NodeREDGuidUKR

ДОВІДНИК З NODE-RED українською мовою

<- На головну Розділ

CSV

imgПеретворює рядки, відформатовані CSV в об’єкти JavaScript та навпаки.

img

На вхід подається значення payload тип JavaScript object, array або рядок CSV.

На виході отримується також payload (object , array або string), який буде формуватися наступним чином:

Шаблон стовпця (columns) може містити впорядкований список імен стовпців. При перетворенні CSV в об’єкт імена стовпців будуть використовуватися як імена властивостей. Крім того, назви стовпців можна взяти з першого ряду CSV. При перетворенні в CSV шаблон стовпця використовується для визначення, які властивості витягувати з об’єкта та в якому порядку. Якщо шаблон порожній, то вузол може використовувати простий список розділених комами властивостей, наданий у msg.columns, щоб визначити, що потрібно витягнути. Якщо цього немає, то всі властивості об’єкта виводяться в тому порядку, в якому вони знайдені.

Якщо вхід - це масив, то шаблон стовпців використовується лише для необов’язкового генерування рядів заголовків стовпців.

Якщо встановлено прапорець parse numerical values, числові значення рядків повертаються як числа, тобто середнє значення ‘1, “1.5”, 2’. Якщо встановлено прапорець include empty strings, в результаті будуть повернуті порожні рядки, тобто середнє значення ‘“1”, “”, 3’. Якщо встановлено прапорець include null values, в результаті будуть повернуті нульові значення, тобто середнє значення ‘“1” ,, 3’.

Вузол може прийняти багаточастинний (multi-part) вхід, якщо властивість parts встановлено правильно, наприклад, з вузла вхідного файлу або вузла split. Якщо виводиться декілька повідомлень, вони матимуть властивість parts та формуватимуть повну послідовність повідомлень.

Примітка: шаблон стовпця (columns) повинен бути розділений комами, навіть якщо для даних обрано інший роздільник.

Нижче наведений приклад.

img