hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

Розділ 4. Підсистема введення/виведення

У минулому розділі показано, що бази даних реального часу взаємодіють з пристроями введення/виведення (котролерами) використовуючи драйвери протоколу. У цьому розділі для прикладу зупинимося на найбільш вживаних протоколах, які використовуються для взаємодії з пристроями введення/виведення Modbus, OPC DA, OPC UA, S7 а також протоколі інтернету речей MQTT.

Даний розділ носить довідниковий характер. Для початкового вивчення матеріалу в курсі SCADA/HMI можна ознайомитися тільки з параграфами 4.1.1-4.1.3, інші підрозділи варто читати за необхідності.

<– 3.13. Приклади конфігурування бази даних реального часу для WinCC Comfort

–> 4.1. MODBUS