PACFramework

Класи LVL2

CLSID=16#200x – 16#27FF

Загальний опис

LVL2 (devices) - рівень пристроїв та виконавчих механізмів: для зручності налагоджування процесу; для функцій імітаційного моделювання; для функцій технологічної сигналізації; для ведення статистики:

Рекомендується використовувати наскрізну ідентифікацію змінних пристроїв та ВМ (ID) в межах рівня LVL2 для спрощення символьного посилання в HMI.

Рівень пристроїв та виконавчих механізмів дуже залежить від реалізації схем керування виконавчими механізмами і може мати дуже багато відмінностей в в різних інтеграторів.

На даний момент пророблено наступні універсальні класи виконавчих механізмів, які можна доповнювати та адаптувати в залежності від конкретних вимог:

Змінна з ідентифікатором 0 зарезервована як порожня неактивна змінна.

Рекомендації щодо використання в HMI

Приклад діагностики та конфігурування пристроїв та ВМ HMI показаний на наступних рис.

Рис. Приклад вікна керування ВМ на HMI.

Рис. Приклад вікна керування та конфігурування ВМ на HMI.

Статуси змінних (тривоги, відмови, форсування) супроводжують відображення ВМ на всіх мнемосхемах HMI. На наступному рисунку показаний приклад відображення попередження для ВМ.

Рис. Приклад відображення статусів ВМ на HMI.

Загальні вимоги щодо структури змінних класів виконавчих механізмів

При реалізації функцій керування використовуються універсальні структури виконавчих механізмів ACTTR_CFG (конфігураційні змінні), ACTTR_STA (статусні біти), ACTTR_ALM (біти алармів), ACTTR_PRM (біти параметрів), також використовується єдиний буфер з аналогічною структурою ACT_CFG.

ACTTR_STA

Структура використовується для опису статусів універсального ВМ та вміщує всі біти статусів наявних означених ВМ. Також дана структура використовується як універсальна структура всередині функції обробки ВМ

name type Опис
IMSTPD BOOL =1 зупинився в проміжному стані
MANRUNING BOOL =1 рухається в невизначеному напрямку (ручний зі щита)
STOPING BOOL =1 Зупиняється
OPNING BOOL =1 Відкривається
CLSING BOOL =1 Закривається
OPND BOOL =1 Відкритий (16#0080)
CLSD BOOL =1 Закритий (16#0100)
MANBXOUT BOOL =1 Включення ручного зі щита
WRKED BOOL =1 В роботі
DISP BOOL =1 дистанційний режим (з ПК/ОП) (16#0200)
MANBX BOOL =1 Ручний зі щита (за зворотнім зв’язком)
INBUF BOOL =1 - змінна в буфері
FRC BOOL =1 хоча би одна зі змінних в об’єкті форсована (для зручності відображення при наладці)
SML BOOL =1 режим симуляції
BLCK BOOL =1 Заблокований
STRTING BOOL =1 Запускається
STOPED BOOL =1 Зупинений(16#0100)
SLNDBRK BOOL =1 Помилка датчику
CMDACK BOOL =1 підтвердження команди
SPD1 BOOL = 1 Робота, 1-ша швидкість
SPD2 BOOL = 1 Робота, 2-га швидкість
STA_b21 BOOL резерв
STRT_DELAY BOOL =1 - йде затримка перед запуском
STOP_DELAY BOOL =1 - йде затримка перед зупинкою
DBLCKACT BOOL =1 - режим ігнорування CMDRESOLUTION
ISREVERS BOOL =1 - пуск з реверсом
ISANALOG BOOL =1 з аналоговим керуванням (для зрeчності відображення)
INIOTBUF BOOL =1 змінна в буфері IoT
SPDMONON BOOL =1 включений контроль швидкості (SPDMON)
SPDCALIBRON BOOL =1 включене калібрування по швидкості
MAINT BOOL =1 виведений з обслуговування
STA_b31 BOOL резерв

ACTTR_ALM

Структура використовується для опису всіх доступних тривог універсального ВМ та вміщує всі біти тривог наявних означених ВМ. Також дана структура використовується як універсальна структура всередині функції обробки ВМ

name type Опис
ALMSTRT BOOL =1 Не включився (скидається при зміні команди або стану) датчика)
ALMSTP BOOL =1 Не відключився (скидається при зміні команди або стану) датчика)
ALMOPN BOOL =1 Не відкрився (скидається при зміні команди або стану) датчика)
ALMCLS BOOL =1 Не закрився (скидається при зміні команди або стану) датчика)
ALMOPN2 BOOL =1 Не відкрився (при наявності 2 пар кінцевиків)
ALMCLS2 BOOL =1 Не закрився (при наявності 2 пар кінцевиків)
ALMSHFT BOOL =1 Порушення стану (скидається при зміні команди або стану) датчика)
ALM BOOL =1 Помилка ВМ (по OR)
ALMBELL BOOL =1 Команда включення дзвоника (на один цикл ПЛК)
WRN BOOL =1 Попередження ВМ (по OR)
WRNSPD BOOL = 1 попередження на пробуксовку привода, %
ALMSPD BOOL = 1 аварія на пробуксовку привода, %
WRNSPD2 BOOL = 1 попередження на пробуксовку привода 2, % (при наявності 2 датчиків контролю швидкості)
ALMSPD2 BOOL = 1 тривога на пробуксовку привода 2, % (при наявності 2 датчиків контролю швидкості)
ALMPWR1 BOOL = 1 - немає живлення
ALMSTPBTN BOOL = 1 - натиснута кнопка стоп
ALMINVRTR BOOL =1 - помилка частотного перетворювача
ALM_b17 BOOL резерв
ALM_b18 BOOL резерв
ALM_b19 BOOL резерв
ALM_b20 BOOL резерв
ALM_b21 BOOL резерв
ALM_b22 BOOL резерв
ALM_b23 BOOL резерв
ALM_b24 BOOL резерв
ALM_b25 BOOL резерв
ALM_b26 BOOL резерв
ALM_b27 BOOL резерв
ALM_b28 BOOL резерв
ALM_b29 BOOL резерв
ALM_b30 BOOL резерв
ALM_b31 BOOL резерв

ACTTR_PRM

Структура використовується для опису всіх доступних параметрів універсального ВМ та вміщує всі біти параметрів наявних означених ВМ. Також дана структура використовується як універсальна структура всередині функції обробки ВМ

name type Опис
PRM_b0 BOOL резерв
PRM_ZWRKENBL BOOL =1 є звонішній вхід - зворотній звязок про роботу
PRM_ZPOSENBL BOOL =1 є аналоговий зворотній звязок частоти/позиції
PRM_PWRENBL BOOL =1 є звонішній вхід по стану живлення
PRM_MANCFG BOOL =1 ручне керування налаштуванням
PRM_ZOPNENBL BOOL =1 є датчик відкритості
PRM_ZCLSENBL BOOL =1 є датчик закритості
PRM_AUTOACK BOOL =1, автоматичне підтвердження тривог
PRM_BTNSTPENBL BOOL =1 є зовнішній вхід - включена кнопка STOP
PRM_ALMENBL BOOL =1 є зовнішній вхід - сигнал аварії від приводу
PRM_SELLCLENBL BOOL =1 є зовнішній вхід - сигнал включення місцевого керування
PRM_PULSCTRLENBL BOOL =1 схема керування імпулсами (команди на 2с)
PRM_ZRUNENBL BOOL =1 є зовнішній вхід про рух приводу
PRM_ZSPDENBL BOOL =1 є зовнішній вхід про датчику швидкості приводу
PRM_CRVRSENBL BOOL =1 ВМ з виходом керування реверсом
PRM_BLCKOFSPD BOOL =1 зупиняти по зниженні швидкості
PRM_NOPRES BOOL =1 довзолити рух без включеного маслонасоса
PRM_b17 BOOL резерв
PRM_b18 BOOL резерв
PRM_b19 BOOL резерв
PRM_b20 BOOL резерв
PRM_b21 BOOL резерв
PRM_b22 BOOL резерв
PRM_b23 BOOL резерв
PRM_b24 BOOL резерв
PRM_b25 BOOL резерв
PRM_b26 BOOL резерв
PRM_b27 BOOL резерв
PRM_b28 BOOL резерв
PRM_b29 BOOL резерв
PRM_b30 BOOL резерв
PRM_b31 BOOL резерв

ACTTR_CMD

Досить часто виникає потреба одночасного проходження декількох команд при програмному керуванні. Використання числовим команд униможливлює це, тому що кожна команда має свій унікальний номер і в один момент часу може приймати лише одне значення. При використанні бітових команд таке обмеження знімається, хоч зменшується загальна їх кількість до 32. При необхідності більшої кількості команд можна ввести додаткову змінну CMD яка вміщуватиме додаткові бітові команди.

Структура ACTTR_CMD використовується для опису всіх доступних бітових команд універсального ВМ та вміщує всі бітові команди наявних означених ВМ. Також дана структура використовується як універсальна структура всередині функції обробки ВМ

name type Опис
OPN BOOL Відкрити 16#0001
CLS BOOL Закрити 16#0002
TOGGLE BOOL Переключити (відкрити<->закрити, включити <-> відключити) 16#0003
ALMACK BOOL Підтвердити тривогу 16#0004
ALMRESET BOOL Скинути тривоги 16#0005
BLCK BOOL Заблокувати 16#0006
DBLCK BOOL Розблокувати 16#0007
STOPTUN BOOL Зупинити автоналаштування 16#0008
TUNING BOOL Запустити автоналаштування 16#0009
MAN BOOL Перевести в ручний з SCADA/HMI 16#0301
AUTO BOOL Перевести в автоматичний з SCADA/HMI 16#0302
PROTECT BOOL Включити алгоритм захисту 16#000A
START BOOL Запустити 16#0011
STOP BOOL Зупинити 16#0012
UP BOOL Більше 16#0021
DWN BOOL Менше 16#0022
CRMT BOOL Відключити локальне керування (по місцю) 16#0314
RESOLUTION BOOL =1 дозвіл на керування 16#000B
REVERS BOOL Включити реверс 16#0013
CLCL BOOL Включити локальне керування (по місцю) 16#0313
DBLCKACTTOGGLE BOOL Переключення дозволу на ігнорування CMRESOLUTION 16#000C
STARTDELAY BOOL запуск з затримкою (тільки автомат)
STOPDELAY BOOL зупин з затримкою (тільки автомат)
P_RESOLUTION BOOL дозвіл по наявності тиску в системі
BUFLOAD BOOL завантажити в буфер
OUTSRVC BOOL вивести з експлуатації
INSRVC BOOL ввести в експлуатацію
CMD_b27 BOOL резерв
CMD_b28 BOOL резерв
CMD_b29 BOOL резерв
CMD_b30 BOOL резерв
CMD_b31 BOOL резерв

ACTTR_CFG

Структура ACTTR_CFG як структура універсального ВМ та вміщує всі параметри наявних означених ВМ. Також дана структура використовується як універсальна структура всередині функції обробки ВМ та як буфер виконавчих механізмів ACTBUF

name type Опис
ID UINT ідентифікатор ВМ
CLSID UINT ідентифікатор класу ВМ
STA ACTTR_STA біти стану
ALM ACTTR_ALM біти тривог
CMD ACTTR_CMD бітові команди
PRM ACTTR_PRM біти параметрів
STAHMI1 UINT біти стану для НМІ
STAHMI2 UINT біти стану для НМІ
ALMHMI1 UINT біти тривог для НМІ
ALMHMI2 UINT біти тривог для НМІ
CMDHMI UINT команди НМІ
PRMHMI UINT параметри НМІ
T_DEASP UINT час затримки тривоги 0.1 с
T_OPNSP UINT Максимальний час відкриття в 0.1 секундах
POS REAL позиціяВМ (0-100%) - ЗВОРОТНІЙ ЗВЯЗОК
rez INT резерв для вирівнювання типів даних
STEP1 UINT номер кроку
CNTPER UINT кількість перестановок
CNTALM UINT кількість тривог
T_STEP1 UDINT Плинний час кроку в мс
T_PREV UDINT час в мс з попереднього виклику, береться зі структури PLC_CFG.TQMS
VALPREV REAL значення на попередньому циклі
POWER_IN REAL потужність, кВт
CPOS REAL позиціяВМ (0-100%) - ЗАДАНЕ ЗНАЧЕННЯ
SPD Int Обрахунок швидкості обертання ДАТЧЧИК 1, %
SPD2 Int Обрахунок швидкості обертання ДАТЧЧИК 2, %
SPDWRNSP UINT вставка попередження на пробуксовку привода, %
SPDALMSP UINT вставка тривоги на пробуксовку привода, %
STRT_DELAY UINT ЗАТРИМКА НА ВКЛЮЧЕННЯ 0.1 С
STOP_DELAY UINT ЗАТРИМКА НА ВИКЛЮЧЕННЯ 0.1 С
TQ_TOTAL UDINT Загальний час напрацювання в хв
TQ_LAST UDINT Час роботи з останнього пуску в с
FRQ_IN REAL поточна частота
FRQ_OUT REAL задана частота
CURR_IN REAL струм зворотній звязок
SPDMON_DELAY UINT затримка на початок обрахунку швидкості 0.1 с
MSG UINT повідомлення

Загальні вимоги до функцій ВМ

Функціональні вимоги

CM-ми 2-го рівня представляють собою виконавчі механізми, регулятори, тощо та включають в себе функції базового керування (згідно термінології ISA-88). Кожний такий CM передбачає двохсторонню взаємодію з «технологічними змінними» як для запису так і для читання. Це дозволяє на даному рівні окрім реалізації специфічного функціоналу для конкретного CM, забезпечувати наступні можливості:

Для кожного апаратурного об’єкту (Equipment Entity) визначається алгоритм роботи функціонального блоку/функції, структури даних (інтерфейс) для обміну з іншими підсистемами/об’єктами.

Структура даних та поведінка функції/ФБ сумісна з означеною в ISA-88, тобто базується на автоматах станів, режимах та інтерфейсі, означеному в стандарті.

СМ-ми другого рівня, типу пристрої та виконавчі механізми можуть використовувати технологічні змінні які подаються на вхід/вихід функції обробки. Для опціональних входів та виходів передбачений механізм автоконфігурування ВМ, в процесі якого ВМ змінює алгоритми обробки входів та виходів (наприклад клапан може працювати без кінцевиків).

Робота з буфером

Повинна бути реалізована функція роботи з класичним буфером.

Повинна бути реалізована функція роботи з параметричними двунаправленими буферами ACTBUFIN<->ACTBUFOUT.

Вимоги щодо реалізації інтерфейсу

У інтерфейс повинні передаватися наступні параметри:

За умови, що немає можливості доступатися до зовнішніх змінних з середини функцій, передається PLC_CFG, ACTBUF, ACTBUFIN, ACTBUFOUT ; альтернативно можна використовувати інші інтерфейси для використання в середині PLC_CFG

Вимоги щодо реалізації програми користувача

Необхідно передбачити в загальній програмі (по за функцією реалізації класу):

Необхідно передбачити в програмі реалізації класу:

Реалізація програми функцій обробки ВМ складається з наступних етапів:

Тестування

Перелік загальних тестів

Номер Назва Коли перевіряти Примітки
1 Присвоєння ID та CLSID при старті після реалізації функції  
2 Ініціалізація параметрів по замовчуванню після реалізації функції  
3 Команди запису до буферу після реалізації функції  
4 Зміна параметрів та запис з буфера після реалізації функції  
5 Робота вбудованих лічильників часу після реалізації функції  
6 Вплив перекидування лічильника часу ПЛК на час кроку після реалізації функції  
7 Керування режимами ВМ після реалізації функції  
8 Керування ВМ після реалізації функції  
9 Обробка тривог ВМ після реалізації функції  
10 Алгоритми автоматичного конфігурування ВМ після реалізації функції  
       
       

Методика виконання загальних та спеціальних тестів описана в методиках тестування кожного класу.