avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

2.9. Безконтактні датчики положення. <— Зміст –> 3.1. Загальні положення

Розділ 3. Автоматизовані системи регулювання

Контрольні запитання та завдання:

 1. Розкрийте поняття: автоматика, автоматизація, об’єкт управління, автоматичний регулятор.

 2. Які типи змінних використовуються для характеристики об’єкта управління?

 3. Призначення параметричної схеми.

 4. Розкрийте поняття: одно- і багатовимірні системи.

 5. Розкрийте поняття: зв’язного і незв’язного управління.

 6. Розкрийте поняття: автономні та інваріантні системи.

 7. Розкрийте поняття: лінійні і нелінійні системи управління.

 8. Розкрийте поняття: стаціонарні і нестаціонарні системи.

 9. Поясніть поділ систем управління на дискретні і неперервні.

 10. Призначення екстремальних систем управління.

 11. Призначення оптимальних систем управління.

 12. Які існують принципи регулювання?

 13. Принцип регулювання «за збуренням». Переваги і недоліки.

 14. Принцип регулювання «за відхиленням». Переваги і недоліки.

 15. Комбінований принцип регулювання.

 16. Види комбінованих систем.

 17. Каскадні автоматизовані системи регулювання.

 18. Стабілізуюче регулювання.

 19. Програмне регулювання.

 20. Слідкувальне регулювання.

 21. Поняття стійкості АСР. Можливі види перехідних процесів АСР.

 22. Показники якості процесів регулювання.

 23. Властивість об’єкта управління –самовирівнювання.

 24. Ємність об’єктів регулювання.

 25. Властивість об’єкту регулювання – запізнення.

 26. Статична характеристика об’єкта регулювання.

 27. Динамічна характеристика об’єкта регулювання.

 28. Крива розгону.

 29. Динамічні характеристики об’єкта регулювання – запізнення, постійна часу і коефіцієнт передачі.

 30. Регулятори прямої дії.

 31. Позиційні регулятори. Властивості.

 32. Пропорційні регулятори. Властивості. Переваги й недоліки.

 33. Пропорційно-інтегральні регулятори. Властивості. Переваги й недоліки.

 34. Пропорційно-диференціальні, пропорційно-інтегрально-диференціаль-ні регулятори. Властивості. Переваги й недоліки.