avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

Вступ <— Зміст –> 1.1. Основні поняття і визначення

Розділ 1. Основні поняття і принципи побудови сучасних систем автоматизації

Контрольні запитання та завдання

 1. Дайте визначення поняття «управління».

 2. Чим відрізняються «автоматичне» і «автоматизоване» управління?

 3. Дайте визначення поняття «технологічний об’єкт управління».

 4. Дайте визначення поняття «автоматизована система управління».

 5. Дайте визначення поняття «автоматизований технологічний комплекс».

 6. Які етапи можна виділити в розвитку АСУТП?

 7. Які види забезпечення можна виділити у складі АСУТП?

 8. Що входить до технічного забезпечення АСУТП?

 9. Що входить до програмного забезпечення АСУТП?

 10. Що входить до інформаційного забезпечення АСУТП?

 11. Які працівники належать до оперативного персоналу АСУТП?

 12. Яке призначення «автоматизованих систем управління підприємством?

 13. Яке призначення «інтегрованих автоматизованих систем управління»?

 14. Яку взаємодію складових інтегрованої системи управління забезпечує вертикальна інтеграція?

 15. Яку взаємодію складових інтегрованої системи управління забезпечує горизонтальна інтеграція?