avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

Зміст

Література

 1. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості: Підруч. / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб, І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с.

 2. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии систем управления технологическими процессами : Учеб. – М.: Высш. шк., 2005. – 768 с.

 3. Бобух А.О. Автоматизовані системи керування технологічними процесами: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 185 с.

 4. Гончаренко Б.М. Цифрові системи керування: Навчальний посібник / Б.М. Гончаренко, О.П. Лобок, А.П. Ладанюк. – Вінниця: Нова книга, 2007.–160 с.

 5. Дорф Р., Бишоп Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 832 с.

 6. Ельперін І.В. Промислові контролери: Навчальний посібник / І.В. Ельперін; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2003. – 320 с.

 7. Лукінюк М.В. Технологічні вимірювання та прилади: Навч.посіб. – Київ.: НТТУ «КПІ», 2007. – 436 с.

 8. Программируемые устройства автоматизации: учебное пособие / А.М. Борисов, А.С. Нестеров, Н.А. Логинова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. – 186 с.

 9. Промислові засоби автоматизації. Частина 1: / А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський, В.С. Михайлов, В.І. Молчанов, М.О. Подустов, О.В. Пугановський, В.І. Вельма Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 470 с.

 10. Промислові засоби автоматизації. Частина 2: / А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський, В.С. Михайлов, В.І. Молчанов, М.О. Подустов, О.В. Пугановський, В.І. Вельма Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 658 с.

 11. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах /Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П. – Київ. Ліра-К, 2011. – 552 с.

 12. Теорія автоматичного керування технологічними об’єктами: Навч. посіб. / А.П. Ладанюк, К.С. Архангельська, Л.О. Власенко. – К.: НУХТ, 2014. – 274 с.

 13. Трегуб В.Г. Основи комп’ютерно-інтегрованого управління: Навч. посібник . – К.: НУХТ, 2006. – 139 с.

 14. Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Навч. посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 344 с.

 15. Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами: Учеб. пособие. – С.Пб.: Профессия, 2009. – 590 с.