avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

7.4. Основні принципи розроблення АРМ оператора на базі SCADA/HMI <— Зміст –> 8.1. Загальні положення

Розділ 8. Основи проектування систем автоматизації

Контрольні запитання та завдання:

 1. Із яких стадій складається процес розроблення проектної документації?

 2. Яку послідовність завдань необхідно вирішити при побудові системи автоматизації технологічного процесу і яку мету при цьому має аналіз технологічного процесу?

 3. Які завдання повинен виконувати технолог при розробленні системи автоматизації?

 4. Як вибирають канали регулюючої дії при побудові системи автоматизації? Які властивості об’єкта і як впливають на цей вибір?

 5. Як на схемах автоматизації зображають технологічне обладнання?

 6. Як на схемах автоматизації зображають технологічні комунікації і трубопроводи рідин і газів?

 7. Як на схемі автоматизації зображають прилади автоматизації?

 8. Чим відрізняється зображення приладів, установлених «по місцю» і «на щиті»?

 9. Як на схемі автоматизації зображають виконавчі механізми і регулюючі органи?

 10. Наведіть приклади літерних зображень вимірювальних чи регульованих величин.

 11. Наведіть приклади літерних зображень функціональних ознак вимірювальних чи регульованих величин.

 12. Які особливості позначень на схемах автоматизації приладів для вимірювання тиску і витрати?

 13. Наведіть приклади позначень електротехнічних засобів.

 14. Чим відрізняються спрощена і розгорнута схеми автоматизації?

 15. Які входи мікропроцесорного контролера (ПЛК) позначаються літерами ВА, АВ, ВД і ДВ?

 16. Які функції АРМа оператора технолога позначаються літерами I, R, C, S і А?