avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

1.2. Принципи побудови сучасних систем автоматизації <— Зміст –> 1.4. Інтегровані автоматизовані системи управління

1.3. Види забезпечень сучасних систем автоматизації

Ефективне виконання наведених в п. 1.2 функцій можливе тільки при взаємодії всіх складових системи: технічного, програмного, інформаційного та організаційного забезпечень, а також підготовки оперативного персоналу.

Технічне забезпечення АСУ (АСУТП, АСУВ, АСУП) – повний комплекс технічних засобів, достатній для функціонування АСУТП (АСУВ, АСУП) і реалізації системою всіх її функцій. До комплексу технічних засобів (КТЗ) входять обчислювальні і управляючі пристрої, засоби отримання (датчики), перетворення, зберігання, відображення і реєстрації інформації (сигналів), пристрої передачі сигналів і виконавчі механізми. На сьогоднішній день великого поширення набули мікропроцесорні засоби автоматизації, зокрема: промислові контролери, інтелектуальні датчики, різноманітні перетворювачі, виконавчі механізми, операторські панелі тощо. Наявність обчислювальних функцій надає таким засобам розширену функціональність. Про технічні засоби ви можете прочитати в розділах: 2 (датчики), 4 (виконавчі механізми та регулюючі органи), 5 (мікропроцесорні засоби) та 6 (промислові контролери).

Програмне забезпечення сукупність програм, які необхідні для реалізації функцій системи. Програмне забезпечення поділяється на загальне і спеціальне. Загальне поставляється у комплекті із засобами обчислювальної техніки (наприклад, операційна система) або пакети для автоматизації розроблення додатків та інших службових і стандартних програм (офісні програми, пакети для програмування тощо). Спеціальне програмне забезпечення використовується для реалізації основних інформаційних і управляючих функцій системи.

Серед програмних засобів рівня АСУТП можна виділити програми для побудови автоматизованих робочих місць (АРМ) операторів-технологів, а саме - спеціально розроблені програми – SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерське управління і збирання даних) та HMI (Human Machine Interface – людино-машинний інтерфейс). Застосування SCADA-технологій дає змогу досягти високого рівня автоматизації в рішенні завдань розроблення систем управління, збирання, оброблення, передачі, зберігання й відображення інформації (див. рис.1.3). Дружність людино-машинного інтерфейсу, надаваного SCADA-системами, повнота й наочність інформації, що представляється на екрані, доступність «важелів» управління, зручність користування підказками й довідковою системою й та ін. підвищують ефективність взаємодії диспетчера із системою й зводять до мінімуму його критичні помилки при управлінні. Про програмні засоби SCADA/HMI розповідається в сьомому розділі підручника.

До інформаційного забезпечення належать:

Організаційне забезпечення сукупність опису функціональної, технічної і організаційної структур, інструкцій і регламентів для оперативного персоналу АСУТП, яке забезпечує відповідне функціонування оперативного персоналу в складі АТК.

До оперативного персоналу відносять:

1.2. Принципи побудови сучасних систем автоматизації <— Зміст –> 1.4. Інтегровані автоматизовані системи управління