PACFramework

Ознайомлення з імітатором об’єкту керування

Загальний опис

Для швидшої розробки навчального проекту пропонується використовувати заздалегідь підготовлений проект з імітацією установки приготування продукту в ємностях (надалі установка приготування). Проект включає операторський екран UNITY PRO для відображення/керування відділеннями (Рис.1).

Технологічна установка приготування складається з наступних елементів (Рис.1):

1) танки Т1 та Т2, в яких готовляться продукти за різними рецептами; танки обв’язані наступними засобами КВПіА:

2) дозатори (мірні ємності) D1 та D2, які забезпечують подачу дози компоненту; дозатори обв’язані наступними засобами КВПіА:

3) 3-ходовий клапан перемикання трубопроводу подачі з дозаторів на танки T1 та T2; в нормальному стані положення “на Т1”; має датчики кінцевого положення “Т1” та “Т2”.

image-20220112180836855

Рис.1. Зовнішній вигляд програми вікна керування

Перевірка роботи імітованого об’єкту

Опис функцій та алгоритму задач керування установкою

Передбачається що в демонстраційному проекті будуть виконуватися наступні функції.

1) Виконання задачі приготування відповідно до наведеного нижче опису;

2) У будь який момент часу система має можливість переходу в початковий стан (крок) за допомогою команди “Ініціалізація кроків”.

4) Типові функції передбачені каркасом.

Керування дозаторами та танками розв’язане одне від одного (але координоване), оскільки дозатори можуть бути використані в інших процесах. Дозатори в стані очікування завжди наповнені.

Керування процесом приготування передбачається за таким алгоритмом (вбудована процедура технологічної комірки):

1) У початковому стані (старті ПЛК) клапани набору та зливу танків Т1 та Т2 закриваються. Закритість клапанів контролюється кінцевими датчиками положення. Після цього система керування установкою приготування переходить в стан очікування.

2) Оператор повинен задати рецепт продукту для приготування в Т1 та Т2. Рецепт включає наступні поля:

3) Після натискання оператором кнопки “Пуск” відкривається клапан набору танку Т1.

4) Після досягнення рівня 50% паралельно з набором включається дозування компонентів D1 та D2 відповідно до рецепту.

5) При досягненні рівня 80%, відкривається клапан набору танку Т2.

6) Коли клапан набору Т2 повністю відкрився (по датчику положення “відкритий”), клапан набору Т1 закривається, і паралельно з приготуванням продукту в Т1 йде наповнення і приготування продукту в танку Т2.

7) При досягненні рівня 50% в Т2 паралельно з набором включається дозування компонентів D1 та D2 відповідно до рецепту. Якщо дозатор в цей час використовується при дозуванні Т1, необхідно дочекатися закінчення роботи дозаторів.

8) При досягненні рівня 80%, закривається клапан набору танку Т2.

9) Після закриття клапану набору в танку Т1 (в наступних пунктах для Т2 аналогічно) і закінченні дозування, відкривається повністю клапан подачі теплоагента;

10) Рідина в танках нагрівається до вказаного в рецепті значення, після чого клапан залишається відкритий на 10% протягом вказаного в рецепті часу;

11) Після витримки відкривається клапан зливу і рідина зливається з танку;

12) Через 5с після досягнення рівня менше ніж 1% клапан зливу закривається;

13) Коли обидва танки Т1 та Т2 порожні, система переходить в початковий стан.

За необхідності передбачається використання Batch Control з можливістю динамічного створення своїх процедур.