hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

Розділ 5. Людино-машинний інтерфейс

У першому розділі графічна підсистема HMI розглянута з точки зору користувача, у цьому – показані сучасні підходи та стандарти розроблення людино-машинних інтерфейсів та найбільш уживані технології при розробленні графічної підсистеми.

Передбачається, що в курсі вивчення SCADA/HMI цей розділ розглядається повністю, окрім параграфів з прикладами на конкретних платформах, які є вибірковими.

Інструментальні засоби SCADA/HMI використовують різні підходи. Тим не менше, їх можна об’єднати за загальними принципами, що дасть читачеві змогу шукати в конкретному середовищі розроблення схожі механізми з метою спрощення, прискорення і вдосконалення процесів розроблення. Слід також сказати, що інструменти розроблення можуть дуже відрізнятися не тільки за інтерфейсом і можливостями, а й за використаною термінологією. На сьогоднішній день у США та ряді інших країн світу діє стандарт на людино-машинні інтерфейси ANSI/ISA-101.01-2015 “Human Machine Interfaces for Process Automation Systems” [1], в якому подано рекомендації до систем HMI та приведено певну термінологію. В Європі та Україні цей стандарт не діє, тим не менше, він створений за результатами досліджень та визначень кращих практик, тому використовується в цьому посібнику як теоретична основа. Концепцію розроблення людино-машинного інтерфейсу за всіма етапами життєвого циклу детально описано в 10-му розділі.

<– 4.5. Протокол MQTT

–> 5.1. Основи побудови ефективних людино-машинних інтерфейсів