Бібліотека node-red-contrib-influxdb

ДОВІДНИК З NODE-RED українською мовою

Бібліотека node-red-contrib-influxdb

Працює з influxdb Посилання на опис

https://uk.wikipedia.org/wiki/InfluxDB

База данных временных рядов компании InfluxData

Конфігурування підключення

Формування запитів (influxdb in)

Дозволяє робити основні запити до бази даних часових рядів influxdb. Запит можна вказати у властивості конфігурації або за допомогою властивості msg.query. Результати будуть повернуті у msg.payload. Щоб вивести результати запиту у вихідному форматі вихідного файлу, що повертається InfluxDb, встановіть прапорець Raw Output. Позначте Advanced Query Options, щоб вказати політику точності та збереження часу для запиту. Сира вихідна конфігурація може бути замінена властивістю повідомлення msg.rawOutput. Розширені параметри запиту Time Precision та Retention Policy можна замінити, використовуючи властивості повідомлень msg.precision та msg.retentionPolicy.

influxdb out

Простий вихідний вузол influxdb для запису значень і тегів до вимірювання influxdb.

Поля та теги для запису знаходяться в msg.payload.

Якщо поле measurement не встановлене у конфігурації вузла, користувач може надіслати дані з вказаним іменем вимірювання у msg.measurement, щоб замінити поле measurement у конфігурації вузла. Позначте Advanced Query Options, щоб вказати політику точності та збереження часу для вставки. Розширені параметри запиту Time Precision та Retention Policy можна замінити за допомогою властивостей повідомлень msg.precision та msg.retentionPolicy.

msg.payload = [
  [{
    numValue: 10,
    randomValue: Math.random()*10,
    strValue: "message1",
    time: new Date("2015-12-28T19:41:13Z").getTime()
  },
  {
    tag1:"sensor1",
    tag2:"device2"
  }],
  [{
    numValue: 20,
    randomValue: Math.random()*10,
    strValue: "message2",
    time: new Date("2015-12-28T19:41:14Z").getTime()
  },
  {
    tag1:"sensor1",
    tag2:"device2"
  }]
];
return msg;

Зверніть увагу, як вказуються мітки часу - кількість мілісекунд з 1 січня 1970 року 00:00:00 UTC. У цьому випадку не забудьте встановити “ms” у Time Precision” (Advanced Query Options) у “Influx Out Node”.

influxdb batch

Вихідний вузол influxdb для запису декількох точок (полів і тегів) до кількох вимірювань influxdb.

Вихідний вузол пакету надсилає список точок (points ) разом у пакеті до InfluxDB у дещо відмінному форматі від вихідного вузла, більше відповідає базовому node.js influx library version 5.x. У кожній точці ви повинні вказати назву вимірювання, яку потрібно записати, а також список значень тегів і полів. За бажанням ви можете вказати час позначення цієї точки, за замовчуванням поточний час.

Під капотом ми викликаємо вузол бібліотеки fluxdb 5.x writePoints (), як задокументовано тут.

За замовчуванням вузол пише мітки часу з використанням точності ms, оскільки саме це нам дає JavaScript. якщо ви вкажете мітку часу як об’єкт Date, ми перетворимо її в мілісекунди.

Якщо ви вказали рядок або число як позначку часу, ми передамо його прямо в Influx для синтаксичного аналізу, використовуючи вказану точність або точність за замовчуванням у наносекундах, якщо вона не вказана.

Зверніть увагу, що за замовчуванням точність становить наносекунди, тому, якщо ви введете число, таке як date.getTime (), і не вказали точність мілісекунд, ваша мітка часу буде неправильна.

msg.payload має бути масивом об’єктів point.

Властивість measurement точки містить назву вимірювання точки. Властивість fields міститиме поля точки. Якщо вказано, властивість tags міститиме теги точки. Щоб встановити час для точки, введіть властивість timestamp. Позначте Advanced Query Options, щоб вказати політику точності та збереження часу для вставки. Розширені параметри запиту Time Precision та Retention Policy можна замінити, використовуючи властивості повідомлень msg.precision та msg.retentionPolicy.

У наступному прикладі потік записує дві точки до двох вимірювань, встановлюючи позначку часу для поточної дати.

msg.payload = [
  {
    measurement: "weather_sensor",
    fields: {
      temp: 5.5,
      light: 678,
      humidity: 51
    },
    tags:{
      location:"garden"
    },
    timestamp: new Date()
  },
  {
    measurement: "alarm_sensor",
    fields: {
      proximity: 999,
      temp: 19.5
    },
    tags:{
      location:"home"
    },
    timestamp: new Date()
  }
];
return msg;