PACFramework

Програма для імітації установки з дозаторами

Загальний опис модельованої установки

Для створення і перевірки роботи бібліотечних блоків можна скористатися імітатором об’єкту, який можна розгортати на тому ж ПЛК, емуляторі ПЛК, де розгорнутий каркас або як стороннє ПЗ. Імітована установка має вигляд як на рис.1.

рис.1. Зображення імітованої установки для перевірки роботи блоків PACFramework.

Технологічна установка приготування складається з наступних елементів (рис.1):

1) танки Т1 та Т2, в яких готовляться продукти за різними рецептами; танки обв’язані наступними засобами КВПіА:

2) дозатори (мірні ємності) D1 та D2, які забезпечують подачу дози компоненту; дозатори обв’язані наступними засобами КВПіА:

3) 3-ходовий клапан перемикання трубопроводу подачі з дозаторів на танки T1 та T2; в нормальному стані положення “на Т1”; має датчики кінцевого положення “Т1” та “Т2”.

Загальні принципи імітаційного моделювання

Принципи моделювання, які тут використовуються описані в навчальному посібнику “Програмування промислових контролерів в середовищі Unity PRO”, відповідний розділ також приведений за цим посиланням. У цьому розділі виділимо тільки вживані в цій моделі.

Параметр d_t - означує періодичність виклику для правильного розрахунку динаміки. Може використовуватися для зміни швидкості імітації.

Компоненти моделі

Реалізація моделей на платформах

Є експортні варіанти проектів, реалізованих на різних платформах