node-red-contrib-s7

ДОВІДНИК З NODE-RED українською мовою

node-red-contrib-s7

https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7

S7 Endpoint

Connection

Кожне підключення до ПЛК представлено вузлом налаштування S7 Endpoint. Ви можете налаштувати адресу PLC, доступні змінні та їх адреси, а також час циклу зчитування змінних.

Variables

Змінні та їх адреси, налаштовані на S7 Endpoint, дотримуються дещо іншої схеми, ніж Step 7 або TIA Portal. Ось кілька прикладів, які можуть допомогти вам у вирішенні змінних:

Address Step7 equivalent JS Data type Description
DB5,X0.1 DB5.DBX0.1 Boolean Bit 1 of byte 0 of DB 5
DB23,B1 or DB23,BYTE1 DB23.DBB1 Number Byte 1 (0-255) of DB 23
DB100,C2 or DB100,CHAR2 DB100.DBB2 String Byte 2 of DB 100 as a Char
DB42,I3 or DB42,INT3 DB42.DBW3 Number Signed 16-bit number at byte 3 of DB 42
DB57,WORD4 DB57.DBW4 Number Unsigned 16-bit number at byte 4 of DB 57
DB13,DI5 or DB13,DINT5 DB13.DBD5 Number Signed 32-bit number at byte 5 of DB 13
DB19,DW6 or DB19,DWORD6 DB19.DBD6 Number Unsigned 32-bit number at byte 6 of DB 19
DB21,R7 or DB21,REAL7 DB21.DBD7 Number Floating point 32-bit number at byte 7 of DB 21
DB2,S7.10* - String String of length 10 starting at byte 7 of DB 2
I1.0 or E1.0 I1.0 or E1.0 Boolean Bit 0 of byte 1 of input area
Q2.1 or A2.1 Q2.1 or A2.1 Boolean Bit 1 of byte 2 of output area
M3.2 QM3.2 Boolean Bit 2 of byte 3 of memory area
IB4 or EB4 IB4 or EB4 Number Byte 4 (0 -255) of input area
QB5 or AB5 QB5 or AB5 Number Byte 5 (0 -255) of output area
MB6 MB6 Number Byte 6 (0 -255) of memory area
IC7 or EC7 IB7 or EB7 String Byte 7 of input area as a Char
QC8 or AC8 QB8 or AB8 String Byte 8 of output area as a Char
MC9 MB9 String Byte 9 of memory area as a Char
II10 or EI10 IW10 or EW10 Number Signed 16-bit number at byte 10 of input area
QI12 or AI12 QW12 or AW12 Number Signed 16-bit number at byte 12 of output area
MI14 MW14 Number Signed 16-bit number at byte 14 of memory area
IW16 or EW16 IW16 or EW16 Number Unsigned 16-bit number at byte 16 of input area
QW18 or AW18 QW18 or AW18 Number Unsigned 16-bit number at byte 18 of output area
MW20 MW20 Number Unsigned 16-bit number at byte 20 of memory area
IDI22 or EDI22 ID22 or ED22 Number Signed 32-bit number at byte 22 of input area
QDI24 or ADI24 QD24 or AD24 Number Signed 32-bit number at byte 24 of output area
MDI26 MD26 Number Signed 32-bit number at byte 26 of memory area
ID28 or ED28 ID28 or ED28 Number Unsigned 32-bit number at byte 28 of input area
QD30 or AD30 QD30 or AD30 Number Unsigned 32-bit number at byte 30 of output area
MD32 MD32 Number Unsigned 32-bit number at byte 32 of memory area
IR34 or ER34 IR34 or ER34 Number Floating point 32-bit number at byte 34 of input area
QR36 or AR36 QR36 or AR36 Number Floating point 32-bit number at byte 36 of output area
MR38 MR38 Number Floating point 32-bit number at byte 38 of memory area
DB1,DT0 - Date** A timestamp in the DATE_AND_TIME format
DB1,DTZ10 - Date** A timestamp in the DATE_AND_TIME format, in UTC
DB2,DTL2 - Date** A timestamp in the DTL format
DB2,DTLZ12 - Date** A timestamp in the DTL format, in UTC
DB1,REAL0.20     Array of 20 values in DB1
DB1,X14.0.8     Array of 8 bits in a data block

Бібліотека базується на plcpeople/nodeS7, там є додаткова інформація.

S7-in

Вузол S7 In робить значення змінної доступними в потоці в трьох різних режимах:

S7-out

Записує в область пам’яті в S7 PLC Цей вузол був створений як частина проекту ST-One

Обережно при записі даних у виробничі ПЛК! Повністю протестуйте все, що робите. Автори не несуть відповідальності за будь-які збитки або травми, спричинені використанням цього вузла.

Входи:

Записує дані в PLC у змінну, вказану в конфігурації вузла, або на msg.variable. Можна одночасно записати до кількох змінних, встановивши і msgvariable, і msg.payload як масиви, що містять імена змінних та їх значення відповідно. Зверніть увагу, що вони можуть бути не записані в один і той же цикл запису в ПЛК, залежно від кількості змінних, які слід записати.

S7 Control

Дозволяє розширене керування ПЛК та з’єднання. Цей вузол був створений в рамках проекту ST-One.

Поведінка цього вузла змінюється відповідно до обраної функції. Кожна функція має власну конфігурацію, очікує різних параметрів у повідомленнях і надсилає різні повідомлення.

Cycle Time

Змінює інтервал часу між кожним циклічним зчитуванням змінних. Він очікує повідомлення з payload із додатним числом, що відповідає часу в мілісекундах між кожним читанням. Значення нуля відключає циклічне зчитування.

Trigger read

Вручну запускає цикл читання. Параметри повідомлення не використовуються, і те саме повідомлення надсилається на вихід. Корисно, коли використовується довший час циклу, але потрібен миттєвий зворотний зв’язок (наприклад, після зміни змінної). Зверніть увагу, що вузли s7 in все ще необхідні для зчитування значень змінних.

Примітки щодо використання в S7-1200/1500

Ці новіші ПЛК пропонують «розширену» версію протоколу S7, тоді як у нас є лише «базова» версія. Тому необхідні деякі додаткові кроки налаштування на ПЛК:

Bugs and enhancements

Please share your ideas and experiences on the Node-RED forum, or open an issue on the page of the project on GitHub