NodeREDGuidUKR

ДОВІДНИК З NODE-RED українською мовою

До збірника задач

Створення банку питань для Moodle в форматі XML

Автор: Олександр Пупена

Завдання

Написати фрагмент програми на Node-RED, який буде:

Категорія 1

1) Скільки буде 2+2?
- 4
- 5
- 6
- в залежності від того хто питає

2) Крим є частиною ...
- України
- не все так однозначно
- Кримської народної республіки
- рфії

Описаний формат включає:

Таким чином в прикладі наведені два питання, 2 категорії “Категорія 1”.

Рішення 1

Це рішення базується на типових вузлах Node-RED. Спочатку файл з тестами зчитується, перетворюється в об’єкт, після чого з нього створюється необхідний XML-файл.

Пререквізити

Необхідно мати доступ до платформи Moodle з правами менеджера.

Аналіз змісту експортного файлу XML та перетворення його в об’єкт

Рішення пропонується робити з дослідження. Спочатку треба створити в Moodle банк питань, з кількома категоріями і питаннями. Далі перейти у розділ експорт вибрати потрібну категорію і формат “Moodle XML”.

Експортний варіант матиме вигляд подібний до наведеного нижче:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<quiz>
<!-- question: 0 -->
 <question type="category">
  <category>
   <text>$course$/top/Стратегія цифровізації підприємств</text>
  </category>
  <info format="html">
   <text></text>
  </info>
  <idnumber></idnumber>
 </question>

<!-- question: 0 -->
 <question type="category">
  <category>
   <text>$course$/top/Стратегія цифровізації підприємств/1.1. Вступ до Індустрії 4.0</text>
  </category>
  <info format="html">
   <text></text>
  </info>
  <idnumber></idnumber>
 </question>

<!-- question: 2934279 -->
 <question type="multichoice">
  <name>
   <text>Які особливості виробництва з наведених характерні для Індустрії 4.0?</text>
  </name>
  <questiontext format="html">
   <text><![CDATA[<p>Які особливості виробництва з наведених характерні для Індустрії 4.0?</p>]]></text>
  </questiontext>
  <generalfeedback format="html">
   <text></text>
  </generalfeedback>
  <defaultgrade>1.0000000</defaultgrade>
  <penalty>0.3333333</penalty>
  <hidden>0</hidden>
  <idnumber></idnumber>
  <single>true</single>
  <shuffleanswers>true</shuffleanswers>
  <answernumbering>abc</answernumbering>
  <correctfeedback format="html">
   <text><![CDATA[<p>Ваша відповідь правильна.</p>]]></text>
  </correctfeedback>
  <partiallycorrectfeedback format="html">
   <text><![CDATA[<p>Ваша відповідь частково правильна.</p>]]></text>
  </partiallycorrectfeedback>
  <incorrectfeedback format="html">
   <text><![CDATA[<p>Ваша відповідь неправильна</p>]]></text>
  </incorrectfeedback>
  <shownumcorrect/>
  <answer fraction="100" format="html">
   <text><![CDATA[<p>Гіперперсоналізація продуктів/сервісів на основі вимог клієнтів</p>]]></text>
   <feedback format="html">
    <text></text>
   </feedback>
  </answer>
  <answer fraction="0" format="html">
   <text><![CDATA[<p>Масове виробництво</p>]]></text>
   <feedback format="html">
    <text></text>
   </feedback>
  </answer>
  <answer fraction="0" format="html">
   <text><![CDATA[<p>Чіткий розподіл праці без зміни ролей</p>]]></text>
   <feedback format="html">
    <text></text>
   </feedback>
  </answer>
  <answer fraction="0" format="html">
   <text><![CDATA[<p>Великі заводи</p>]]></text>
   <feedback format="html">
    <text></text>
   </feedback>
  </answer>
 </question>

</quiz>

Отриманий файл зчитується як текст, передається на вузол XML

image-20231102173735155

рис.1.

У XML можна залишити усі налаштування за замовченням

image-20231102173903838

рис.2.

Запустивши потік, результат отриманого об’єкту матиме вигляд:

image-20231102174039158

рис.3.

Створення програми для генерування XML

Маючи об’єкт, отриманий з експортного варіанту XML Moodle досить легко згенерувати подібний, після чого перетворити його в XML.

На рис.4 показаний фрагмент програми, який перетворює текстовий файл з питаннями в XML формат Moodle.

image-20231102182022168

рис.4. Фрагмент програми перетворення текстового файлу з питаннями в XML формат Moodle

Спочатку зчитується текстовий файл, потім він перетворюється в потрібне об’єктне представлення, потім в XML і записується на диск. Функція має наступний вигляд;

//верхня категорія
let topcategoryname = "$course$/top/Стратегія цифровізації підприємств";
let rows = msg.payload.split('\n');//рядки тексту
msg.rows = rows;//для налагодження
let categoryname = '';
let currentqestion = {};
let categories = {};
//перебираємо кожен рядок і формує об'єкт categories з категоріями, питаннями і відповідями
for (let row of rows) {
  //аналізуємо перші шість літер
  let firstletters = row.substring(0,5);
  if (firstletters.split(') ').length>1) { //якщо це питання
    // плинне запитання
    currentqestion = {
      // вичищаємо номер запитання
      question: row.replace(firstletters.split(') ')[0] + ') ', ''),
      answers:[] // тут будуть відповіді
    };
    // записуємо обєкт в плинну категорію
    categories[categoryname].push (currentqestion); 
  } else if (firstletters[0]=='-') { //якщо це варіант відповіді
    // записуємо відповідь, але вичищаємо лишній символ 
    currentqestion.answers.push (row.replace('- ',''));
  } else if (firstletters.length>4) { //якщо інший текст, то це категорія
    categoryname = row; //назва плинної категорії
    // нова категорія - новий перелік питань
    if (!categories[categoryname]) {
      categories[categoryname] = [];
    }
  }
}
msg.categories = categories; //для налагодження
msg.copypayload = //для налагодження
msg.payload = { //обєктний вигляд
  quiz:{
    question: [{
    $:{type:"category"},
    category: [ {text : topcategoryname}],
    info: [{"$":{"format":"html"},"text":[""]}],
    idnumber: [""]
  }
    ]
  }
}
let qestion = msg.payload.quiz.question;
// усі поля за прикладом аналізу отриманого еспортного формату
for (let catname in categories) {
  let category = categories[catname];
  fullecatname = topcategoryname + '/' + catname; 
  // категорія
  qestion.push ({
    $:{type:"category"},
    category: [ {text : fullecatname}],
    info: [{"$":{"format":"html"},"text":[""]}],
    idnumber: [""]
  })
  // питання
  for (let q of category) {
    let qrec = {
      $:{"type":"multichoice"},
      name:[{"text":[q.question]}],
      questiontext: [{"$":{"format":"html"},"text":[`<p>${q.question}</p>`]}],
      generalfeedback:[{"$":{"format":"html"},"text":[""]}],
      defaultgrade:["1.0000000"],
      penalty:["0.3333333"],
      hidden:["0"],
      idnumber:[""],
      single:["true"],
      shuffleanswers:["true"],
      answernumbering:["abc"],
      correctfeedback:[{"$":{"format":"html"},"text":["<p>Ваша відповідь правильна.</p>"]}],
      partiallycorrectfeedback:[{"$":{"format":"html"},"text":["<p>Ваша відповідь частково правильна.</p>"]}],
      incorrectfeedback:[{"$":{"format":"html"},"text":["<p>Ваша відповідь неправильна</p>"]}],
      shownumcorrect:[""],
      answer: []
    };
    let fraction = "100"; // перший варіант правильний 
    for (let answer of q.answers){
      qrec.answer.push({
        "$":{"fraction":fraction, "format":"html"},
        "text":[`<p>${answer}</p>`],
        "feedback":[{"$":{"format":"html"},"text":[""]}]
      })
      fraction = "0" //усі ніші варіанти неправильні
    }
    qestion.push (qrec)
  }
}

msg.options = {cdata:true}; // добавляти до text CDATA https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/blob/master/README.md#options
return msg;

Для розуміння програми варто подивитися проміжні результати:

image-20231102183130921

рис.5. Виведення питань в форматі categories->questions->answers

image-20231102183347560

рис.6. Виведення об’єктного представлення для XML

Обидва фрагменти можна завантажити за посиланням.

Імпорт XML в Moodle

Створений файл можна імпортувати в банк питань Moodle. Зверніть увагу, що старі питання не будуть видалятися, проконтролюйте щоб не було повторень.