avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

3.2. Основні принципи регулювання <— Зміст –> 3.4. Стійкість і якість процесів регулювання

3.3. Стабілізувальне, програмне та слідкувальне регулювання

АСР мають різні види алгоритмів функціонування, але визначальною ознакою є характер зміни заданого значення.

За законом зміни завдання, під час регулювання розрізняють стабілізувальне, програмне та слідкувальне регулювання.

Для більшості апаратів безперервної дії потрібно підтримувати на постійному рівні значення регульованих змінних – вирішувати завдання стабілізації. З цією метою при стабілізувальному регулюванні потрібно підтримувати постійне значення Х=const. Це, наприклад, системи стабілізації рівня по корпусах випарної установки, стабілізації тиску та температури в спиртовій колоні та ін.

Задане значення у цьому випадку може змінювати тільки оператор. На рис. 3.8 показано регулятор температури ТС, на який подається сигнал від датчика температури ТЕ і задане значення t*. Регулятор керує регулюючим органом, змінюючи подачу пари, щоб підтримати температуру на заданому значенні.

image-20220711212228620

Рис. 3.8. Стабілізувальне регулювання

У багатьох апаратах періодичної дії потрібно змінювати регульовану величину за деякою наперед відомою залежністю (наприклад, температуру в сусловарочному котлі або подачу субстрату в ферментер періодичної дії). Ця залежність і є програмою зміни завдання з плином часу Х*=f(t). Такі системи називаються системами програмного регулювання.

У наведеному прикладі функція зміни температури задана у вигляді графіка, який повинен реалізувати програматор (рис. 3.9).

image-20220711212244510

Рис. 3.9. Програмне регулювання

У системах слідкувального регулювання завдання також є змінним і залежить від зміни іншої змінної, тобто Х= f(Х1) (рис. 3.10). До таких систем, наприклад, відносяться всі системи регулювання співвідношення двох витрат, коли при зміні значення однієї витрати повинна змінитись витрата іншого параметра, зберігаючи задане співвідношення між ними.

image-20220711212322188

Рис. 3.10. Слідкувальне регулювання

3.2. Основні принципи регулювання <— Зміст –> 3.4. Стійкість і якість процесів регулювання