avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

8.4. Розміщення зображень приладів та засобів автоматизації на схемі автоматизації <— Зміст –> 8.6. Вимоги до оформлення та приклади виконання схем автоматизації технологічних процесів

8.5. Позиційні позначення на схемах автоматизації

Приладам і засобам автоматизації, зображеним на схемах автоматизації, надаються позиційні позначення (позиції), що зберігаються незмінними в усіх матеріалах проекту і яке вказується в нижній частині умовного позначення технічного засобу (кола або еліпса). Йому відповідає нумерація, яка використовується в замовленій специфікації проекту. Для засобів автоматизації допускається два способи позиційного позначення. За першим – позиційне позначення складається з арабської цифри, яка є порядковим номером даного комплекту на схемі, та літерного індексу його елементів, що позначається малими літерами. Літерні індекси в алфавітному порядку присвоюються елементам кожного комплекту в послідовності руху інформації в контурі: від первинних перетворювачів до регулюючих органів, наприклад, 1а, 1б, 1в і т. д.

За другим способом у позиційному позначенні замість літери також проставляють цифри в порядку, аналогічному літерним індексам. Наприклад, 1-1, 1-2, 1-3 і т.д.

Нумерацію комплектів на схемі ведуть зліва направо за ходом технологічного процесу або за параметрично-технологічним принципом: спочатку проводять нумерацію за ходом технологічного процесу всіх приладів температури, далі - тиску, витрати, рівня, складу та якості речовини.

Для позиційного позначення електротехнічних засобів використовують спеціальні літерні позначення, які застосовують в електричних схемах, основні з яких наведені у табл.8.6.

Таблиця 8.6 Позиційні позначення електротехнічних засобів

Елемент Позиційне позначення
Ключ управління, перемикач SA
Кнопочка станція SB
Кінцевий вимикач SQ
Магнітний пускач KM
Елемент сигналізації:  
звукової HA
світлової HL
Електродвигун M

Позиційні позначення окремих приладів і засобів автоматизації місцевого розміщення, таких як регулятор прямої дії, манометр, термометр розширення тощо, складаються лише з порядкового номера.

8.4. Розміщення зображень приладів та засобів автоматизації на схемі автоматизації <— Зміст –> 8.6. Вимоги до оформлення та приклади виконання схем автоматизації технологічних процесів