avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

4.3. Перетворювачі частоти <— Зміст –> 5.1. Основи мікропроцесорної техніки.

Розділ 5. Мікропроцесорні засоби автоматизації

Контрольні запитання та завдання

 1. Які етапи розвитку обчислювальної техніки можна виділити ?

 2. Дайте визначення мікропроцесорного пристрою.

 3. Укажіть основну властивість мікропроцесорного пристрою.

 4. Наведіть основні елементи мікропроцесора.

 5. Які пристрої входять до мікропроцесорної системи?

 6. Які пристрої забезпечують зв’язок мікропроцесорної системи з об’єктом керування?

 7. Які типи пам’яті використовуються у мікропроцесорних системах?

 8. В яких одиницях вимірюється ємність пам’яті?

 9. Які типи ОЗП використовуються в МПС і який їхній основний недолік?

 10. Укажіть призначення і наведіть типи ПЗП.

 11. Які типи належать до пристроїв зовнішньої пам’яті?

 12. Назвіть одиниці інформації.

 13. Запишіть у двійковій системі числення числа: $342{10}$, $947{10}$, $6217{10}$, $184{16}$, $37А5{16}$, $5В89{16}$.

 14. Запишіть у вісімковій та шістнадцятковій системах числення числа: $1100101100011_2$, $1000011001010111_2$, $111110110011101_2$.

 15. Укажіть найпростіші логічні висловлення.

 16. Які основні властивості інтелектуальних датчиків?

 17. Які основні властивості інтелектуальних виконавчих механізмів?

 18. Який протокол найчастіше використовується для під’єднання інтелектуальних засобів автоматизації?

 19. Які основні напрями розвитку мікропроцесорних систем промислової автоматики?

 20. Наведіть приклади локальних мікропроцесорних засобів автоматизації.