Автоматизація виробничих процесів: підручник

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

Автоматизація виробничих процесів: підручник

І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед.

Автоматизація виробничих процесів. Це електронна версія підручника. Оригінальну паперову версію підручника можна замовити у видавництві Ліра-К за наступним посиланням. Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. — Вид. 2-ге, виправлене. — К.: Вид. Ліра-К, 2015. — 378 с.

Дана версія викладена для спрощення доступу студентів до навчального матеріалу. Матеріал був переведений в електронний формат по спрощеній процедурі. Тому якщо у Вас є зауваження щодо оформлення (незадовільного формату рисунки, або є опечатки, тощо) пишіть їх в темі Побажання та зауваження до старої версії посібника.

Якщо у Вас є побажання до нової версії посібника, пишіть їх в тему Нова версія посібника “Автоматизація виробничих процесів”.

Про підручник

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога. Для студентів вищих навчальних закладів освіти I–IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів – технологів, енергетиків, механіків та інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації. Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.

Зміст

Список скорочень

Вступ

Розділ 1. Основні поняття і принципи побудови сучасних систем автоматизації

Розділ 2 Автоматизований контроль технологічних параметрів

Розділ 3. Автоматизовані системи регулювання

Розділ 4. Виконавчі механізми і регулюючі органи

Розділ 5. Мікропроцесорні засоби автоматизації

Розділ 6. Помислові мікропроцесорні контролери

Розділ 7. Людино-машинний інтерфейс автоматизованого робочого місця оператора-технолога

Розділ 8. Основи проектування систем автоматизації

Література

Список скорочень

Скорочення Пояснення
АЛП Арифметично-логічний пристрій
АР Автоматичний регулятор
АРМ Автоматизоване робоче місце
АСР Автоматична система регулювання
АСУ Автоматизована система управління
АСУВ Автоматизована система управління виробництвом
АСУП Автоматизована система управління підприємством
АСУТП Автоматизована система управління технологічними процесами
АТК Автоматизований технологічний комплекс
АЦП Аналогово-цифровий перетворювач
ВМ Виконавчий механізм
ДСП Державна система приладів
ДЦП Дискретно-цифровий перетворювач
ЕОМ Електронно-обчислювальна машина
ЗВІ Засоби відображення інформації
ЗП Запам’ятовуючий пристрій
ІАСУ Інтегрована автоматизована система управління
КТЗ Комплекс технічних засобів
ЛМІ Людино-машинний інтерфейс
МП Мікропроцесор
МПС Мікропроцесорна система
ОЗП Оперативний запам’ятовуючий пристрій
ПЕОМ Персональна електронно- обчислювальна машика
ПЗП Постійний запам’ятовуючий пристрій
ППЗП Перепрограмований постійний запам’ятовуючий пристрій
РО Регулюючий орган
РСУ Розподілені системи управління
САР Система автоматичного регулювання
САУ Система автоматичного управління
ТЕРС Терморушійна сила
ТК Технологічний комплекс
ТОУ Технологічний об’єкт управління
ЦАП Цифро-аналоговий перетворювач
ЦДП Цифро-дискретний перетворювач
П Пропорційний регулятор