avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

1.4. Інтегровані автоматизовані системи управління <— Зміст –> 2.1. Основи метрології.

Розділ 2. Автоматизований контроль технологічних параметрів

Контрольні запитання та завдання:

 1. Основні поняття та визначення в метрології.

 2. Які ви знаєте принципи і методи вимірювання?

 3. Міжнародна система одиниць (СІ) та її роль у міжнародному співробітництві.

 4. Похибки вимірювання фізичних величин: систематичні, випадкові, промахи, адаптивні, мультиплікативні, адитивні та ін.

 5. Які ви знаєте засоби вимірювання та їхні основні види?

 6. Похибки засобів вимірювання та їхні класи.

 7. Основні властивості засобів вимірювання та їхні метрологічні характеристики.

 8. Державна система приладів і засобів автоматизації.

 9. Системи дистанційних передач сигналів вимірювальної інформації.

 10. Вимірювальні та нормуючі перетворювачі.

 11. Поняття про температуру. Температурні шкали. Класифікація засобів вимірювання температури.

 12. Термометри розширення. Принцип їхньої дії, будова і використання в промисловості.

 13. Манометричні термометри: принцип їхньої дії, будова і використання в промисловості.

 14. Термоелектричні термометри, принцип дії, типи, характеристики, їх використання в промисловості.

 15. Термометри опору, основні типи, принцип дії та будова.

 16. Пірометри вимірювання. Призначення, принцип дії.

 17. Які ви знаєте види тиску?

 18. Рідинні прилади для вимірювання тиску.

 19. Деформаційні манометри. Принцип дії. Види чутливих елементів.

 20. Електричні манометри: принцип роботи, будова та їх використання.

 21. Прилади та методи вимірювання кількості та витрати.

 22. Лічильники. Призначення. Принцип дії.

 23. Витратоміри змінного перепаду тиску. Принцип дії.

 24. Витратоміри постійного перепаду тиску (ротаметри). Принцип дії.

 25. Витратоміри змінного рівня (щілинні витратоміри). Призначення. Який принцип дії їх?

 26. Електромагнітні витратоміри, принцип роботи, схема будови та використання.

 27. Коріолісові витратоміри. Принцип дії.

 28. Вихрові витратоміри. Призначення. Принцип дії.

 29. Ультразвукові витратоміри. Призначення. Принцип дії.

 30. Теплові витратоміри. Призначення. Принцип дії.

 31. Автоматичні терези, дозатори, лічильники готової продукції.

 32. Прилади та методи вимірювання рівня та їх класифікація.

 33. Поплавкові рівнеміри. Призначення, принцип дії.

 34. Гідростатичні рівнеміри. Призначення, принцип дії.

 35. Ємнісні рівнеміри та сигналізатори рівня.

 36. Кондуктометричні сигналізатори рівня.

 37. Ультразвукові рівнеміри. Призначення. Принцип дії.

 38. Радарні (мікрохвильові) рівнеміри. Принцип дії.

 39. Прилади для вимірювання густини Принцип дії.

 40. Вагові густиноміри. Принцип дії.

 41. Вібраційний густиномір. Призначення. Принцип дії.

 42. Психрометричний метод вимірювання вологості.

 43. Принцип дії і конструкція гігрометрів.

 44. Прилади для вимірювання рН. Принцип дії скляних та порівняльних електродів.

 45. Кондуктометричні концентратоміри, їхні переваги та недоліки.

 46. Автоматичні рефрактометри. Призначення. Принцип дії.

 47. Автоматичні поляриметри. Призначення. Принцип дії.

 48. Автоматичні віскозиметри. Різновиди. Призначення. Принцип дії.

 49. Принцип дії теплових газоаналізаторів. Призначення. Принцип дії.

 50. Магнітні газоаналізатори. Призначення. Принцип дії.

 51. Оптико-адсорбційні методи спектрального аналізу. Призначення.

 52. Вимірювання каламутності (нефелометри).

 53. Принцип дії й призначення безконтактних оптичних датчиків положення.

 54. Принцип дії й призначення безконтактних ємнісних датчиків положення.

 55. Принцип дії й призначення безконтактних індукційних датчиків положення.