NodeREDGuidUKR

ДОВІДНИК З NODE-RED українською мовою

<- На головну Розділ

OpcUa-Client

imgПризначений для взаємодії з Server, з’єднаним з вказаною кінцевою точкою (рис.16.3).

img

рис.16.3. Налаштування OpcUa-Client

Дії:

Параметри сертифіката серверу:

Сертифікат не потрібен, якщо security в значенні NONE. Клієнт спробує завантажити серверний сертифікат з кінцевої точки, якщо сервер може його надати (скопіювати сертифікат сервера з папки pki). Для використання сертифіката сервера (файл розширення .pem) може бути використаний локальний файл із відносним шляхом та ім’ям сертифікату. Користувач може вручну копіювати сертифікат сервера.

Read

Для запиту читання (READ) необхідно ввести адресу NodeId в Topic повідомлення, що входить в вузол OPC UA Client. Крім того, треба вписати тип даних, що зчитується. На рис.16.4. наведений приклад налаштування зчитування а також вікно тестового клієнту UA Expert, підключеного до того ж вузла серверу.

img

рис.16.4. Приклад налаштування зчитування а також вікно тестового клієнту UA Expert

Аналогічний приклад з використанням вузла «OPC Item» виглядатиме, як на рис.16.5.

img

рис.16.5. Приклад з використанням вузла «OPC Item»

Write

Приклад запису наведений на рис.16.6.

. img

рис.16.6. Приклад запису.

Subscribe/UNSUBSCRIBE

Для створення підписки необхідно задавати інтервал вибірки (sampling interval) та інтервал публікації (Publishing Interval). На рис.16.7 показане призначення цих інтервалів, більш детально про механізм підписки можна прочитати у Вступ до OPC UA.

Опис : subscription_model.png

рис.16.7. Налаштування Контрольованих Елементів (Monitored Items) та Підписки (Subscription)

Режим підписки вибирається Action=Subscribe, при цьому Interval вказує на значення інтервалу публікації, а вхід msg.payload на інтервал вибірки. На приклад рис.16.8 інтервал публікації дорівнює 5 секунд, а інтервал вибірки – 1 секунда. Таким чином кожні 5 секунд будуть приходити черги з 5-ти значень.

img

рис.16.8. Налаштування підписки

Monitor

Режим підписки контрольовані елементи (Monitored Items) вибирається Action=MONITOR, при цьому на відміну від звичайної підписки вказується також значення та тип зони нечутливості (Deadband). На рис.16.9 зона нечутливості вибрана рівною 10%.

img\ рис.16.9.Налатшування зони нечутливості

BROWSE

Action=BROWSE видає перелік усіх вузлів починаючи з кореневого, що заданий в Topic вхідного повідомлення (рис.16.10). Слід звернути увагу, що кількість отриманих повідомлень обмежена (за замовченням, 1000)

img

рис.16.10. Налаштування BROWSE

INFO

Action=INFO повертає частину мета-даних про вказаний вузол.

Events

todo

MONITOR

todo

READ MULTIPLE

todo

WRITE MULTIPLE

todo