PACFramework

Клас PLC: програмований контролер

CLSID=16#21xx

Загальний опис

Екземпляри класу PLC є центральними координуючими модулями керування, які відповідають за організацію загально-контролерних функцій, зокрема (але не обмежено ними):

Клас PLC теоретично можна віднести до CM LVL2, але відокремлюється від нього у описі у зв’язку з його базовим положенням відносно реалізації інших класів в каркасі.

Рекомендації щодо використання в HMI

Рекомендується реалізувати компонент для відображення бітів стану. Приклад індикації стану ПЛК показаний на рис.1.

У даному випадку:

Додатково також варто під статусами тривоги показувати

Додатковими бітами статусу для відображення також можуть бути:

За можливості варто використати стан тривоги (відображення червоним) STP - “ПЛК у стопі”.

Приклад індикації стану ПЛК

рис.1. Приклад індикації стану ПЛК

Слід звернути увагу, що біти стану STA та тривог ALM1, ALM2 скидаються у функції PLC_FN. Для забезпечення доступу до стану ПЛК та тривог у будь який момент часу а не тільки між викликами задач рекомендується використовувати поля STA_PERM та ALM1_PERM.

Функція PLCFN

Функціональні вимоги

Функція обробки PLCFN обробляє обов’язкові загальні контролерні дії.

Функція обробки PLCFN може також обробляти наступні загальні контролерні дії.

Вимоги щодо реалізації інтерфейсу

Може бути реалізована як функція, або функціональний блок (за необхідності збереження проміжних даних). На вході INOUT вона приймає аргумент PLC_CFG, може додатково приймати PLC_HMI за необхідності.

Як правило для PLC достатньо одного екземпляру PLCFN і можна обійтися тільки однією структурою PLC_CFG. Однак з метою зменшення навантаження на комунікацію і забезпечення командного вводу параметрів (коли оператор спочатку змінює конфігуровані значення в буфер а потім записує їх в змінну) можна виділити змінні PLC_HMI та PLC_BUF. У каркасі це не описується правилами.

Для бітових представлень рекомендується використовувати INT замість UINT. У платформі UNITY/CotrolExpert тільки до INT можна звертатися до бітів через крапку. У TIA WinCC тільки INT може використовуватися для тривог.

Вимоги щодо реалізації програми користувача

На будь якій мові програмування.

Вимоги щодо використання

Функція обробки PLCFN повинна запускатися на початку основної задачі. Це необхідно для правильної обробки бітів статусу та тривог. Тому за необхідності використання структури в інших задачах, необхідно чітко зважити усі механізми. На практиці це інколи забувається, і приводить до небажаних наслідків.

PLCFN (PLC_CFG);

Додатково може знадобитися:

Робота функції передбачає виконання усіх інших функцій каркасу в тому самому циклі задачі!

Структура та змінна PLC_CFG

Опис структури

Наведена нижче структура адаптована під імпорт в формат CSV з урахуванням можливості подальшого перетворення у зручний для платформи формат:

name - ім’я параметру

type - тип параметру

adr - зміщення відповідно до початку структури (в 16-бітних словах)

bit - номер біта в 16-бітній структурі

descr - опис

name type adr bit descr
ID UINT 0   Унікальний ідентифікатор, наприклад для ідентифікації PLC
CLSID UINT 1   16#21xx
STA UINT 2   Може бути набір біт типу PLC_STA
ACON2ERR BOOL 2 0 =1 - є помилка звязку з сусідні ПЛК в парі (для теплого резерування)
APLC2STOP BOOL 2 1 =1 - спарений ПЛК в стопі (для теплого резерування)
BLK BOOL 2 2 =1 – є хоча б один заблокований ВМ
ALDIS BOOL 2 3 =1 – є хоча б одна відключена тривога
DIOON BOOL 2 4 =1 - йде опитування по мережі (MODBUS або аналогічній) засобів віддаленого вводу/виводу
DIOERR BOOL 2 5 =1 - є помилка на DIO
DBLCKALL BOOL 2 6 =1 - усі приводи розблоковані
FRC BOOL 2 7 =1 – хоча б одна змінна форсована (або ручний режим) на будь якому рівні
SMLALL BOOL 2 8 =1 – все в режимі в імітації, примушує усі CM перейти в режим імітації
DISP BOOL 2 9 =1 – хоча б один елемент в режимі ручного управління
FRC2 BOOL 2 10 =1 – є хоча б один форсований керівний елемент (рівня 2), клапан, двигун
FRC1 BOOL 2 11 =1 – хоча б одна змінна форсована (рівня 1)
SCN1 BOOL 2 12 =1 – перший скан
FRC0 BOOL 2 13 =1 – хоча б одна змінна форсована (рівня 0)
SML BOOL 2 14 =1 – хоча б один об’єкт в режимі імітації
CMDACK BOOL 2 15 =0 - підтвердження команди, команда пройшла через весь цикл задачі і отримана усіма
CMD UINT 3   Команди з HMI:16#0100 – прочитати конфігурацію;
16#0101 – записати конфігурацію;
16#301 - включити режим деблокування усіх ВМ;
16#302 - відключити режим деблокування усіх ВМ;
16#300 - перемкнути режим деблокування усіх ВМ;
16#0111 – синхронізувати час з верхнім рівнем;
16#0301 – вимкнути сирену; 16#0302 – увімкнути сирену;
16#4101 – записати конфігурація за замовченням для усіх змінних DIVAR;
16#4102 – записати конфігурація за замовченням для усіх змінних AIVAR;
16#4103 – записати конфігурація за замовченням для усіх змінних DOVAR;
16#4104 – записати конфігурація за замовченням для усіх змінних AOVAR;
16#4301 – форсувати всі об’єкти LVL0;
16#4302 – дефорсувати всі об’єкти LVL0;1
6#4303 – форсувати всі об’єкти LVL1;
16#4304 – дефорсувати всі об’єкти LVL1
16#5xyy - користувацькі команди для рівня LVLx (рекомендується описувати в одному місці )
CMDPRG UINT 4   Команди з програмного керування (побітові)
PRM1 UINT 5   дискретні параметри (проектно залежні)
PRM2 UINT 6   дискретні параметри (проектно залежні)
PLS UINT 7   Може бути набір біт типу PLS
P100MS BOOL 7 0 імпульс на один цикл основної задачі з періодичністю 100 мс (адекватно працюватиме тільки для циклів <50ms)
P200MS BOOL 7 1 200 мс (адекватно працюватиме тільки для циклів <100ms)
P500MS BOOL 7 2 500 мс (адекватно працюватиме тільки для циклів <250ms)
P1S BOOL 7 3 1 с
P2S BOOL 7 4 2 с
P5S BOOL 7 5 5 с
P10S BOOL 7 6 10 с
P60S BOOL 7 7 1 хв
M1S BOOL 7 8 меандр з періодом 1 с (0.5 с + 0.5 с)
M2S BOOL 7 9 меандр з періодом 2 с (1 с + 1 с)
plsb10 BOOL 7 10 резерв
plsb11 BOOL 7 11 резерв
NEWMIN BOOL 7 12 =1 (на один цикл основної задачі) – початок хвилини
NEWHR BOOL 7 13 =1 (на один цикл основної задачі) – початок години
NEWDAY BOOL 7 14 =1 (на один цикл основної задачі) – початок доби
NEWSHIFT BOOL 7 15 =1 (на один цикл основної задачі) – початок зміни
ALM1 INT 8   Може бути типу PLC_ALM1
ALM BOOL 8 0 =1, є хоча б одна тривога аварійного рівня
NWALM BOOL 8 1 =1, нова тривога аварійного рівня
ALMNACK BOOL 8 2 =1, є неквітовані тривоги
WRN BOOL 8 3 =1, є хоча б одна тривога попереджувального рівня
NWWRN BOOL 8 4 =1, нова тривога попереджувального рівня
WRNNACK BOOL 8 5 =1, є неквітовані попередження
BAD BOOL 8 6 =1, є хоча б одна тривога недостовірності
NWBAD BOOL 8 7 =1, нова тривога недостовірності
BADNACK BOOL 8 8 =1, є неквітовані тривоги недостовірності
EMCYSTP BOOL 8 9 =1, аварійний зупин (грибок)
STP2RUN BOOL 8 10 =1, момент переходу з аварійного зупину в роботу
CON2ERR BOOL 8 11 =1 - є помилка звязку з сусідні ПЛК в парі (для теплого резерування)
PLC2STOP BOOL 8 12 =1 - спарений ПЛК в стопі (для теплого резерування)
DIOERR BOOL 8 13 =1 - є помилка DIO
PLCERR BOOL 8 14 =1 – є апаратна помилка (ПЛК)
CONHIERR BOOL 8 15 =1 - є помилка звязку з верхним рівнем (ПЛК)
ALM2 INT 9   використовується за необхідності
STEP1 INT 10   крок основної програми
T_STEP1 INT 11   час кроку основної програми обробки, в (с)
MSG UDINT 12   для формування повідомлень, може бути як бітовим (32 повідомлення), так і числовим (за номером); передбачається, що повідомлення буде скидуватися в 0 автоматично через певний час (не менш ніж 2 інтервали опитування з HMI)
TQ UDINT 14   загальний час з початку 1-го циклу контролера (в секундах)
TQM UDINT 16   загальний час роботи ПЛК з моменту пуску (в хвилинах), потребує збереження в Retentive
DICNT UINT 18   кількість наявних каналів DI
DOCNT UINT 19   кількість наявних каналів DO
AICNT UINT 20   кількість наявних каналів AI
AOCNT UINT 21   кількість наявних каналів AO
NOW ARRAY[0..3] of INT 22   плинний час астрономічний час в BCD форматі: NOW[0] seconds,– (16#ss,–);NOW[1] hour, minute (16#hhmm);NOW[2] month, day (16#mmdd); NOW[3] year (16#yyyy)
SHIFTPARA ARRAY[0..3] of INT 26   Години передачі змін (2 або 3 зміни):SHIFT[0] – кількість змін; SHIFT[1] – передача 1-ї зміни (BCD 16#hhmm); SHIFT[2] – передача 2-ї зміни (BCD 16#hhmm); SHIFT[3] – передача 3-ї зміни (BCD 16#hhmm)
SHIFTNMB UINT 30   номер активної зміни
CNTALM UINT 31   лічильник кількості активних тривог “аварія”
CNTWRN UINT 32   лічильник кількості активних тривог “попередження”
CNTBAD UINT 33   лічильник кількості активних тривог “недостовірність”
CNTFRC UINT 34   лічильник кількості форсованих об’єктів
CNTMAN UINT 35   лічильник кількості ВМ в ручному режимі
TSK_LTIME UINT 36   плинний (останній) час задачі в мілісекундах
TSK_MAXTIME UINT 37   максимальний час задачі в мілісекундах
STA_PERM UINT 38   повторює STA, який був на початку виклику функції
ALM1_PERM UINT 39   повторює ALM1, який був на початку виклику функції
CNTALM_PERM UINT 40   кількість активних тривог “аварія”
CNTWRN_PERM UINT 41   кількість активних тривог “попередження”
CNTBAD_PERM UINT 42   кількість активних тривог “недостовірність”
CNTFRC_PERM UINT 43   кількість форсованих об’єктів
CNTMAN_PERM UINT 44   кількість ВМ в ручному режимі
MODULSCNT INT 45   кількість модулів
NOWns UDINT 46   нс (наносекунди) для плинного астрономічного часу
TQMS UDINT 48   мілісекундний лічильник, скидається при старті або після переповнення

Використання змінних типу PLC_CFG

Для кожного ПЛК створюється по одній змінній типу PLC_CFG. Вона використовується в якості аргументу для усіх функцій та функціональних блоків, які реалізовують процедурне та базове керування. Якщо з функції або ФБ з середини дозволяється викликати глобальні дані, для покращення читабельності можна в інтерфейс цих функцій змінну не включати.

PLC_CFG можна використовувати в розподіленому керуванні (декілька ПЛК) для обміну між ПЛК їх загальним статусом/командами, що може спростити їх координацію. У такому випадку, наявність буферних змінних і унікального ID може бути використано для конфігурування/контролю декількох ПЛК з одного HMI, через ПЛК-проксі. Так, наприклад, змінна TQ може бути використана для контролю за станом ПЛК або зв’язку з ним, адже якщо ця змінна не змінюється протягом тривалого часу, цей ПЛК знаходиться в стопі або недоступний (щось на кшталт heart_beat).

Деякі біти полів STA, та усі біти ALM1, ALM2 скидаються на початку задачі функцією PLCFN. Це зроблено для того, щоб будь який з CM/EM/Unit міг виставити біт в 1, тим самим сигналізуючи про твердження “хоча б один”.

Поле MSG – може бути використано для формування повідомлень оператору, на кшталт – не можу виконати команду. Таке поле може бути і в інших структурах CM/EM/UNIT, тоді воно повинно бути в структурі HMI. Як варіант економії ресурсів може бути одне поле MSG на всі повідомлення. Якщо це поле буде бітовим, то повідомлення не будуть перекриватися, однак їх кількість буде обмежено 32 на весь ПЛК. Тим не менше, кількість полів MSG можна збільшувати до необхідного. Враховуючи, що повідомлення формуються по тригеру, їх необхідно “очищувати”, що може бути зроблено за таймером або з самого HMI, як приймача повідомлення (наприклад додатковою командою ACKMSG – прийняв повідомлення). Механізми очищення виробляються для конкретного випадку.

Тестування PLCFN

Цей пункт описує методику перевірки функції PLCFN в ручному та/або автоматизованому режимі.

Перелік тестів

Номер Назва Коли перевіряти Примітки
1 перший скан після реалізації функції  
2 астрономічний час після реалізації функції  
3 лічильники роботи ПЛК: загальний і зі старту після реалізації функції  
4 бітові імпульси після реалізації функції, у кінці проекту на реальному ПК, щоб перевірити адекватність  
5 бітові меандри після реалізації функції, у кінці проекту на реальному ПК, щоб перевірити адекватність  
6 імпульси початку години, доби після реалізації функції  
7 скидування бітів статусів та лічильників тривог, статусів та збереження їх в змінних _PERM після розгортання базових обєктів каркасу LVL0-LVL2  
8 зміни: номер активної зміни, початок зміни після реалізації функції  
9 відображення мінімального та максимального часу циклу після реалізації функції  
10 обнулення команд через один цикл після реалізації функції  

1 Тест першого скану

TST_CCLS := TST_CCLS + 1;
PLCFN(PLC);
if PLC.SCN1 then
  TST_SCN1CLC := TST_SCN1CLC + 1;
  TST_NBCLC := TST_CCLS;
end_if;
Крок дія для перевірки результат
1 обнулити тестові змінні за необхідності  
2 запустити ПЛК (імітатор)  
3 перевірити змінні TST_CCLS збільшується, TST_SCN1CLC=1, TST_NBCLC=1

2 Тест астрономічного часу

Перевіряється рівність дати часу відповідним полям структури NOW у форматі BCD.

3 Тест лічильників роботи ПЛК

Лічильник TQM не повинен обнулятися при перезапуску ПЛК, а TQ повинен. Реалізація TQM потребує збереження її в енергонезалежній пам’яті без обнулення при запуску.

Загальна методика передбачає запуск ПЛК, перевірку TQ та TQM через кілька хвилин роботи. TQ повинен збільшуватися з кожною секундою, TQM з кожною хвилиною (або на початку хвилини, це не особиво впливає на точність). При зупинці і запуску ПЛК, лічильник TQ має обнулитися і запуститися заново. TQM повинен продовжити рахувати з того самого значення.

Точність TQ перевіряється астрономічним годинником.

Перевіряється чи час циклу дорівнює різниці часів реального часу між двома викликами.

4 Тест бітових імпульсів

Якщо кількість імпульсів відрізняється від показника в таблиці, наведеній нижче:

Таблиця. Тестові показники для бітових імпульсів.

Лічильник Значення (може відрізнятися)
TST_P100MS 1210
TST_P200MS 605
TST_P500MS 240
TST_P1S 120-121
TST_P2S 60
TST_P5S 24
TST_P10S 12
TST_P60S 2
PLCFN(PLC);
if TST_PLSON then
 if PLC.P100MS then TST_P100MS := TST_P100MS+1; end_if; 
 if PLC.P200MS then TST_P200MS := TST_P200MS +1; end_if;
 if PLC.P500MS then TST_P500MS := TST_P500MS +1; end_if;
 if PLC.P1S then TST_P1S := TST_P1S +1; end_if;
 if PLC.P2S then TST_P2S := TST_P2S +1; end_if;
 if PLC.P5S then TST_P5S := TST_P5S + 1; end_if;
 if PLC.P10S then TST_P10S := TST_P10S + 1; end_if;
 if PLC.P60S then TST_P60S := TST_P60S + 1; end_if;
 if PLC.TQ-TEST_TQPREV>=121 then 
   TST_PLSON:=false;
 end_if; 
else 
 TEST_TQPREV := PLC.TQ;
end_if;
Крок дія для перевірки результат
1 обнулити тестові змінні за необхідності  
2 запустити ПЛК (імітатор), виставити TST_PLSON:=TRUE;  
3 перевірити змінні результат повинен бути як в таблиці тестових показників

5 Тест бітових меандрів

Перевіряються бітові меандри M1S та M2S. Найпростіше їх перевірити візуально. Їх призначення виключно для локальних засобів ЛМІ (наприклад лампи), тому візуальна перевірка є достатньою.

6 Тест імпульсів початку години та доби

Цей тест потребує зміни значення часу в ПЛК або імітаторі.

Перевірка зміни години NEWHR перевіряється на першій хвилині (спрацьовує один раз на першій хвилині), доби NEWDAY - на першій хвилині першої години доби (спрацьовує один раз на першій хвилині).

Змінна TST_CHHRCNT збільшується на 1 при зміні години, TST_CHDAYCNT при зміні доби.

7 Тест скидування бітів статусів та лічильників тривог і статусів

Усі біти тривог а також біти статусів повинні бути обнулені після виклику функції. Змінні “_PERM” (STA_PERM та ALM1_PERM) зберігають значення до наступного виклику функції.

Усі лічильники повинні бути скинуті.

8 Перевірка зміни

Перевірка на адекватну поведінку, якщо кількість змін SHIFT[0] буде некоректною.

Перевірити переключення на кожну зміну.

9 Тест відображення мінімального та максимального часу циклу

Перевірити співпадіння мінімального та максимального значення часу задачі

10 Обнулення команд через один цикл

Перевірити проходження команд принаймні протягом одного циклу. Це потрібно для відловлення широкомовних команд.

Після виклику функції вставляється лічильник коли PLC.CMD<>0. Якщо лічильник збільшується на 1 після кожного виклику команди - все нормально.

Реалізація мультизадачності

to do

Наразі не реалізовано.

Примітки:

• добавити окремі контексти для кожної задачі (див структуру в верху) • в усі об’єкти добавити змінну TASK – номер задачі, до якого він прив’язаний • у випадку одної задачі – всю послідовність винести в TASK, яку викликати в MAST (UNITY PRO??????) • в кожну функцію передавати номер задачі • на початку кожної функції перевіряти чи задача до її екземпляру (по параметру TASK), якщо ні – вихід з виконання • передача номеру задачі знизу-догори CHCFG.TASK -> VARCFG.TASK -> LVL2.TASK • для LVL3 означується в програмі при розробці

TASK

Атрибут Тип Біт Опис
ID UINT   Унікальний ідентифікатор
CLSID UINT    
STA[0..7] UINT    
PLS[0..7] INT    
ALM[0..7] INT    
ALM2[0..7] INT    
T_SCAN[0..7] UDINT   час останньої обробки задачі
T_MIN[0..7] UDINT   час останньої обробки задачі
T_MAX[0..7] UDINT   час останньої обробки задачі
T_PREV[0..7] UDINT???   час попереднього виклику задачі ??? реалізація
REZ INT   резерв