PACFramework

PAC Framework V1

UK EN

Каркас для розробки програмного забезпечення промислових контролерів

PACFramework - це комплекс взаємопов’язаного набору правил, рекомендацій, структур даних та програмних елементів призначених для розробки прикладного програмного забезпечення (ПЗ) для програмованих пристроїв, таких як промислові контролери (PLC/PAC) але не обмежених ними.

Даний репозиторій:

PACFramework (надалі “Каркас”) розроблений з урахуванням типових вимог до систем керування, сучасних світових стандартів (ISA, IEC, ISO) та тенденцій (Industry 4.0, IIoT). Каркас дає можливість швидко розробляти ПЗ для PLC/PAC та SCADA/HMI в складі АСКТП з функціоналом, достатнім для будь-яких типів процесів та виробництв: неперервних (Continues), дискретних (Discrete) та порційних (Batch). Каркас може бути використаний для будь яких програмованих пристроїв що призначені для контролю та керування.

  1. Основні ідеї
  2. Модулі керування (CM, Control Modules)
  3. Модулі устатковання (EM, Equipment Modules)
  4. Процедурне керування
  5. Системні стандарти HMI (людино-машинного інтерфейсу)
  6. Рекомендації щодо реалізації PAC Framework на нових платформах PLC/PAC
  7. Існуючі реалізації

Супутні проекти

Блог

Сторінки

Вебінари