PACFramework

PACFramework > 1. Основні ідеї

1.5. Рекомендації щодо найменування компонентів та елементів каркасу

Найменування елементів структур

Найменування технологічних змінних (LVL1)

UNIT_INSTRUMENT_SIGNAL

UNIT - назва установки, місця, одиниці устатковання, тощо, потрібна для ідентифікації засобів автоматизації в різних групах устатковання

INSTRUMENT - ідентифікація засобів автоматизації відповідно до схеми автоматизації або P&ID (надалі P&ID). Якщо P&ID передбачає ієрархічне найменування, перша частина (префікс) може стати в позицію UNIT, друга (починаючи з функціональної літери) стає на позицію INSTRUMENT. Замість числових позначень контуру P&ID можна використовувати альтернативні символи контуру. Каркас не регламентує правила ідентифікації засобів на діаграмах, але рекомендується використовувати саме ті ідентифікатори, які використані в схемах P&ID.

SIGNAL - уточнююча інформація про сигнал, так як один і той самий засіб автоматизації на схемі P&ID, може мати кілька входів/виходів. Може бути опущений, якщо засіб має тільки один сигнал зв’язку з ПЛК.

Приклади:

T101_TT1 - температура TT1 в танку T101
T101_TT1_PV - температура TT1 в танку T101 (альтернативний варіант)
T101_LS1 - сигналізатор рівня
T101_LSH - сигналізатор рівня (альтернативний варіант)
T101_TV1_CPOS - вихід на керування клапаном TV1
T101_TV1_POS - плинна позиція клапану TV1

Якщо технологічна змінна зарезервована для майбутнього використання, рекомендується її називати за шаблонами:

REZDI1 - зарезерована типу DIVAR 
REZDI22 - зарезерована типу DIVAR 
REZAI1 - зарезерована типу AIVAR 
REZDO1 - зарезерована типу DOVAR 
REZAO1 - зарезерована типу AOVAR 

Рекомендація щодо суфіксів

Усі суфікси для вихідних сигналів повинні починатися з літери C, вхідні сигнали не повинні починатися з літери C

DI

ALM стан Аварія, наприклад T101_TY1_ALM - сигнал аварії перетворювача частоти

LSTP Натиснута кнопка “Місцевий стоп”

PWR Наявність живлення схеми управління

RDY готовність пристрою до роботи

RMT стан перемикача місцевий/дистанційний

RUN Пристрій в роботі

SCLS положення закрито

SOPN положення відкрито

SPDC контакт дискретного датчику контролю обертів (наприклад індуктивний контакт)

WRN стан попоредження

AI

ECUR Струм двигуна

POS положення РО

PV плинне значення

SPD Дійсна швидкість/частота

DO

CBWR - рух назад (керування переміщенням)

CCLS - керування закрити

CFRW - рух вперед (керування переміщенням)

COPN - керування відкрити або відкрити/закрити

CRMT - включення/відключення дистанційного керування

CRVRS - Керування Реверс, або Реверс/Стоп

CSTRT - Керування Пуск, або Пуск/Стоп

CSTP - Керування Стоп

CUP - команда Більше

CDN - команда Менше

AO

CSPD - задана швидкість/частота

CPOS - задана позиція ВМ

<– 1.4 Загальні вимоги до реалізації інтерфейсу PAC Framework

–> 1.6.Концепція класифікації та кастомізація об’єктів