Посібник для заявників (Guide for Applicants - GfA)

Про гранти

Посібник для заявників (Guide for Applicants - GfA)

Оригінал

Часті запитання (FAQ)

SMART4ALL Comunity

SMART4ALL Matchmaking & Partner Search Service

SMART4ALL Third Open Call for Focused Technology Transfer Experiments (FTTE)

img

Application submission starts on: 15 July 2022, 00:00 CEST

Submission deadline is: 15 October 2022, 17:00 CEST

1 Основна інформація про SMART4ALL

1.1 Базові визначення

1.2 Про SMART4ALL

SMART4ALL — це проект, що фінансується в рамках H2020 (угода про надання гранту № 872614), який нарощує потенціал серед європейських зацікавлених сторін шляхом розробки самодостатніх транскордонних експериментів, які передають знання та технології між академічними та промисловими колами. Він націлений на налаштовувані обчислення з низьким споживанням енергії (CLEC Customised Low-Energy Computing) для кіберфізичних систем (CPS Cyber-Physical Systems) та Інтернету речей (IoT) і поєднує набір унікальних характеристик, які об’єднують у спільне бачення різні культури, різні політики, різні географічні регіони та різні домени застосування.

Консорціум SMART4ALL очолює Університет Пелопоннесу (Греція) і складається з 25 партнерів із Центральної, Південної та Східної Європи.

SMART4ALL представляє нову парадигму для виявлення «прихованих скарбів інновацій» – переважно з географічних регіонів, які недостатньо представлені в європейському фінансуванні – та допомагає їм знайти шлях до ринку за допомогою нових, інноваційних комерційних продуктів. У рамках своєї стратегії проект розвиватиме та підтримуватиме активну мережу DIH у Центральній, Південній та Східній Європі для підтримки науковців, малого та середнього бізнесу та трохи більших компаній, які вступають в еру цифровізації.

Щоб досягти цього, SMART4ALL розробить і впровадить 3 типи транскордонних експериментів Pathfinder Application Experiments (PAE):

1) Експерименти з передачі знань (KTE Knowledge Transfer Experiments ), які включають новий тип експериментів стажування, що дозволяє представити, перевірити менші проекти або менш зрілі ідеї та, таким чином, потенційно знайти благодатне ґрунт для зростання та розкриття потенціалу продукту.

2) Цілеспрямовані експерименти з передачі технологій (FTTE Focused Technology Transfer Experiments ) дадуть можливість сформувати синергію, прискорити проекти, орієнтовані на продукт, і запропонують керівництво для успішної комерціалізації.

3) Експерименти міждоменного трансферу технологій (CTTE Cross-domain Technology Transfer Experiments ), націлені на більш складні міждисциплінарні трансфери та виробництво нових CLEC CPS та технологій IoT на більш широких ринках.

Цільові області застосування (targeted application areas) – це домени, які не належним чином представлені в поточних проектах Smart Anything Everywhere (SAE), і включають оцифроване середовище (digitized environment), оцифроване сільське господарство (digitized agriculture), оцифроване будь-що(digitized anything) та оцифрований транспорт(digitized transport).

SMART4ALL також представляє концепцію Marketplace-as-a-Service (MaaS), яка діє як єдина інтелектуальна зупинка (one-stop-smart- stop) кластера SMART4ALL DIH для пропонування інструментів, послуг і платформ, заснованих головним чином на технологіях з відкритим кодом, а також постачальників-приймачів технологій можливості пошуку партнерів, адаптовані до чотирьох тематичних стовпів проекту.

SMART4ALL також планує горизонтальні заходи, які підтримуватимуть програму цифрових навичок Європейської комісії та підтримку чутливих соціальних груп через ідеї та продукти, які мають значний вплив на їх життя. У цьому Посібнику для заявників описується третій відкритий конкурс SMART4ALL на цілеспрямовані експерименти з передачі технологій (FTTE).

1.3 Яка технологія лежить в основі SMART4ALL?

SMART4ALL зосереджується на CLEC, тобто обчислювальних технологіях з низьким енергоспоживанням, які застосовуються в чотирьох вертикалях SMART4ALL з європейським лідерством і стратегічним значенням, включаючи, але не обмежуючись, наступні сфери компетенції SMART4ALL (див. таблицю нижче):

DIGITIZED TRANSPORT DIGITIZED ENVIRONMENT DIGITIZED AGRICULTURE DIGITIZED ANYTHING
● Green transport ● Smart mobility ● Shared mobility ● Robotics ● New platforms for efficient supply- demand matchmaking ● Automotive electronics ● Autonomous vehicles ● Connected vehicles ● Streamlining transport using big data ● Aeronautics and space applications ● Transport and Logistics ● City Transport Mapping ● Smartbuilding • Smarthome • Critical infrastructure monitoring • Smart hospitals ● Water pollution monitoring ● Smartgrids • Energy management ● Environment monitoring ● Bio-diversity • Wild/migratory animals monitoring ● Smart industry ● Data processing & data visualization ● Smart farming ● AI inspired agriculture ● Information based site specific applications ● Demand driven, sustainable agriculture ● Mobile plant, soil and environment sensors ● Sensor networks – EU wide – cross-border ● Field robotics and automation systems ● UAV based agriculture and plant monitoring ● Selective plant protection ● Closed nutrient cycles ● Agricultural decision support systems ● Zero-energy food systems ● Circular economy ● Water, Energy and Food (WEF) efficiency ● Revalorisation of agricultural waste ● Human-machine Interaction ● Digital Education ● Industrial Automation ● Machine Learning ● Market Intelligence ● Medical and Health Applications ● Active & Healthy Ageing ● Support for disabled persons ● Cybersecurity ● Data Mining and Big Data ● Personal security ● Additive Manufacturing (3D printing) ● Augmented and Virtual Reality ● Audio/Video Processing ● Location-based Technologies ● Web and Mobile Applications ● Wireless Sensor Networks ● Disaster management ● Digital heritage ● Telemedicine ● Rehabilitation, wellness, fitness ● E-commerce

1.4 Короткий огляд FTTE

Інструмент фінансування цілеспрямованих експериментів з передачі технологій (FTTE - Focused Technology Transfer Experiments), який зосереджується на одній із чотирьох визначених вертикалей (оцифрований транспорт, оцифроване сільське господарство, оцифроване навколишнє середовище та оцифроване будь-що), дасть можливість сформувати синергію, прискорити проекти, орієнтовані на продукт, і запропонує керівництво для досягнення успіху комерціалізації.

Він буде короткостроковим (9 місяців) і складатиметься з транскордонних експериментів із застосуванням Pathfinder (PAE) між двома різними організаціями з двох різних прийнятних країн (відповідно до критеріїв прийнятності, викладених у розділі 3.2).

Для цього відкритого конкурсу FTTE один постачальник академічних/промислових технологій передає нову технологію обладнання (HW) або програмного забезпечення (SW) одному партнеру-отримувачу промислових технологій як першому користувачу. Партнери подають заявку разом як консорціум за допомогою простої форми заявки. Склад консорціуму може бути таким:

Постачальник технологій Приймач технологій
Academic Industrial
Industrial  

Провідний партнер завжди повинен мати статус промислового партнера (SME або трохи більша компанія).

SMART4ALL вже організував два відкритих виклики FTTE, і це буде третій і останній відкритий виклик FTTE. Усі відкриті виклики SMART4ALL є одноетапними. У цьому конкурсі буде 4 бенефіціари. 8 бенефіціарів уже було обрано під час першого та другого відкритих конкурсів FTTE у 2020 та 2021 роках. Більше інформації про 4 обраних переможців першого відкритого конкурсу FTTE можна знайти тут і з другого відкритого виклику FTTE тут.

2 Що ми пропонуємо?

2.1 Фінансова підтримка

Партнери FTTE подадуть заявку на отримання фінансової підтримки, подавши одну спільну пропозицію з описом FTTE та його технічного плану та детальною оцінкою витрат, пов’язаних з FTTE.

Бенефіціарам буде надано до 80 000 євро одноразово. У цьому третьому відкритому конкурсі FTTE загальна фінансова підтримка в розмірі до 320 000 євро (приблизно) буде надана до 4 FTTE загалом.

Фінансова підтримка буде виплачена обом партнерам окремо відповідно до розподілу ресурсів, встановленого в пропозиції.

Фінансова підтримка буде виплачена на основі подання та затвердження результатів, як визначено в розділі 5.

2.2 Додаткова підтримка

Після вибору PAE SMART4ALL запропонує партнерам FTTE (бенефіціарам Open Call):

3 Критерії прийнятності

Ми перевіримо прийнятність усіх пропозицій, поданих до закінчення терміну. Усі критерії прийнятності перелічені в цьому розділі цього Посібника для заявників. Проекти, які не відповідають цим критеріям, будуть виключені та позначені як неприйнятні. Ми перевіримо критерії прийнятності на основі інформації, наданої у вашій заявці, протягом усього процесу оцінювання.

3.1 Кого ми шукаємо?

Транскордонні експерименти SMART4ALL мають бути запропоновані Консорціумом із 2 організацій, включаючи такі типи заявників (для участі в цьому конкурсі номер PIC не потрібен.):

МСП вважатиметься таким, якщо воно відповідає Рекомендації Європейської Комісії 2003/361/EC. Підсумовуючи, критерії визначення МСП такі:

Зауважте, що цифри партнерів і пов’язаних підприємств також слід враховувати, як зазначено в посібнику користувача SME.

Для отримання детальної інформації перегляньте рекомендації ЄС: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

Пропозиції можуть подавати будь-які з вищезазначених типів організацій, але участь принаймні одного малого та середнього бізнесу/трохи більшої компанії є обов’язковою та має очолити транскордонні експерименти Pathfinder Application Experiments (PAE).

PAE мають бути транскордонними, включати дві незалежні організації з двох різних країн, які мають право.

3.2 Прийнятні країни

У цьому відкритому конкурсі FTTE будуть прийнятні такі країни:

Крім того, оскільки однією з цілей SMART4ALL є підтримка цифрової трансформації в основному європейських країнах, недостатньо представлених у європейських схемах фінансування, за допомогою транскордонних експериментів, консорціуми заявників повинні включати принаймні одного члена з однієї з країн Південно-Східної Європи (крім Греції) або Україну (додаткову інформацію див. у розділі 4 цього Посібника для аплікантів).

3.3 Які види діяльності можна фінансувати?

Види діяльності, які мають право на фінансову підтримку, - це транскордонна передача технологій у такому форматі:

ПРИКЛАДИ: Приклади FTTE:

1) Алгоритм стиснення, що потребує низьких ресурсів, розроблено малим і середнім підприємством із використанням нової технології, наданої університетом з іншої країни, яка використовується в програмах, які мають значний вплив на соціально чутливі групи (вихід PAE є алгоритмом) 2) Апаратний прискорювач для обробки зображень розроблено малим і середнім підприємством з використанням революційної технології, наданої іншим малим і середнім підприємством з іншої країни, що допомагає розв’язати інтерпретацію виявлення деяких варіантів коронавірусу (результатом PAE є апаратне забезпечення).

3.4 Як застосовувати?

Подання заявки на відкритий конкурс потребує часу та відданості, тому ми хочемо переконатися, що ви розумієте вимоги прийнятності, яким ви маєте відповідати.

Вчасно:

Обов’язково надішліть свою пропозицію через онлайн-форму до кінцевого терміну 15 жовтня 2022 року, 17:00 CEST. Заявку може подати лише провідний партнер (МСП або трохи більша компанія). Якщо ви надішлете форму правильно, система надішле вам підтвердження надсилання. Зв’яжіться з нами, якщо це не так. Важливо, щоб ви знали, що ми не будемо оцінювати жодну пропозицію, надіслану після кінцевого терміну та подану поза спеціальною формою.

Вичерпно:

Ви відповіли на всі розділи форми? Будь ласка, зверніть увагу, що неможливо буде додати будь-яку інформацію або змінити пропозицію після її надсилання.

Кілька повідомлень:

Кожен консорціум може подати лише одну заявку. Ані члени команди, ані будь-яка юридична особа не можуть двічі фінансуватися SMART4ALL в рамках одного відкритого конкурсу SMART4ALL. Якщо кілька обраних пропозицій мають тих самих членів команди та/або ті самі організації, фінансуватиметься лише пропозиція з найбільшою кількістю балів.

Консорціуми не зможуть змінювати свій склад після відбору. Якщо учасники консорціуму в поданій заявці не нададуть повного письмового зобов’язання щодо своєї виключної участі у вибраному проекті (не маючи можливості брати участь у будь-якому іншому з вибраних проектів) до підписання Угоди про субгрант, проект не зможе взяти участь у програмі, а інший проект буде обрано з резервного списку.

Англійська мова:

Англійська є офіційною мовою SMART4ALL Open Calls. Усі пропозиції мають бути англійською мовою у всіх обов’язкових частинах, щоб відповідати вимогам. Якщо обов’язкові частини пропозиції на будь-якій іншій мові, уся пропозиція буде відхилена. Якщо лише необов’язкові частини пропозиції подано мовою, відмінною від англійської, ці частини не будуть оцінюватися, але пропозиція все одно буде прийнятною. Англійська також є єдиною офіційною мовою протягом усього періоду дії програми SMART4ALL. Це означає, що будь-які запитувані результати будуть прийняті, лише якщо вони подані англійською мовою.

Кожне питання заслуговує вашої уваги:

Необхідно заповнити всі обов’язкові розділи вашої пропозиції, зазвичай позначені зірочкою. Переконайтеся, що надані дані правдиві та повні. Це вкрай важливо для нас, щоб правильно оцінити вашу пропозицію. І навпаки, будь-який додатковий матеріал, який спеціально не запитується в онлайн-формі заявки, не розглядатиметься для оцінювання, тому немає сенсу переборщувати.

Конфлікт інтересів:

Ми візьмемо до уваги наявність потенційного конфлікту інтересів між вами та одним чи кількома партнерами консорціуму SMART4ALL. Дійсно, партнери консорціуму, їхні афілійовані особи, співробітники та постійні співробітники не можуть брати участь у програмі SMART4ALL. Усі випадки потенційного конфлікту інтересів розглядатимуться окремо.

Здорові фінанси та чистий аркуш є обов’язковими:

Ми не приймаємо суб’єктів господарювання, які перебувають у стадії ліквідації, або підприємств, які перебувають у скрутному становищі відповідно до Регламенту Комісії № 651/2014, ст. 2.18. Ми також не прийматимемо пропозиції від організацій, які виключені з можливості отримання фінансування ЄС відповідно до положень як національного законодавства, так і законодавства ЄС, або рішенням як національного органу влади, так і органу ЄС.

Це ваша пропозиція:

Ваш проект має базуватися на вашій оригінальній роботі. Якщо ні, нічого страшного, просто переконайтеся, що ваше право використовувати IPR на 100% впевнене. У майбутньому будь-які передбачувані розробки повинні бути вільними від прав третіх сторін, а якщо ні, ці права третіх сторін мають бути чітко зазначені.

3.5 Участь в інших відкритих конкурсах SMART4ALL і в будь-якому з проектів H2020 I4MS і SAE

Юридичні особи не можуть отримати понад 100 000 євро через відкриті конкурси від проектів H2020 I4MS і SAE (усі отримані гранти будуть обмежені 100 000 євро, включаючи грант за цим відкритим конкурсом). Сума грантів, отриманих від ініціатив I4MS та SAE, буде вирахована з максимального гранту, доступного в цьому конкурсі. Очікується, що апліканти відповідно змінять свій бюджет, якщо це можливо, враховуючи проект та пов’язані з ним завдання, дотримуючись «правила подвійного фінансування» та повідомлять про попереднє фінансування. Подвійне фінансування означає ситуацію, коли однакові витрати на ту саму діяльність двічі фінансуються за рахунок використання державних коштів. Фундаментальним принципом, який лежить в основі правил державних витрат у ЄС, є те, що жодні витрати на ту саму діяльність не можуть двічі фінансуватися з бюджету ЄС. Ви можете знайти більше на цьому розділі 3.5 “Financial guidelines for applicants”.

Ця обмежена сума не включає будь-який внесок ЄС, який ваша організація отримує або отримувала в рамках проекту, що фінансується ЄС (в рамках FP7 або H2020) як бенефіціар. Участь в якості бенефіціара в проектах, що фінансуються ЄС, не впливає на участь у відкритих конкурсах SMART4ALL. Щоб отримати роз’яснення, зверніться до відповідного відділу вашої організації.

4 Як ми оцінимо вашу пропозицію?

Наш процес оцінювання є прозорим, чесним і рівним для всіх наших учасників. Процес відбору виглядає наступним чином:

image-20220920180936822

Ми будемо оцінювати ваш проект у 3 етапи. Ми очікуємо великої кількості заявок, тож якщо ви хочете виділитися, якість — це ваш шлях. Що це означає? Коротше кажучи, надайте якомога більше деталей, будучи надзвичайно чіткими та структурованими. Це допоможе нам правильно визначити ключові моменти вашої програми та побачити, як вона вписується в загальний обсяг SMART4ALL FTTE.

4.1 Перша автоматична перевірка відповідності вимогам

Перший крок оцінки полягає в перевірці деяких основних вимог на основі тверджень із вашої пропозиції. Ваша пропозиція буде прийнята до наступного етапу, якщо вона:

Крім того, буде проведено першу перевірку щодо відповідності учасників, зазначених у розділі 3. Пропозиції, які не відповідають цим критеріям, будуть виключені. Ми повідомимо вам про результати цієї першої перевірки відповідності незабаром після закінчення терміну.

4.2 Зовнішнє оцінювання

Програми FTTE будуть оцінюватися двома незалежними оцінювачами з великим досвідом у CLEC, CPS та/або IoT. Експерти будуть відібрані відповідно до конкретних характеристик FTTE.

Пропозиції будуть оцінюватися за такими критеріями:

(1). EXCELLENCE (ВІДМІННІСТЬ)

буде оцінювати:

(2). IMPACT (ВПЛИВ)

буде проаналізовано:

(3). IMPLEMENTATION (РЕАЛІЗАЦІЯ)

розглянемо:

Кожен оцінювач ранжуватиме програму, призначаючи оцінку від 0 до 5 для кожного критерію, і створюватиме індивідуальний звіт про оцінку, додаючи оцінку кожному критерію. Порогове значення для кожного окремого критерію становитиме 3. Порогове значення для звіту про індивідуальну оцінку становитиме 10.

Якщо бали оцінювачів суттєво відрізняються, розбіжність буде вирішено на консенсусній зустрічі оцінювачів і, якщо вона не зникне, шляхом залучення до процесу третього оцінювача..

Для кожної заявки остаточний бал розраховуватиметься таким чином:

(максимальна кількість додаткових балів становитиме 3).

Нічиї будуть вирішуватися за такими критеріями в порядку:

Score Description Justification
0 Fail The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information.
1 Poor The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses.
2 Fair While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses.
3 Good The proposal addresses the criterion well, although improvements would be necessary.
4 Very good The proposal addresses the criterion very well, although certain improvements are still possible.
5 Excellent The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are minor.

Буде створено «Список рейтингу», і всі, хто набрав більше порогового значення, перейдуть до етапу консенсусу.

4.3 Консенсусна зустріч

Рейтинговий список пропозицій буде передано на консенсусну зустріч за участю «Відбіркового комітету», який складається з Виконавчої ради SMART4ALL і 2 зовнішніх оцінювачів.

«Відбірковий комітет» більшістю голосів у 2/3 від усіх членів вирішить «Тимчасовий список бенефіціарів FSTP» і «Резервний список». Точну кількість схвалених пропозицій буде визначено на основі загальної якості пропозицій. Якщо заявку з найвищим рейтингом буде відхилено, ми розглянемо вибір наступної пропозиції з найкращим рейтингом.

Майте на увазі, що навіть якщо для фінансування зазвичай відбираються найкращі пропозиції, відбірковий комітет може мати вагомі підстави заперечувати проти відбору конкретного кандидата. Ці причини можуть стосуватися:

4.4 Етичний огляд

Перед підписанням субгрантової угоди комітет з етики SMART4ALL перегляне всі вибрані FTTE і, зокрема, ті, що висвітлюють етичні проблеми (учасниками або оцінювачами).

Консорціуми повинні вказати у своїх заявках, чи передбачають вони будь-які етичні проблеми при розробці своїх проектів і як вони планують їх вирішити.

Кандидати, пропозиції яких відхилено через етичні проблеми або відхилені через те, що вони недостатньо розглядають етичні питання у своїх проектах, зв’яжуться електронною поштою, вказавши, що їхні пропозиції не можуть бути відібрані, і додадуть етичний звіт.

Сфери досліджень, які НЕ підходять для фінансування в рамках H2020:

Мета цієї етичної перевірки полягає в тому, щоб переконатися, що SMART4ALL не підтримує FTTE, які суперечили б основним етичним принципам, і що процедури запобігання етичним проблемам, описані в пропозиції, узгоджуються з Європейською етичною політикою У будь-якому випадку дотримуватимуться правил H2020 щодо етичних питань, а в разі конфлікту з національними/місцевими етичними правилами переважатимуть правила H2020.

4.5 Що далі? Підготовка та підписання договору субгранту

Кожен відібраний заявник підпише Угоду про субгрант з німецьким Бранденбурзьким технологічним університетом Котбус-Зенфтенберг (BTU) від імені консорціуму SMART4ALL. Кошти, надані згідно з Угодою субгранту, надаються безпосередньо з фондів Європейського проекту SMART4ALL і, отже, є коштами, що належать Європейській Комісії: управління коштами SMART4ALL було передано партнерам проекту в SMART4ALL через Європейську Комісію, грант Номер договору 872614.

Субгрантова угода SMART4ALL включатиме набір зобов’язань, які бенефіціари FSTP мають перед Європейською Комісією. Завданням бенефіціарів FSTP є виконання цих зобов’язань, а партнерів консорціуму SMART4ALL – поінформувати про них бенефіціарів FSTP.

Перед підписанням субгрантової угоди вам слід надати документи, що підтверджують ваш офіційний статус. Консорціум SMART4ALL приступить до перевірки цих документів, щоб переконатися, що ви відповідаєте вимогам.

Будьте гранично пильними щодо:

  1. Характер документів, які ми запитуємо. Якщо документи, які ви нам надасте, не підтвердять ваше право на участь, пригоди закінчаться на цьому.

  2. Терміни, які ми надамо вам, щоб передати нам ці документи. Якщо ви не надасте запитані документи вчасно без чіткого та розумного обґрунтування, ми будемо змушені виключити вас із подальшої формальної оцінки. Потім вас замінить інший заявник зі списку Резерву.

5 Наша програма підтримки та порядок оплати

5.1 Одноразова сума

Після того, як вашу відповідність буде підтверджено після офіційної перевірки та підписаної Угоди про субгрант, ви станете офіційним бенефіціаром програми SMART4ALL. Саме зараз починається пригода, і настав час зрозуміти, як розподілятиметься фінансування.

Як бенефіціар ви отримаєте фіксовану одноразову суму до 80 000 євро. Одноразова допомога – це спрощений спосіб розрахунків за проектами, що фінансуються за кошти Horizon 2020. Це означає, що вам не потрібно надавати бухгалтерські документи для підтвердження понесених витрат, пов’язаних з інвестиціями (наприклад, рахунки-фактури). Однак ви зобов’язані продемонструвати, що реалізація проекту відповідає визначеним для нього етапам. Основні етапи (результати, KPI та етичні рекомендації) будуть визначені та розкладені в «Індивідуальному плані наставництва», розробленому на початку програми.

Коротше кажучи, ми ретельно оцінимо ваш прогрес і якість вашої роботи під час проміжних перевірок, але ми не перевірятимемо вашу бухгалтерію. Майте на увазі, що одноразова допомога не звільняє вас від обов’язку збору документів для підтвердження витрат згідно з податковим регулюванням.

5.2 Прийнятні витрати

Загальна фінансова підтримка на FTTE включає відшкодування лише таких форм витрат:

Фінансова підтримка відшкодовує 100% прийнятних витрат Вибраних третіх сторін, які є некомерційними юридичними особами, і 70% прийнятних витрат Вибраних третіх сторін, які є комерційними юридичними особами. Однак ці ставки відшкодування вже були враховані при розрахунку одноразової суми та не впливатимуть на ставку розподілу між партнерами, як зазначено у вищезазначеному розділі 5.1.

Примітка. Навіть якщо ми надамо одноразову суму, вам потрібно буде включити бюджет у свою заявку. У випадку некомерційних юридичних осіб розмір гранту, який запитується, не може перевищувати 70% витрат, передбачених для реалізації проекту, а неприбуткові організації можуть вимагати 100% своїх витрат. Шаблон бюджету можна знайти тут.

5.3 Результати та платежі

Вибраний транскордонний FTTE буде визначено на початку програми підтримки разом із призначеними наставниками «Індивідуальний план наставництва (IMP)». У цьому документі встановлюються ключові показники ефективності та 3 кінцеві результати, які враховуватимуться під час оцінювання ефективності експериментів SMART4ALL під час перегляду основних етапів.

«Комітет з наставництва» оцінюватиме результативність відібраних проектів на етапах перевірки (встановлюється кожні 2-3 місяці) відповідно до таких критеріїв:

Кожен критерій оцінюватиметься від 0 до 10, а вага кожного з цих критеріїв у підсумковій оцінці буде наступною:

Згідно з цим остаточним балом:

На наступному рис. підсумовано процес перевірки PAE:

Платежі після затвердження кожного з 3 результатів будуть такими:

Deliverable Submission date Lump sum Instalments
Initial Plan SGA Signature + 15 days 30%
Intermediate Report End of M05 50%
Final Report End of M09 20%

image-20220920181036372

6 Зв’яжіться з нами

6.1 Як ми можемо вам допомогти?

Якщо у вас все ще є будь-які сумніви щодо нашого процесу Open Call, не соромтеся зв’язатися з нами:

Якщо ви коли-небудь зіткнетеся з будь-якими технічними питаннями чи проблемами, переконайтеся, що ви включили у своє повідомлення таку інформацію:

6.2 Скарги

Перш за все, майте на увазі, що ми не розглядатимемо вашу скаргу, якщо:

Якщо після отримання результатів оцінки критеріїв прийнятності ви вважаєте, що була допущена помилка, яка призвела до відхилення вашої заявки, ви маєте право надіслати нам скаргу. Ви можете надіслати нам електронний лист англійською мовою на адресу helpdesk@smart4all-project.eu , включно з такою інформацією:

Важливе зауваження щодо графіка: У вас є 3 календарних дні, щоб подати скаргу, починаючи з дня, наступного після надсилання повідомлення. Зі свого боку ми розглянемо їх протягом не більше 7 календарних днів з моменту його отримання. Якщо нам знадобиться більше часу для розгляду вашої скарги, ми повідомимо вас електронною поштою про продовження.

7 І останнє, але не менш важливе – заключні положення

Будь-які питання, не охоплені цим Посібником, регулюватимуться законодавством і правилами Німеччини, пов’язаними з програмою Horizon 2020 і положеннями про гранти Європейського Союзу.

Ми робимо все можливе, щоб зберегти конфіденційність усіх даних заявника. Однак, щоб уникнути будь-яких сумнівів, ви несете повну відповідальність за вказівку конфіденційної інформації.

Ваша інтелектуальна власність залишатиметься вашою власністю. Регулювання конкретних питань прав інтелектуальної власності проектів «знизу вверх» є виключною відповідальністю третіх сторін. У випадку, якщо в Проекті «знизу вгору» бере участь більше ніж одна третя сторона, перед підписанням угоди з консорціумом SMART4ALL слід узгодити угоду про права інтелектуальної власності між сторонніми організаціями. SMART4ALL переконається, що така двостороння (або багатостороння у разі кількох сторонніх організацій) угода щодо прав інтелектуальної власності закрита, і за запитом надасть шаблон угоди щодо прав інтелектуальної власності для цієї мети.

Для вибраних бенефіціарів угода включатиме набір зобов’язань перед Європейською комісією (наприклад: просування проекту та надання інформації про фінансування ЄС, дотримання конфіденційності, розуміння можливого контролю з боку EC/ECA та OLAF).

Консорціум SMART4ALL може будь-коли скасувати виклик, змінити його положення або продовжити його. У такому випадку ми повідомимо всіх заявників про таку зміну. Підписання угоди є початковою умовою для встановлення будь-яких зобов’язань між заявниками та будь-якими партнерами Консорціуму (щодо зобов’язань щодо конфіденційності заявки).

Ви не знайшли те, що шукали? Ви можете перевірити наш розділ із поширеними запитаннями.. Ви можете знайти поширені запитання вашою мовою, перейшовши за цим посиланням.

8 Додаткові підказки перед поданням пропозиції

Пропозиція потребує часу та зусиль, і ми це знаємо. Ось кілька важливих моментів, які ви повинні прочитати, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», щоб збільшити свої шанси на успіх:

Annex 1: Information Clause

Information clause for personal data processing

in the Third Open Call for Focused Technology Transfer Experiments (FTTE) organized under SMART4ALL Project

Grant Agreement No. 872614

The data controllers are all entities in the FundingBox capital group as the Joint Controllers. All FundingBox entities have agreed on common data processing purposes. In all matters regarding personal data, you can contact us using the following email address: privacy@fundingbox.com.

The essence of the arrangement is available here.

PURPOSES, LEGAL BASIS AND PROCESSING PERIOD    
The purpose and legitimate interest of processing Legal basis for processing Period
1) To run an Open Call and collect data necessary to evaluate applications submitted in the Open Call. Legitimate interest of FundingBox (based on Article 6, paragraph 1 (f) of GDPR) which is fulfilling the obligations and our other interests related to these purposes. 6 years from the end of the year in which the Project ended.
2) To realize the Project goals described in the Grant Agreement (e.g. communication, reporting, collaborating with other project partners).    
3) To consider potential complaints.    
4) To gather feedback from applicants when the Open Call is over to improve processes.    
If an applicant has been selected to become the beneficiary of the project:    
5) To collect the applicant’s details and documentation necessary to verify its legal status. Data will be collected in separate form via FundingBox platform. Processing is necessary for the performance of a contract (based on Article 6, paragraph 1 (b) of GDPR).  

The Joint Controllers will transfer personal data only to trusted recipients such as IT service providers, accountants, law firms, postal and courier companies (who process personal data on the controllers’ behalf).

Due to the fact that we use the services of Google LLC, your data may be transferred to the USA. We have concluded an agreement with those entities – the so-called Standard Contractual Clauses. This means that in accordance with the decision of the European Commission No. 2021/914 EU of June 4, 2021, your personal data may be processed by this company in the USA. More information about the decision at: https://fundingbox.com/trust/transfer-outside-eea/

To realize the Project, data can be transferred also to Project Partners (complete list of the project partners is available at the email address: privacy@fundingbox.com) and European Commision.

Due to the fact that we process your personal data, you have the right to:

1) request access to your personal data,

2) demand the rectification of your personal data,

3) request to remove or limit the processing of your personal data,

4) data portability,

5) complain with the supervisory authority (https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

You also have a right to object to processing of your personal data for all purposes indicated above (according to the Article 21 of GDPR).

Providing data is voluntary, although it is necessary to participate in the Open Call. Without providing your data, it is not possible to contact you and evaluate the application.