter Type Required Description
chat_id Integer or String Yes Унікальний ідентифікатор цільового чату або ім’я користувача цільового каналу (у форматі @Channelusername)
text String Yes Текст повідомлення для надсилання, 1-4096 символів після розбору сутностей
parse_mode String Optional Режим парсингу сутностей у тексті повідомлення. Докладніше див. нижче Параметри форматування.
entities Array of MessageEntity Optional JSON-серіалізований список спеціальних сутностей, що з’являються в тексті повідомлення, який можна вказати замість parse_mode
disable_web_page_preview Boolean Optional Вимкнути попередній перегляд посилань для посилань у цьому повідомленні
disable_notification Boolean Optional Надсилає повідомлення мовчки. Користувачі отримають сповіщення без звуку.
reply_to_message_id Integer Optional Якщо повідомлення є відповіддю, ідентифікатор вихідного повідомлення
allow_sending_without_reply Boolean Optional Передайте True, якщо повідомлення слід надіслати, навіть якщо вказане повідомлення з відповіддю не знайдено
reply_markup InlineKeyboardMarkup or ReplyKeyboardMarkup or ReplyKeyboardRemove or ForceReply Optional Додаткові параметри інтерфейсу. Об’єкт, серіалізований JSON для вбудованої клавіатури, спеціальна клавіатура відповідей, інструкції щодо видалення клавіатури відповідей або примусової відповіді від користувача.

Опис API для даної команди доступне за посиланням.

Додаткові опції при відправці повідомлень.

Текстові повідомлення можуть бути у форматі розмітки для підтримки жирного та курсивного стилів. Щоб увімкнути формат розмітки, встановіть властивість параметрів parse_mode таким чином:

msg.payload.options = {parse_mode : "Markdown"};

Telegram завжди додає попередній перегляд, коли ви надсилаєте веб-посилання. Ви можете відключити попередній перегляд, встановивши властивість параметрів таким чином:

msg.payload.options = {disable_web_page_preview : true};

Відповідь на запит зворотного виклику має опцію show_alert для контролю видимості відповіді на клієнті. Це безпосередньо відображено у властивості параметрів.

msg.payload.options = true;

Як дізнатися про chat_id групи?

Для того, щоб отримати chat_id групи треба бота добавити в групу і отримати з неї хоча б одне повідомлення. Там буде вказано ідентифікатор чату. Однак за замовченням, у групах боти не отримують повідомлення, якщо вони не командні. Це так званий privacy mode. Цей режим можна відключити за допомогою @BootFather зайшовши в меню редагування.

Типи повідомлень і відповідний зміст елементів в msg.payload

Msg.payload містить кілька елементів, додаткових до chatId, type та content. Ці додаткові елементи залежать від вмісту msg.payload.type. Крім того, формат msg.payload.content залежить від type.

Наступна таблиця показує зв’язок між типом повідомлення та додатковими елементами.

msg.payload.type msg.payload.content chat caption blob photos mediaGroupId
message text - - - - -
photo photo[index].file_id - optional true + optional
audio audio.file_id - optional true - -
sticker sticker.file_id - - true - -
animation animation.file_id - optional true - optional
video video.file_id - optional true - optional
video_note video_note.file_id - - true - -
voice voice.file_id - optional true - -
location location - - - - -
venue venue - - - - -
contact contact - - - - -
document document.file_id - optional true - -
poll poll - - - - -
invoice invoice - - - - -
successful_payment successful_payment - - - - -
new_chat_title new_chat_title - - - - -
new_chat_photo new_chat_photo[index].file_id - - true + -
new_chat_members new_chat_members - - - - -
left_chat_member left_chat_members - - - - -
delete_chat_photo delete_chat_photo - - - - -
pinned_message pinned_message - - - - -
channel_chat_created channel_chat_created - - - - -
group_chat_created group_chat_created + - - - -
supergroup_chat_created supergroup_chat_created + - - - -
migrate_from_chat_id migrate_from_chat_id + - - - -
migrate_to_chat_id migrate_to_chat_id + - - - -

Legend:

For more details of the content types listed above also refer to the telegram api description and the telegram bot api description.

Command

Цей вузол можна використовувати для ініціювання передачі message при отриманні заданої команди: наприклад help. Він має два виходи

Командний вузол може бути використаний для запуску повідомлення при отриманні вказаної команди: напр. /help. Дивіться приклади нижче. Зауважте, що команди завжди починаються з /. Якщо у вас є кілька ботів в одному груповому чаті, які реалізують одну і ту ж команду, наприклад /help, ви повинні надсилати команди безпосередньо виділеному боту, використовуючи повну нотацію /help@YourBot, щоб уникнути одночасного запуску різних ботів. Це важливо, коли ви додаєте кілька різних ботів до одного групового чату. Щоб уникнути того, що бот обробляє команди, які безпосередньо йому не надсилаються, використовуючи довгу нотацію, ви можете встановити “суворий” режим в параметрах командного вузла (strict in group chats). У цьому випадку бот приймає лише повні позначення команд у групових чатах.

Конфігурація вузла містить такі спеціальні властивості:

Вузол має до двох виходів (вибирається за допомогою прапорця Has response output):

 1. Перший/верхній вихід вузла (* Standard Output*) використовується, якщо повідомлення надходить від авторизованого користувача і містить зазначену команду на початку повідомлення.
 2. Другий/нижній вихід вузла (Unauthorized Output) використовується у всіх інших випадках. Це може бути у випадку, коли застосовується безпека (через властивості конфігурації Users та ChatIds), і користувач не має дозволу на доступ до бота, або якщо це від авторизованого користувача, і повідомлення не містить вказаної команди.

Другий вихід корисний, коли ви хочете використовувати клавіатуру. Він використовується, тільки якщо команда була отримана раніше. Якщо тим часом була запущена інша команда, статус першої, що очікує на виконання, скидається. Стан зберігається для кожного користувача та для кожного чату.

Event

Вузол отримує події від бота на зразок:

Reply

Вузол відповіді чекає відповіді на вказане повідомлення. Його слід використовувати разом із вузлом Sender.

Див. Приклад нижче.

Поруч із клавіатурою бот також може задати питання і чекати відповіді. Коли користувач відповідає на вказане повідомлення, може бути використаний вузол reply :

Alt text

Create question
msg.payload.type = 'message';
msg.payload.content = 'Really?';
msg.payload.options = {reply_to_message_id : msg.payload.messageId}
return [ msg ];

Питання надсилається до чату. Цей вузол запускає вузол відповіді в очікуванні відповіді.

Примітка: користувач повинен явно відповісти на це повідомлення (типу з коментарем). Якщо користувач записує лише якийсь текст, вузол не буде спрацьовувати.

switch answer
if (msg.payload.content === 'Yes') {return [msg, null];}
else {return [null, msg];} 

Остання функція показує, як оцінити відповідь за допомогою вузла функції з двома виходами.

Control

A telegram node that control the configuration node.

Inputs

 1. Standard Input: receives a control command. Details

The msg.payload must be an object that contains a complete command, at a minimum these should contain:

Outputs

 1. The polling cycle info.

 2. The check connection result.

Приклади

Реалізація команди /help

Цей потік повертає довідкове повідомлення вашого бота. Він отримує команду і створює нове повідомлення, яке повертається:

Alt text

var helpMessage = "/help - shows help\r\n";
helpMessage += "/foo - opens a dialog\r\n";

helpMessage += "\r\n";
helpMessage += "You are welcome: "+ msg.originalMessage.from.first_name + " " + msg.originalMessage.from.last_name;
helpMessage += "Your chat id is " + msg.payload.chatId;
helpMessage += "\r\n";

msg.payload.content = helpMessage;
return msg;

Примітка: Ви можете отримати доступ до даних відправника через властивість originalMessage.

Реалізація клавіатури (keyboard)

Клавіатури дуже корисні для отримання додаткових даних від відправника. Після отримання команди запускається перший вихід і відкривається діалогове вікно:

Alt text

context.global.keyboard = {pending : true};

var opts = {
  reply_to_message_id: msg.payload.messageId,
  reply_markup: JSON.stringify({
    keyboard: [
      ['Yes'],
      ['No']],
    	'resize_keyboard' : true,
    	'one_time_keyboard' : true
  })
};
msg.payload.content = 'Really?';
msg.payload.options = opts;
return [msg];

Відповідь надсилається на другий вихід, запускаючи нижній потік. Тут передаються дані через глобальні властивості.

if (context.global.keyboard.pending)
  {
    context.global.keyboard.pending = false;
    
    if(msg.payload.content === 'Yes')
      {
        msg.payload.content = 'Yes';
        return [msg, null];
      }
    else
      {
        msg.payload.content = 'No';
        return [null, msg];
      }
  }

Заповнення полів читайте в описі API.

Реалізація inline-клавіатури

Вбудована клавіатура містить кнопки, які можуть надсилати запит зворотного виклику назад до бота, щоб викликати будь-яку функцію. Коли команда отримана, спрацьовує перший вихід і відображається вбудована клавіатура:

Alt text

inlinekeyboard flow

inline keyboard message
var opts = {
 reply_to_message_id: msg.payload.messageId,
 reply_markup: JSON.stringify({
  "inline_keyboard": [[
        {
          "text": "Yes",
          "callback_data": "FOO YES"      
        }, 
        {
          "text": "No",
          "callback_data": "FOO NO"      
        }]
      ]
 })
};
msg.payload.content = 'Are you sure?';
msg.payload.options = opts;
return [ msg ];

Запит зворотного виклику отримує вузол події (Event). На нього потрібно відповісти наступним чином:

set answer options
var show_alert = false; // ви можете встановити це значення true, щоб відкрити діалогове вікно з відповіддю у клієнта.

// msg.payload.content вміщує дані callback для клавіатури
// Ви можете змінити це значення тут 
msg.payload.options = show_alert;

return [ msg ];

тут ви можете додати свій код, щоб запустити бажану команду бота. Відповідь містить дані запиту зворотного виклику у msg.payload.content.

Редагування в inline клавіатурі

Вбудовану клавіатуру можна змінити, використовуючи інструкцію editMessageReplyMarkup. Щоб мати змогу змінити існуюче повідомлення, вам потрібно знати messageId повідомлення клавіатури. Зразковий потік надається в папці з прикладами і може виглядати так:

Alt text

editinlinekeyboard flow

initial inline keyboard message
context.global.keyboard = { messageId : msg.payload.messageId };
var opts = {
 reply_to_message_id: msg.payload.messageId,
 reply_markup: JSON.stringify({
  "inline_keyboard": [[
        {
          "text": "Yes",
          "callback_data": "FOO YES"      
        }, 
        {
          "text": "No",
          "callback_data": "FOO NO"      
        }]
      ]
 })
};
msg.payload.content = 'Do you want to hide the inline keyboard?';
msg.payload.options = opts;
return [ msg ];

Ідентифікатор повідомлення message id потрібно зберегти у потоці чи глобальному контексті. Це лише демонстрація, яка припускає, що є лише один чат.

save messageId
// We store the messageId to be able to edit this reply in the callback query. 
context.global.keyboard.messageId = msg.payload.sentMessageId;
return [ msg ];

Замініть початкову клавіатуру модифікованою, використовуючи магічну команду editMessageReplyMarkup.

edit inline keyboard message
// This is the message id of the initial keyboard that is simply exchanged by a new one.
var messageId = context.global.keyboard.messageId;
// This is a sample of how to send a second inline keyboard with modified buttons
var reply_markup = JSON.stringify({
  "inline_keyboard": [[
        {
          "text": "Are you really sure?",
          "callback_data": "FOO YES REALLY"      
        }, 
        {
          "text": "No",
          "callback_data": "FOO NO"      
        }]
      ]
 });
var options = {
  chat_id : msg.payload.chatId,
  reply_markup : reply_markup,
  message_id : messageId
};
msg.payload.type = 'editMessageReplyMarkup';
msg.payload.content = reply_markup;
msg.payload.options = options;
return [ msg ];

Наступний вузол switch просто обробляє відповідь і приховує клавіатуру за допомогою іншої магічної команди: deleteMessage

// This is a sample switch to demonstrate the handling of the user input.
if(msg.payload.content === "FOO YES REALLY")
{
  // Hide the keyboard and forget the messageId
  msg.payload.type = 'deleteMessage';
  msg.payload.content = context.global.keyboard.messageId
  context.global.keyboard.messageId = null;  
  // You could also send a editMessageReplyMarkup with an empty reply_markup here
  return [ null, msg ];
}
else
{
  var show_alert = false; // you can set this to true to open a dialog with the answer in the client.
  // msg.payload.content contains the callback data from the keyboard.
  // You may change this value here.
  msg.payload.options = show_alert;
  return [ msg, null ];
}

Як альтернативу editMessageReplyMarkup ви також можете використовувати editMessageText для заміни клавіатури, а також тексту наступним чином:

// This is the message id of the initial keyboard that is simply exchanged by a new one.
var messageId = context.global.keyboard.messageId;

// This is a sample of how to send a second inline keyboard with modified buttons
var reply_markup = JSON.stringify({
  "inline_keyboard": [[
        {
          "text": "Are you really sure?",
          "callback_data": "FOO YES REALLY"      
        }, 
        {
          "text": "No",
          "callback_data": "FOO NO"      
        }]
      ]
 });


var options = {
  chat_id : msg.payload.chatId,
  reply_markup : reply_markup,
  message_id : messageId
};

msg.payload.type = 'editMessageReplyMarkup';
msg.payload.content = reply_markup;
msg.payload.options = options;

return [ msg ];

Реалізація inline_query

Ботів можна викликати з будь-якого чату через inline_query, коли бот встановлений на вбудований режим в botfather через /setinline, див. посилання Приклад потоку може виглядати так:

Alt text

inlinequery flow

На відповідь inline_query слід відповісти, надсилаючи масив результатів. див. посилання Приклад лише повертає дві прості статті, але майже кожен тип вмісту може бути повернутий.

create results
// we have to set the results propery with the answer(s)
// see https://core.telegram.org/bots/api#inlinequeryresult
var results = [
  // result 1 is InlineQueryResultArticle
  {
    type : "article",
    id : "1",
    title : "Result 1",
    
    // InputTextMessageContent see https://core.telegram.org/bots/api#inputmessagecontent
    input_message_content : {
      message_text : "The message 1",
      parse_mode : "Markdown",
      disable_web_page_preview : true
    }
  },
  
  // result 2 is InlineQueryResultArticle
  {
    type : "article",
    id : "2",
    title : "Result 2",
    
    // InputTextMessageContent see https://core.telegram.org/bots/api#inputmessagecontent
    input_message_content : {
      message_text : "The message 2",
      parse_mode : "Markdown",
      disable_web_page_preview : false
    }
  }
  ];

msg.payload.results = results;
return msg;

Зауважте, що запит inline_query також може містити місцезнаходження відправника. Щоб увімкнути цей виклик /setinlinegeo у @botfather

Отримання місцеположення

Місцеположення можна надіслати до чату. Бот може отримувати довготу і широту:

if (msg.payload.type == 'loation')
  {
    var lat = msg.payload.content.latitude;
    var lng = msg.payload.content.longitude;
    
    msg.payload.type = 'message';
    msg.payload.content = 'lat=' + lat + ' lon=' + lng;
    return msg;
  }
else
  {
    return null;
  }

Відправка повідомлення до вказаного чату

Якщо у вас є chatId, ви можете надіслати будь-яке повідомлення без необхідності отримувати щось до цього.

msg.payload = {chatId : -476404242, type : 'message', content : 'ping'}
return msg;

sendmessagetochat flow

Відправка фото, відео …

Поряд з надсиланням текстових повідомлень ви можете надсилати майже будь-який вміст, наприклад фотографії та відео. Встановіть правильний тип та зміст. Якщо ви хочете відповісти на отримане повідомлення із зображенням, ви можете написати:

msg.payload.content = 'foo.jpg';
msg.payload.type = 'photo';

Примітка: chatId є правильним, коли ви повторно використовуєте отриманий msg-об’єкт із вузла приймача.

Ви можете використовувати один із наступних типів, щоб надіслати файл як вміст:

Зауважте, що деякі клієнти перетворюють gif-анімацію у відео. Це призведе до проблем при передачі отриманого об’єкта анімації до вузла відправника, оскільки вміст є mp4 замість gif. Вміст можна автоматично завантажити в локальну папку, встановивши запис saveDataDir у вузлі конфігурації. Ви можете додати підпис до фотографії, аудіо, документа, відео, анімації, голосу, встановивши властивість підписів таким чином:

msg.payload.caption = "You must have a look at this!";

Для таких типів потрібен спеціальний формат вмісту. Детальнішу інформацію див. у API.

Alt text

msg.payload.content = 'foo.jpeg';
msg.payload.type = 'photo';

/* type can be one of the following
photo
audio
video
sticker
voice
document
*/

return msg;

Відправка mediaGroup як альбом

Щоб надіслати кілька фотографій як альбом, ви можете використовувати mediaGroup. Для типу медіагрупи потрібно встановити вміст масиву типу об’єктів InputMediaPhoto. Перегляньте Json нижче.

msg.payload = {
  "chatId": 123456789,
  "messageId": 1,
  "type": "mediaGroup",
  "content": [
    {
      "type": "photo",
      "media": "/pic/frame_1.jpg"
    },
    {
      "type": "photo",
      "media": "/pic/frame_2.jpg"
    },
    {
      "type": "photo",
      "media": "/pic/frame_3.jpg"
    },
    {
      "type": "photo",
      "media": "/pic/frame_4.jpg"
    }
  ]
}

sendmediagroup flow

Відправка контактів

Надсилання контакту обмежується полями, які підтримуються базовим API, на phone_number та first_name. Але ви також можете отримати last_name, якщо клієнт надішле його.

msg.payload.type = 'contact';
msg.payload.content : { phone_number: "+49 110", first_name: "Polizei" };

Alt text

sendcontacttochat flow

msg.payload = 
{
  chatId : 12345,
  type : "contact",
  content : 
  {
    phone_number: "+49 110",
    first_name: "first",
    last_name: "last"
  },
  options :
  {
    disable_notification : true
  }
}
return msg;

Відправка дій чату

Коли боту потрібен певний час для подальшої обробки, але ви хочете дати підказку користувачеві, що відбувається, ви можете надіслати чат, який з’явиться у верхній частині каналу приймача.

msg.payload.type = 'action';
msg.payload.content = "typing";

Зміст може бути одним із наступних

Наступний приклад ілюструє, як надіслати, наприклад, typing(“набір тексту …”). Звичайно, справжній бот надсилає реальні дані після закінчення обробки, але це не є частиною прикладу.

sendchataction flow

Відправка місцеположення в реальному часі

Місцеположення можна надіслати в чат, як описано вище, а потім оновити: оновлення місцезнаходження в реальному часі. Щоб досягти цього, вам потрібно надати параметр live_period у секундах у опціях при відправці місця.

msg.payload.type = 'location';
msg.payload.content = {
  latitude : lat,
  longitude : lng
};

msg.payload.options = {
  live_period : time
};

Щоб мати можливість оновити це місцеположення, вам потрібно зберегти ідентифікатор цього відправленого повідомлення. Це можна зробити, зберігаючи його десь у контексті потоку наступним чином:

var messageId = msg.payload.sentMessageId;
flow.set("messageId", messageId);

Тепер ви можете редагувати місце розташування так часто, як вам потрібно з періодичністю live_period:

var messageId = flow.get("messageId");
var chatId = msg.payload.chatId;

msg.payload.type = 'editMessageLiveLocation';
msg.payload.content = {
  latitude : lat,
  longitude : lng
};

msg.payload.options = {
  chat_id : chatId,
  message_id : messageId
};

Якщо ви хочете скасувати оновлення місця, ви можете надіслати команду stopMessageLiveLocation.

var messageId = flow.get("messageId");
var chatId = msg.payload.chatId;

msg.payload.type = 'stopMessageLiveLocation';
msg.payload.options = {
  chat_id : chatId,
  message_id : messageId
};

Alt text livelocation flow

Receiving live location updates

When a user sends his location then it is received by the standard message receiver node. But when a live location is updated, then you will receive the same message event as one would edit an already existing message in the chat (edit_message). The example above contains an event handler node that receives those message edits, and filters for the ones that contain a location.

Forwarding message

All types of messages can be forwarded to another chat (see forwardMessage). Just send a message to the sender node and add forward property to the payload. The forward object must contain the id of the chat the message should be sent to. In the following example the received message will be forwarded to the chat 1:

msg.payload.forward = { chatId : 1 };
return msg;

See example-flow forward message in examples folder.

The message id to forward is taken from: msg.payload.messageId. The source chat id is taken from: msg.payload.chatId. Both properties are set by the receiver node, but you can also manually set those manually without having received anything. The following example sends message 2 from chat 1 to chat 3 (if you have sufficient permissions).

msg.payload.chatId = 1;
msg.payload.messageId = 2;
msg.payload.forward = { chatId : 3 };
return msg;

Виявлення неавторизованого доступу

Вузол приймача має другий вихід, який спрацьовує, коли авторизація не працює. Повідомлення надсилається на цей вихід для подальшої обробки. Ви можете відповісти на це повідомлення або записати його у файл, щоб побачити, хто хотів отримати доступ до вашого бота.

Alt text

Повідомлення потрібно відформатувати до того, як можна буде запустити вузол журналу у файл. Проста функція може виглядати так:

var chatId = msg.payload.chatId;
var username = msg.originalMessage.from.username;
msg.originalMessage.timestamp = new Date();
var message = JSON.stringify(msg.originalMessage);

msg.topic = username + ' ' + chatId;
msg.payload = [msg.topic, message];
return msg;

unauthorizedaccess flow

Реалізація простого бота

Збираючи всі шматки разом, у вас буде простий бот, який реалізує деякі корисні функції.

Alt text

All example flows can be found in the examples folder of this package.

confirmation message
var opts = {
 reply_to_message_id: msg.payload.messageId,
 reply_markup: JSON.stringify({
  keyboard: [
   ['Yes'],
   ['No']],
   'resize_keyboard' : true, 
   'one_time_keyboard' : true
 })
};

msg.payload.content = 'Really?';
msg.payload.options = opts;

return [ msg ];
create response
if(msg.payload.content === 'Yes')
{
  msg.payload.content = 'Yes';
  return [msg, null];  
}
else
{
  msg.payload.content = 'No';
  return [null, msg];  
}
create help text
var helpMessage = "/help - shows help\r\n";
helpMessage += "/foo - opens a dialog\r\n";
helpMessage += "Your chat id is " + msg.payload.chatId;

helpMessage += "\r\n";
helpMessage += "You are welcome: "+msg.originalMessage.from.username;
helpMessage += "\r\n";

msg.payload.content = helpMessage;
return msg;
create location message
if(msg.payload.type == 'location')
{
  var lat = msg.payload.content.latitude;
  var lng = msg.payload.content.longitude;
  
  msg.payload.type = 'message';
  msg.payload.content = 'lat=' + lat + ' lon=' + lng;
  return msg;
}
else
{
  return null;
}
send to specific chat
msg.payload = {chatId : 138708568, type : 'message', content : 'ping'}
return msg;