PACFramework

Апаратурні процедури

У процедурному керуванні згідно ISA-88 технологічна програма представляє собою сукупність процедур які координуючись виконують певну послідовність технологічних дій. Сама верхня процедура (процедура технологічної комірки, procedure) координує роботу процедур нижчого рівня (процедури технологічного вузла, unit procedure) які у свою чергу координують роботу операцій або/та етапів (operation/phase).

У ПЛК реалізовуються, так звані, апаратурні процедури (equipment procedure), в противагу рецептурним процедурам (recipe procedure), які тільки посилаються на апаратурні або координують роботу вбудованих процедур, які у свою чергу посилаються на апаратурні процедури. Апаратурні процедури в каркасі передбачається реалізовувати як функції. Процедури в стандарті також називають процедурними елементами, щоб посилатися на них як конструктивну одиницю процедур верхнього рівня.

Функції етапів, процедур технологічних вузлів, операцій, процедур технологічної комірки, повинні викликатися в кожному циклі незалежно тобто без вкладеності і без умов! Якщо процедура нічого не повинна виконувати, передбачено стан простою (IDLE)

Організація автомату станів для процедурного елементу

Згідно ISA-88 автомат станів для процедур означується довільно. Однак в рамках стандарту 2010-го року запропоновано 2 автомати станів, у якості прикладів. На рис.1 показаний автомат станів, який сформований комбінацією з цих 2-х. До першого (класичного) варіанту доданий стан "Запускається" і "Завершується".

На рис.1 введені групи станів run , actve і operate які не є окремими станами. Це зроблено для спрощення схеми, щоб показати дію команд, які працюють однаково на будь який стан з групи.

stateDiagram-v2
  [*] --> Idle\n(Простій)
  Idle\n(Простій) --> Starting\n(Запускається): Start
  state operate {
   state active {
    state run{
     Running\n(Виконується) --> Completing\n(Завершується)
     Running\n(Виконується) --> Pausing\n(Призупиняється) : Pause
     Pausing\n(Призупиняється) --> Paused\n(Пауза)
     Paused\n(Пауза) --> Running\n(Виконується) : Resume
     Starting\n(Запускається) --> Running\n(Виконується)
     Restarting\n(Перезапускається) --> Running\n(Виконується)
    }
    Completing\n(Завершується)
    Holding\n(Утримується)
    Held\n(Утримуване)
    state cmdHold <<join>>
    run --> cmdHold 
    cmdHold --> Holding\n(Утримується) : Hold
    Held\n(Утримуване) --> Restarting\n(Перезапускається) : Restart
    Holding\n(Утримується) --> Held\n(Утримуване) 
   }
   state cmdStop <<join>>
   active --> cmdStop 
   cmdStop --> Stopping\n(Зупиняється) : Stop 
   Stopping\n(Зупиняється) --> Stopped\n(Зупинено)
  }
  Completing\n(Завершується) --> Complete\n(Завершено)
  state cmdAbort <<join>>
  operate --> cmdAbort 
  cmdAbort --> Aborting\n(Переривається) : Abort
  Aborting\n(Переривається) --> Aborted\n(Перервано)
  Stopped\n(Зупинено) --> Idle\n(Простій): Reset
  Complete\n(Завершено) --> Idle\n(Простій) : Reset
  Aborted\n(Перервано) --> Idle\n(Простій) : Reset 

рис.1. Запропонований в каркасі автомат станів процедур.

Проміжні стани потрібні для синхронізації SCADA/HMI та ПЛК, а також між підсистемами (наприклад синхронізуються функції в різних ПЛК). Також проміжні стани дають можливість проводити реєстрацію переходів в журналах та базах даних. Розглянемо тепер цей автомат станів більш детально.

Коли процедурний елемент не виконується він знаходиться в стані ПРОСТІЙ (IDLE). Це пасивний стан, при якому як правило не відбувається ніякого керування. При ініціалізації системи, процедурний елемент переходить саме в цей початковий стан. Нормальне виконання передбачає послідовний перехід процедури в наступній послідовності станів:

stateDiagram-v2
direction LR
[*] --> IDLE
IDLE-->STARTING : START
STARTING --> RUNNING
RUNNING --> COMPLETING
COMPLETING --> COMPLETE
COMPLETE --> IDLE : RESET

Процедура запускається командою ЗАПУСТИТИ (START), яка наказує процедурному елементу почати виконувати логіку нормального ВИКОНАННЯ (RUNNING). Ця команда виконується лише у тому випадку, коли процедурний елемент знаходиться в стані ПРОСТІЙ (IDLE). Однак перед переходом в стан нормального функціонування, в каркасі передбачено проміжний стан ЗАПУСКАЄТЬСЯ(STARTING), де можна виконати логіку підготовчих робіт. Після виконання усіх необхідних дій відбувається завершення виконання, для чого виконується алгоритм стану COMPLETING (в ISA88 не передбачено). Коли алгоритм завершення виконано, процедурний елемент переходить в кінцевий стан COMPLETE. Цей стан необхідний для того, щоб процедурний елемент перед наступним запуском отримав команду RESET, що по факту підтверджує верхнім рівнем завершення. Зверніть увагу, що тільки два переходи відбуваються за зовнішніми для процедурного елементу командами, інші відбуваються за внутрішніх умов логіки процедурного елементу або процедурного елементу вищого рівня (наприклад умова переходу в процедурі на мові PFC). Перелік станів в нормальному переході:

За наявності короткочасних проблем, які потребують спеціальної логіки керування, наприклад пов’язаною з тимчасовою відсутністю сировини, процедурний елемент може перебувати в с стані ПАУЗА (PAUSED). Стандартом та в каркасі передбачено проміжний стан PAUSING, куди переводиться процедурний елемент, якщо прийшла відповідна команда PAUSE. Після проведення проміжних дій, за внутрішньою логікою процедурний елемент переводиться в стан PAUSED. Вихід зі стану PAUSED в RUNNING проводиться за команди RESUME.

stateDiagram-v2
direction LR
RUNNING --> PAUSING : PAUSE
PAUSING --> PAUSED 
PAUSED --> RUNNING : RESUME

Згідно стандарту:

На відміну від паузи стан УТРИМУВАНЕ (HELD) передбачений для виконання алгоритмів роботи при довгостроковій зупинці процедурного елементу. Наприклад, якщо необхідно перейти в режим тривалого зберігання продукту, до повторного його оброблення в стані RUNNING. Перехід до проміжного стану HOLDING відбувається з будь якого стану групи run за отримання команди HOLD. Вихід зі стану HELD відбувається по команді RESTART через проміжний стан RESTARTING. Алгоритм RESTARTING повинен вивести процедурний елемент до стану RUNNING, тому його алгоритм може бути схожим на алгоритм STARTING. Слід звернути увагу, що перехід в HELD робиться зі всіх станів групи run , у тому числі STARTING.

stateDiagram-v2
direction LR
state run {
 Runnung
}
state cmdHold <<join>>
run --> cmdHold 
cmdHold --> HOLDING : HOLD
HELD --> RESTARTING : RESTART
HOLDING--> HELD 
RESTARTING --> Runnung

Згідно стандарту:

У стандарті не чітко означено призначення команди STOP, так як вона може бути як штатною так і нештатною. У PACFramework команда STOP передбачається тільки для нештатної зупинки. Для штатної зупинки виконується команда верхньо-рівневого керування, яка переводить процедурний елемент зі стану RUNNING в COMPLETING, і з точки зору стандарту вважається внутрішньою умовою. Нижче про це буде написано детальніше. Фрагмент автомату станів показаний на рисунку:

stateDiagram-v2
direction LR
[*] --> IDLE
IDLE --> active
active: active\n(усі стани з групи)
state cmdStop <<join>>
active --> cmdStop 
cmdStop --> STOPPING : STOP
STOPPING --> STOPPED 
STOPPED --> IDLE : RESET

З будь якого стану з групи active при відправленні команди STOP відбувається перехід до стану STOPPING, в якому реалізований алгоритм нештатної зупинки. По завершенню алгоритму, процедурний елемент переходить в кінцевий стан STOPPED. Цей стан аналогічно як і COMPLETE необхідний для того, щоб процедурний елемент перед наступним запуском отримав команду RESET, що по факту підтверджує верхнім рівнем завершення виконання процедурного елементу. Згідно стандарту:

Окрім нештатної зупинки, в стандарті передбачено швидке переривання виконання за отримання команди ABORT. Можна вважати що це аналогічно швидкій відмові від виконання функціонального елементу, тобто виходу зі станів функціонування (група станів operate) без контролю завершення дій або навіть без будь яких дій. Можна використати це для “Антизависання”, наприклад якщо умова завершення нездійснена припустимо зламаний кінцевик клапану (хоч в каркасі є інший механізм виходу з цієї ситуації), або в процесі налагодження виявилося невірна реалізація якогось кроку. Тим не менше стандарт передбачає проміжний стан ABORTING, де можна зробити певні швидкі дії. Після завершення усіх дій ABORTING процедурний елемент переходить в кінцевий стан ABORTED. Цей стан аналогічно як і COMPLETE та STOPPED і необхідний для того, щоб процедурний елемент перед наступним запуском отримав команду RESET, що по факту підтверджує верхнім рівнем завершення виконання процедурного елементу.

stateDiagram-v2
direction LR
[*] --> IDLE
IDLE --> operate
operate: operate\n(усі стани з групи та підгруп)
state cmdStop <<join>>
operate --> cmdStop 
cmdStop --> ABORTING : ABORT
ABORTING --> ABORTED 
ABORTED --> IDLE : RESET

Згідно стандарту:

Згідно стандарту команди:

Змінні в каркасі, що зв’язані з процедурним елементом

З процедурним елементом зв’язано кілька змінних різних типів:

Детальніше ці змінні розглянуті нижче.

Представлення станів в каркасі (STEP1)

Усі стани описані вище представлені в каркасі кількома змінними:

У таблиці наведені ці стани, а також додаткові згортки станів для зручності використання в реалізації алгоритмів.

Назва бітового поля в PROC_CTRL Значення STEP1 Назва стану Примітка
  0 ініціалізація (не є станом) у інших випадках некоректне значення
STA_RUNNING 2 RUNNING  
STA_IDLE 1 IDLE  
STA_RESUMING 15 RESUMING За необхідності перехідного стану PAUSED -> RUNNING. У стандартному рішенні відсутній
STA_PAUSING 3 PAUSING  
STA_PAUSED 4 PAUSED  
STA_HOLDING 5 HOLDING  
STA_HELD 6 HOLD  
STA_RESTARTING 7 RESTARTING  
STA_COMPLETE 8 COMPLETE  
STA_STOPPING 9 STOPPING  
STA_STOPPED 10 STOPPED  
STA_ABORTING 11 ABORTING  
STA_ABORTED 12 ABORTED  
STA_STARTING 13 STARTING  
STA_COMPLETING 14 COMPLETING  
STA_NOTWRK - будь з яких кінцевих станів = STA_COMPLETE OR STA_STOPPED OR STA_ABORTED OR STA_IDLE  
STA_WRK - будь яких з робочих станів = STA_RUNNING OR STA_STARTING OR STA_COMPLETING  

Умови переходу між станами в каркасі

Умови переходу спрацьовують при одній із або комбінації наступних типів подій:

Команди верхньорівневого керування та активація умови переходу внутрішньою логікою реалізовані через структурну змінну PROC_CTRL. Команди з засобів HMI передаються через поле в типі змінної PROC_HMI (тобто PROC_HMI.CMD).

Наступні команди в переліку означені в стандарті, і описані вище. В каркасі вони реалізовані як булеві поля структурної змінної, які мають префікс CMD_ і можуть відправлятися з верхньорівневого процедурного елементу. Для них є аналогічний код команди в PROC_HMI.CMD. Пізніше буде описаний типовий підхід в каркасі для мінімізації цих команд (групування).

Назва команди / поля в PROC_CTRL Значення PROC_HMI.CMD Призначення
CMD_START 1 ЗАПУСТИТИ (START)
CMD_RESUME 2 ВІДНОВИТИ (RESUME)
CMD_RESTART 5 ПЕРЕЗАПУСТИТИ (RESTART)
CMD_PAUSE 3 ПРИЗУПИНИТИ (PAUSE)
CMD_HOLD 6 УТРИМУВАТИ (HOLD)
CMD_STOP 7 ЗУПИНИТИ (STOP)
CMD_ABORT 8 ПЕРЕРВАТИ (ABORT)
CMD_RESET 4 СКИНУТИ (RESET)

Інші умови переходу представлені булевими полями змінної типу PROC_CTRL і мають суфіксі _CMPLT. Усі булеві поля крім HL_RUNNING_CMPLT викликані внутрішньою логікою виконання процедурного елементу, тобто змінюються всередині процедурного елементу.

Назва поля PROC_CTRL Призначення Місце переходу
STARTING_CMPLT умова переходу на RUNNING виконана STARTING -> RUNNING
HL_RUNNING_CMPLT cпрацювала зовнішня (верхньорівнева) умова завершення, треба опрацьовувати RUNING_CMPLT. HL (HighLevel) потрібна для нормального завершення нижньорівневого процедурного елементу, при спрацюванні умови переходу у верхньорівневій процедурі. RUNNING -> COMPLETING
RUNING_CMPLT процедура завершилася (спрацювала внутрішня умова завершення) RUNNING -> COMPLETING
COMPLETING_CMPLT умова переходу на COMPLETE виконана COMPLETING -> COMPLETE
PAUSING_CMPLT умова переходу на PAUSED виконана PAUSING -> PAUSED
RESTARTING_CMPLT умова переходу на RUNNING з HOLD виконана RESTARTING -> RUNNING
RESUMING_CMPLT умова переходу на RUNNING з RESUMING виконана. Потрібна тільки при наявності додаткового стану RESUMING. В стандартній версії каркасу не використовується. RESUMING -> RUNNING
HOLDING_CMPLT умова переходу на HOLD з RUNNING виконана HOLDING -> RUNNING
STOPPING_CMPLT умова переходу на STOP виконана STOPPING -> STOPPED
ABORTING_CMPLT умова переходу на ABORT виконана ABORTING -> ABORTED

Біт RUNING_CMPLT призначений для формування внутрішньої умови завершення процедури. При створенні рецептурної процедури на PFC, це створює так званий неявний перехід. Для рушія автомату станів функції PROC_MACH (описано нижче) це є зовнішнім сигналом, тому як задається в основній логіці процедурного елементу.

Біт HL_RUNNING_CMPLT призначений для формування зовнішньої умови завершення процедури. Це зовнішня команда від верхнього рівня керування, наприклад рецептурної процедури. Це може задавати явний перехід. У логіці PROC_MACH цей біт не використовується, він обробляється в логіці процедури, а потім скеровує RUNING_CMPLT. Приклад наведено в наступному підрозділі.

PROC_CTRL.ENBL та PROC_CTRL.DSBL_COMPLETE

Біт PROC_CTRL.ENBL дає можливість заблокувати запуск процедури (з IDLE->Staring), за певних умов. Цей біт може виставлятися як з логіки процедури, так і з логіки верхнього рівня керування, зокрема з використанням базових функцій. Тобто рушій автомату станів процедури не зреагує на команду CMD_START, якщо PROC_CTRL.ENBL=FALSE, також будуть проігноровані усі команди з HMI.

Біт PROC_CTRL.DSBL_COMPLETE може використовуватися для утримання завершення виконання RUNNING навіть якщо біт RUNING_CMPLT має значення 1. Це необхідно у випадку, якщо перехід треба зробити при RUNING_CMPLT=TRUE AND PROC_CTRL.DSBL_COMPLETE=FALSE . Даний біт не є стандартним для каркасу і вводиться за необхідності.

Біти STA_NOTWRK і STA_WRK спрощують контроль за процедурою і використовуються в логіці.

Атрибут PROC_CTRL Біт STA Опис Примітка
ENBL 14 дозвіл на активацію процедури в HMI тільки для читання
DSBL_COMPLETE - заборона завершення (наприклад за необхідності очікування умови переходу з процедури верхнього рівня) Не є стандартним для каркасу

Кроки (STEP) та часи кроків (T_STEP)

Структурні змінні типу PROC_CFG та PROC_HMI містять поля кроків та часів кроків.

STEP1 описаний вище і вказує на стан процедурного елементу. Тоді як STEP2 - це крок процедурного елементу. Для зручності налагодження кроки нумеруються наскрізно через всі стани. Таким чином стан можна також визначити за номером кроку.

T_STEP1 - вказує на час стану RUNNING в мс. в усіх інших проміжних і кінцевих станах час не рахується. При переході в IDLE і HOLDING скидається в 0.

T_STEP2 - вказує на час кроку у всіх станах за винятком IDLE, де він = 0.

Поле Тип Призначення Примітка
STEP1 INT основне значення стану  
STEP2 INT крок всередині стану дискретність кроків по станам 1000 (15 станів – 1000 - 15000)
T_STEP1 UDINT час виконання процедури в мс рахується знаходження тільки в стані Running, в Paused як правило заморожується, в Holding обнуляється.
T_STEP2 UDINT час виконання кроку процедури в мс в IDLE = 0

За необхідності виконання кількох паралельних кроків, варто створювати окремі процедурні елементи, які будуть виконуватися паралельно. Іншого варіанту каркасом не передбачено.

Керування та контроль з HMI та режими

Зовнішній вигляд

Усі стани, режими та тривоги видимі у відповідному вікні керування. Також там доступні команди керування.

image_2022-08-23_14-30-07

Стани підсвічуються кольором (або відтінком білого) та відповідним текстом стану. Також виводиться час стану.

Для кроку виводиться номер кроку, текст та час кроку. Передбачено що для кожного номеру кроку буде своє текстове повідомлення, яке буде виводитися на екран. Для утиліт автоматичного розвертання рекомендується щоб ці повідомлення записувалися як коментар біля номеру кроку в структурі CASE.

Кнопки керування реалізують команди керування та ховаються або показуються в залежності від режимів та станів.

Команди з HMI

Керування передбачає такі кнопки:

Усі наведені команди необхідно реалізовувати з підтвердженням для усунення випадкових дій.

Наступні команди є опційними і дають можливість реалізації ручного керування виконанням процедури. Реалізація їх залежить від проекту і тому не може бути частиною каркасу. Але їх перелік та деяка частина функціональності реалізовані. Зокрема в функції PROC_TRANS_A та PROC_TRANS_M:

Усі команди перед виконанням проходять попередню перевірку на можливість виконання. Для контролю дозволу виконання команд в HMI відправляються статусні біти, що вказують на цей дозвіл. Відповідна кнопка може бути деактивована, якщо немає дозволу на виконання цієї команди.

Режими

У каркасі передбачені режими керування процедурним елементом відповідно до стандарту ISA-88:

У автоматичному режимі забороняється керувати станами процедурного елементу з HMI, тобто усі кнопки керування станом відключені. Якщо процедурний елемент керується верхньорівневим елементом, то той спочатку (перед запуском процедурного елементу) може перевести процедурний елемент в автоматичний режим щоб за замовченням той був повністю керованим тільки цим верхньорівневим елементом.

Інші вимоги до реалізації режимів наразі виходять за рамки PACFramework, так як можуть керуватися зовнішніми рушіями (реалізацією процедурного елементу). Вони можуть впливати на поведінку переходів між кроками станів. Це повинно бути оговорено при описі технічних вимог. Наприклад, переходи між кроками в середині процедурного елементу можуть спрацьовувати в залежності від режиму наступними способами:

1) - в автоматичному режимі - тільки за умови виконання,

Переведення процедурного елементу з режиму в режим повинно фіксуватися в журналі подій.

Тривоги

У каркасі передбачені такі стандартні тривоги:

Конкретну технологічно тривогу, що означується в технологічному процедурному елементі, можна визначити за номером кроку (як варіант реалізації). Тобто для конкретної тривоги буде виділений окремий крок.

Біти станів та режимів STA

Значення основного стану процедурного елементу вказується в STEP1. Але з процедурою зв’язані інші функціональні елементи. Їх значення компонується в STA, тобто PROC_CFG.STA та PROC_HMI.STA.

Назва біту Номер біту STA Призначення Примітка
ENCMD_START 0 =1, дозвіл на команду HMI START керується рушієм PROC_MACH
ENCMD_PAUSE 1 дозвіл на команду HMI PAUSE керується рушієм PROC_MACH
ENCMD_RESET 2 дозвіл на команду HMI RESET керується рушієм PROC_MACH
ENCMD_HOLD 3 дозвіл на команду HMI HOLD керується рушієм PROC_MACH
ENCMD_STOP 4 дозвіл на команду HMI STOP керується рушієм PROC_MACH
ENCMD_CANCEL 5 дозвіл на команду HMI негативне підтвердження (відміна) ручної операції керується основним алгоритмом
ENCMD_NEXT 6 дозвіл на команду HMI перейти до наступного кроку керується основним алгоритмом
ENCMD_OK 7 дозвіл на команду HMI підтвердити дію керується основним алгоритмом
TMAXERR 8 помилка максимуму часу виконання, час більше максимуму  
TMINERR 9 помилка мінімуму часу виконання, час менше мінімуму  
STA_ALM 10 наявність помилки процедури  
SEMI 11 =1 напівавтоматичний режим AUTO = NOT MAN AND NOT SEMI
INBUF 12 зайнятість буферу  
MAN 13 =1, ручний режим AUTO = NOT MAN AND NOT SEMI
ENBL 14 дозвіл на запуск  
CMD_BUF 15 завантажити в буфер тільки PROC_HMI.STA

Організація функції процедурного елементу

Процедурний елемент реалізовується через функцію, яка повинна викликатися в задачі контролера без умов. Аргументами функції є:

Опис змінних наведений вище.

Для спрощення обробки типових команд та автомату станів, в каркасі передбачена функція PROC_MACH, яка виконує типові операції.

flowchart LR
 ID --> PROCEDURE
 PRCFG <--> PROCEDURE 
 PRCHMI <--> PROCEDURE
 PRCCTRL <--> PROCEDURE
 PRCBUF <--> PROCEDURE
 PARA <--> PROCEDURE
 IO <--> PROCEDURE
 subgraph PROCEDURE
  direction TB  
  	proc_logic[Лолгіка\n процедури]
  subgraph PROC_MACH
  	state_machine[Логіка\n Автомату станів]
  end
  proc_logic --- PROC_MACH
 end

Таким чином програма будь-якої процедури включає в себе наступні частини:

Змінні

PROC_CFG

Головна структура (тип) яка використовується для зберігання конфігурованих даних процедури, контролю та керування з боку програми ПЛК. Може використовуватися також для буферного обміну зі SCADA/HMI.

Атрибут Тип Опис Примітка
ID UINT ідентифікатор  
CLSID UINT CLSID  
STA UINT/INT наведений вище  
CMD UINT/INT Команди (далі числові значення):  
    1 – START (запустити процедуру)  
    2 – RESUME (відновити, продовжити)  
    3 – PAUSE (призупинити)  
    4 – RESET (скинути)  
    5 – RESTART (перезапустити)  
    6 – HOLD (утримувати)  
    7 – STOP (зупинити виконання процедури)  
    8 – ABORT (перервати)  
    9 – CMPLT (завершити перехідний стан – для налагодження)  
    16#A..F - резерв  
    16#0100 – прочитати конфігурацію з буферу (256)  
    16#0101 – записати конфігурацію в буфер (257)  
    16#102 - перевести в автоматичний режим<  
    16#103 - перевести в ручний режим  
    16#104 - переключити ручний режим на зворотній  
    16#105 - переключити в напівавтоматичний (програмний) режимc  
    16#0200 – CMD_NEXT (HMI - перейти до наступного кроку T_STEP2, пропустити умову переходу) X6, реалізовується в основній програмі процедурного елементу  
    16#0300 – команда підтвердження дій CMD_OK, реалізовується в основній програмі процедурного елементу  
    16#0301 - CANCEL (HMI - негативне пітвердження (відміна) ручної операції), реалізовується в основній програмі процедурного елементу  
    2000…3000 (16#7D0 - 16#BB8) - перейти на відповідний крок, реалізовується в основній програмі процедурного елементу  
PRM INT бітові параметри (далі набір бітів)  
    X7 AMAXENBL – активувати тривогу по максимуму часу виконання  
    X8 AMINENBL – активувати тривогу по мінімуму часу виконання  
    X9 HMIMIN – =1 - відображення часу на ЛМІ в годинах/хвилинах,  
rez1 INT для вирівнювання  
STEP1 INT крок стану  
    0 – ініціалізація (тільки при старті ПЛК) рожевий
    1 – Idle (простій) прозорий
    13 – Starting (запускається) світлосірий, круг з трикутником
    2 - Running (виконується) білий, круг з трикутником
    14 - Completing (завершується) світлосірий, круг з галочкою
    3 – Pausing (призупиняється) світложовтий, круг з двома паралельними (пауза)
    4 – Paused (пауза) жовтий, круг з двома паралельними (пауза)
    5 – Holding (утримується) світло-коричневий , круг з ромбом
    6 – Hold (утримуване) коричневий, круг з ромбом
    7 – Restarting (перезапускається) бежевий, круг з трикутником
    8 – Complete (завершено) сірий, круг з галочкою
    9 – Stopping (зупиняється) світлочервоний, квадрат з квадратом (стоп)
    10 – Stopped (зупинено) темно-червоний, квадрат з квадратом (стоп)
    11 – Aborting (переривається) розовий, ромб
    12 – Aborted (перервано) бузковий, ромб з квадратом
STEP2 INT крок всередині стану дискретність кроків по станам 1000 (15 станів – 1000 - 15000):  
    0 – ініціалізація (тільки при старті ПЛК)  
    1000 – Idle (простій)  
    13000 – Starting (запускається)  
    2000 - Running (виконується)  
    14000- Completing (завершується)  
    3000 – Pausing (призупиняється)  
    4000 – Paused (призупинено)  
    5000 – Holding (утримується)  
    6000 – Hold (утримуване)  
    7000 – Restarting (перезапускається)  
    8000 – Complete (завершено)  
    9000 – Stopping (зупиняється)  
    10000 – Stopped (зупинено)  
    11000 – Aborting (переривається)  
    12000 – Aborted (перервано)  
    - кроки в станах робити з дискретністю 10, щоб можна було вставляти додаткові
- для кожного стану, в кроках робити один перший крок – ініціалізації, в якому робляться дії один раз на цикл
 
T_STEP1 UDINT час виконання процедури (знаходження в Running) в мс  
T_STEP2 UDINT час виконання кроку процедури в мс  
TMIN UDINT обмеження по мінімуму часу виконання, с  
TMAX UDINT обмеження по максимуму часу виконання, с  

PROC_HMI

Структура PROC_HMI використовується для контролю/керування станом процедури з HMI.

Атрибут Тип Опис
STA UINT/INT Повторює аналогічний в PROC_CFG.STA
CMD UINT/INT Аналогічно PROC_CFG.CMD
STEP1 INT Повторює PROC_CFG.STEP1
STEP2 INT Повторює PROC_CFG.STEP2 (опціонально, якщо необхідно бачити внутрішню структуру для детального журналювання)
T_STEP1 UDINT Повторює PROC_CFG.T_STEP1
T_STEP2 UDINT Повторює PROC_CFG.T_STEP2

PROC_CTRL

Структура PROC_CTRL використовується для контролю та керування роботою процедури в програмі ПЛК з процедур того самого або верхнього рівня.

Атрибут Тип Опис
ENBL Bool IN дозвіл на активацію процедури
PAUSING_CMPLT Bool IN умова переходу на PAUSED виконана
RUNING_CMPLT Bool IN процедура завершилася (спрацювала внутрішня умова завершення). Враховуючи що стандартний автомат станів не передбачає такої команди вона була введена в каркасі для обробки стандартних умов. Самі умови формуються поза функцією PROC_MACH
HL_RUNNING_CMPLT Bool IN cпрацювала зовнішня умова завершення, треба опрацьовувати RUNING_CMPLT. HL (HighLevel) потрібна для нормального завершення нижньої процедури, при спрацюванні умови переходу.
RESTARTING_CMPLT Bool IN умова переходу на RUNNING з HOLD виконана
RESUMING_CMPLT Bool IN умова переходу на RUNNING з RESUMING виконана
HOLDING_CMPLT Bool IN умова переходу на HOLD з RUNNING виконана
STOPPING_CMPLT Bool IN умова переходу на STOP виконана
ABORTING_CMPLT Bool IN умова переходу на ABORT виконана
STARTING_CMPLT Bool IN умова переходу на RUNNING виконана
COMPLETING_CMPLT Bool IN умова переходу на COMPLETE виконана
CMD_START Bool IN програмна команда START
CMD_RESUME Bool IN програмна команда RESUME
CMD_RESTART Bool IN програмна команда RESTART
CMD_PAUSE Bool IN програмна команда PAUSE
CMD_HOLD Bool IN програмна команда HOLD
CMD_STOP Bool IN програмна команда STOP
CMD_ABORT Bool IN програмна команда ABORT
CMD_RESET Bool IN програмна команда RESET
STA_RUNNING Bool OUT стан RUNNING
STA_IDLE Bool OUT стан IDLE
STA_RESUMING Bool OUT стан RESUMING
STA_PAUSING Bool OUT стан PAUSING
STA_PAUSED Bool OUT стан PAUSED
STA_HOLDING Bool OUT стан HOLDING
STA_HOLD Bool OUT стан HOLD
STA_RESTARTING Bool OUT стан RESTARTING
STA_COMPLETE Bool OUT стан COMPLETE
STA_STOPPING Bool OUT стан STOPPING
STA_STOPPED Bool OUT стан STOPPED
STA_ABORTING Bool OUT стан ABORTING
STA_ABORTED Bool OUT стан ABORTED
STA_STARTING Bool OUT стан STARTING
STA_COMPLETING Bool OUT стан COMPLETING
STA_NOTWRK Bool OUT стан будь з яких кінцевих станів = STA_COMPLETE OR STA_STOPPED OR STA_ABORTED OR STA_IDLE
STA_WRK Bool OUT стан будь яких з робочих станів = STA_RUNNING OR STA_STARTING OR STA_COMPLETING
DSBL_COMPLETE Bool IN заборона завершення (наприклад при необхідності очікування умови переходу з процедури верхнього рівня)

Function

PROC_MACH

flowchart LR
 PRCFG <--> state_machine 
 PRCHMI <--> state_machine
 PRCCTRL <--> state_machine
 PRCBUF <--> state_machine
 subgraph PROC_MACH
  	state_machine[Логіка\n Автомату станів]
 end

Функція PROC_MACH виконує наступні функції:

Загальний автомат станів наведений на рисунку

stateDiagram-v2
  [*] --> Idle(1)
  Idle(1) --> Starting(13) : CMD_START & ENBL
  Starting(13) --> Running(2) : STARTING_CMPLT\n OR RUNING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Starting(13) --> Holding(5): CMD_HOLD
  Starting(13) --> Stopping(9): CMD_STOP
  Starting(13) --> Aborting(11): CMD_ABORT
  Running(2) --> Completing(14): RUNING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Running(2) --> Pausing(3) : CMD_PAUSE
  Running(2) --> Holding(5) : CMD_HOLD   
  Running(2) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Running(2) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Completing(14) --> Complete(8) :COMPLETING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Completing(14) --> Stopping(9) : CMD_STOP
  Completing(14) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Completing(14) --> Starting(13) : CMD_START
  Pausing(3) --> Paused(4) :PAUSING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT 
  Pausing(3) --> Holding(5) : CMD_HOLD   
  Pausing(3) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Pausing(3) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Paused(4) --> Running(2) : CMD_RESUME\n OR CMD_RESTART\n OR CMD_START
  Paused(4) --> Completing(14) : RUNING_CMPLT  
  Paused(4) --> Holding(5) : CMD_HOLD   
  Paused(4) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Paused(4) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Holding(5) --> Hold(6):HOLDING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT 
  Holding(5) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Holding(5) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Hold(6) --> Restarting(7) : CMD_RESTART 
  Hold(6) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Hold(6) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Hold(6) --> Completing(14) :RUNING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Restarting(7) --> Running(2):RESTARTING_CMPLT OR CMD_CMPLT 
  Restarting(7) --> Holding(5) : CMD_HOLD 
  Restarting(7) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Restarting(7) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Complete(8) --> Idle(1) :CMD_RESET 
  Stopping(9) --> Aborting(11) : CMD_ABORT 
  Stopping(9) --> Stopped(10) : STOPPING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Stopping(9) --> Starting(13) : CMD_START
  Stopped(10) --> Idle(1) : CMD_RESET
  Aborting(11) --> Aborted(12): ABORTING_CMPLT\n OR T_STEP2>3000 \n OR CMD_CMPLT
  Aborted(12) --> Idle(1): CMD_RESET\n OR CMD_START 
RUN
stateDiagram-v2
  direction LR
  [*] --> Idle(1)
  Idle(1) --> Starting(13) : CMD_START & ENBL
  Starting(13) --> Running(2) : STARTING_CMPLT\n OR RUNING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Running(2) --> Completing(14): RUNING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Completing(14) --> Complete(8) :COMPLETING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Completing(14) --> Starting(13) : CMD_START
  Complete(8) --> Idle(1) :CMD_RESET 
PAUSE
stateDiagram-v2
direction lr
  Running(2) --> Pausing(3) : CMD_PAUSE
  Pausing(3) --> Paused(4) :PAUSING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT 
  Pausing(3) --> Holding(5) : CMD_HOLD   
  Pausing(3) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Pausing(3) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Paused(4) --> Running(2) : CMD_RESUME\n OR CMD_RESTART\n OR CMD_START
  Paused(4) --> Completing(14) : RUNING_CMPLT  
  Paused(4) --> Holding(5) : CMD_HOLD   
  Paused(4) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Paused(4) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
HOLD
stateDiagram-v2
direction LR
  Starting(13) --> Holding(5): CMD_HOLD
  Running(2) --> Holding(5) : CMD_HOLD   
  Pausing(3) --> Holding(5) : CMD_HOLD   
  Paused(4) --> Holding(5) : CMD_HOLD   
  Holding(5) --> Hold(6):HOLDING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT 
  Holding(5) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Holding(5) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Hold(6) --> Restarting(7) : CMD_RESTART 
  Hold(6) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Hold(6) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Hold(6) --> Completing(14) :RUNING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Restarting(7) --> Running(2):RESTARTING_CMPLT OR CMD_CMPLT 
  Restarting(7) --> Holding(5) : CMD_HOLD 
  Restarting(7) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Restarting(7) --> Aborting(11) : CMD_ABORT  

STOP
stateDiagram-v2
  Starting(13) --> Stopping(9): CMD_STOP
  Running(2) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Completing(14) --> Stopping(9) : CMD_STOP
  Pausing(3) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Paused(4) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Holding(5) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Hold(6) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Restarting(7) --> Stopping(9) : CMD_STOP   
  Stopping(9) --> Stopped(10) : STOPPING_CMPLT\n OR CMD_CMPLT
  Stopped(10) --> Idle(1) : CMD_RESET
ABORT
stateDiagram-v2
  Starting(13) --> Aborting(11): CMD_ABORT 
  Running(2) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Completing(14) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Pausing(3) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Paused(4) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Holding(5) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Hold(6) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Restarting(7) --> Aborting(11) : CMD_ABORT   
  Stopping(9) --> Aborting(11) : CMD_ABORT 
  Aborting(11) --> Aborted(12): ABORTING_CMPLT\n OR T_STEP2>3000 \n OR CMD_CMPLT
  Aborted(12) --> Idle(1): CMD_RESET\n OR CMD_START 

PROC_TRANS_A

Дана функція реалізовує перехід при спрацюванні умови в автоматичному режимі або/та при команді CMD_NEXT в ручному/напівавтоматичному режимі:

flowchart LR
 COND --умова переходу--> PROC_TRANS_A
 PRCFG <-- крок, час кроку --> PROC_TRANS_A
 PRCHMI <--режим, команди HMI--> PROC_TRANS_A
 PRCCTRL <--команди CMPLT--> PROC_TRANS_A 
 TOSTEP --куди\n переходити --> PROC_TRANS_A
 
 subgraph PROC_TRANS_A
  	cond_trans[Перевірка умови\n в залежності від режиму]
 end

PROC_TRANS_M

Дана функція реалізовує перехід для ручних процедурних елементів що керуються командами:

Функція реалізовує:

flowchart LR
 PRCFG <-- крок, час кроку --> PROC_TRANS_M
 PRCHMI <--режим, команди HMI--> PROC_TRANS_M
 PRCCTRL <--команди CMPLT--> PROC_TRANS_M
 TOSTEPOK --куди переходити \n при CMD_ОК --> PROC_TRANS_M
 TOSTEPCANCEL --куди переходити \n при CMD_CANCEL --> PROC_TRANS_M
 subgraph PROC_TRANS_M
  	cond_trans[Перевірка команди HMI]
 end

Реалізація процедур

Нижче наведений приклад заготовки для реалізації процедури. Використовується наскрізна адресація кроків по всім станам, що може спростити відстеження в SCADA/HMI.

(* виставити умову дозволу*)
CTRL.ENBL := FALSE;

(*за необхідності фіксації переходів в БД на перехідних коках ставити затримки*)
(*за необхідності дій в простої, можна вписати в стан*)
IF CTRL.STA_IDLE THEN
  CFG.STEP2 := 0; 
END_IF;
IF CTRL.STA_STARTING THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    13000:
      CFG.STEP2 := 13001;
      CFG.T_STEP2 := 0;
    13001: 
      CTRL.STARTING_CMPLT := TRUE; (*умова штатного завершення STARTING*)
      CFG.T_STEP2 := 0;
    ELSE (*перехід на RUNNING*)
      CFG.STEP2 := 13000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
  (*умова нормального завершення етапу навіть в STARTING*)
  IF CTRL.HL_RUNNING_CMPLT OR CTRL.RUNING_CMPLT THEN
    CTRL.RUNING_CMPLT := TRUE;
    CFG.STEP2 := 2000;
    CFG.T_STEP2 := 0;
  END_IF;
END_IF;

IF CTRL.STA_RUNNING THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    2000:
      CFG.STEP2 := 2001;
      CFG.T_STEP2 := 0;
    2001: (* основні кроки програми *) 
      ;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 2000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
  
  (*умова нормального завершення етапу*)
  IF CTRL.HL_RUNNING_CMPLT OR CTRL.RUNING_CMPLT THEN
    CTRL.RUNING_CMPLT := TRUE;
    CFG.STEP2 := 14000;
    CFG.T_STEP2 := 0;
  END_IF;
  CTRL.RESTARTING_CMPLT := false;
END_IF;

IF CTRL.STA_COMPLETING THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    14000:
      CFG.STEP2 := 14001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    14001:
      CTRL.COMPLETING_CMPLT := TRUE;
      CFG.T_STEP2 := 0;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 14000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_COMPLETE THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    8000:
      CFG.STEP2 := 8001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    8001:
      IF CFG.T_STEP2 > 5000 THEN
        CTRL.CMD_RESET := TRUE;
      END_IF;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 8000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_PAUSING THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    3000:
      CFG.STEP2 := 3001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    3001:
      CTRL.PAUSING_CMPLT := TRUE;
      CFG.T_STEP2 := 0;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 3000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_PAUSED THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    4000:
      CFG.STEP2 := 4001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    4001:
      ;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 4000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_RESTARTING THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    7000:
      CFG.STEP2 := 7001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    7001:
      CTRL.RESTARTING_CMPLT := TRUE;
      CFG.T_STEP2 := 0;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 7000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_STOPPING THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    9000:
      CFG.STEP2 := 9001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    9001:
      CTRL.STOPPING_CMPLT := TRUE;
      CFG.T_STEP2 := 0;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 9000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_STOPPED THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    10000:
      CFG.STEP2 := 10001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    10001:
      IF CFG.T_STEP2 > 5000 THEN
        CTRL.CMD_RESET := TRUE;
      END_IF;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 10000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_HOLDING THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    5000:
      CFG.STEP2 := 5001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    5001:
      CTRL.HOLDING_CMPLT := TRUE;
      CFG.T_STEP2 := 0;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 5000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_HELD THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    6000:
      CFG.STEP2 := 6001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    6001:
      ;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 6000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_ABORTING THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    11000:
      CFG.STEP2 := 11001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    11001:
      CTRL.ABORTING_CMPLT := TRUE;
      CFG.T_STEP2 := 0;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 11000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

IF CTRL.STA_ABORTED THEN
  CASE CFG.STEP2 OF
    12000:
      CFG.STEP2 := 12001;
      CFG.T_STEP2 := 0; (* ініціалізація*)
    12001:
      IF CFG.T_STEP2 > 5000 THEN
        CTRL.CMD_RESET := TRUE;
      END_IF;
    ELSE
      CFG.STEP2 := 12000;
      CFG.T_STEP2 := 0;
  END_CASE;
END_IF;

PROC_MACH (ID := ID,
      PRCCFG := CFG,
      PRCHMI := HMI,
      PRCCTRL := CTRL,
      PRCBUF := PRCBUF,
      PLCCFG := PLCCFG);
6#7fff_ffff THEN CFG.T_STEP2:=16#7fff_ffff;END_IF;   
END_IF;

Виклик процедур йде бузумовно. Наприклад нижче наведений приклад виклику двох процедур для одного робочого вузла (Unit):

PH_EXMPL1 (ID := 1, (* унікальний ідентифікатор процедури*)
      CFG := PHCFG_EXMPL1, 
      HMI := PHHMI_EXMPL1,
      CTRL := PHCTRL_EXMPL1,
      PRCBUF := PRCBUF, (*буферна змінна для налаштування з HMI*)
      PLCCFG := PLC,
			... //далі йдуть параметри специфічні для реалізацї
);