PACFramework

PACFramework

1. Основні ідеї

Запропоновані концепції мають за мету швидку розробку прикладного ПЗ для контролерів АСКТП з урахуванням максимальної кількості типових вимог до функціональності та можливої інтеграції з іншими підсистемами.

Каркас передбачає:

Каркас може бути реалізований на будь-яких апаратних та програмних засобах і мовах програмування, які мають можливість та ресурси для його реалізації. Запропоновані інтерфейси та структури за необхідності можуть бути змінені та доповнені не порушуючи загальної ідеології.

1.1 Передумови створення та основні ідеї

1.2 Базові технології в основі каркасу

1.3 Ієрархія устатковання в PAC Framework

1.4 Загальні вимоги до реалізації інтерфейсу PAC Framework

1.5.Рекомендації щодо найменування компонентів та елементів каркасу

1.6.Концепція класифікації та кастомізація об’єктів