avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

5.3. Напрями розвитку мікропроцесорних засобів промислової автоматизації <— Зміст –> 6.1. Основні принципи побудови мікропроцесорних контролерів.

Розділ 6. Помислові мікропроцесорні контролери

Контрольні запитання до розділу 6.

 1. Поясніть, що таке програмований логічний контролер.

 2. Назвіть основні риси ПЛК.

 3. Укажіть основні структурні елементи ПЛК.

 4. З яких етапів складається робочий цикл ПЛК?

 5. Яка різниця між циклічним і періодичним режимами виконання робочого циклу ПЛК?

 6. Які основні типи каналів (модулів) входять до складу ПЛК?

 7. На які групи можна поділити ПЛК за конструктивним виконанням?

 8. Наведіть основні характеристики дискретних вхідних каналів (модулів).

 9. Наведіть основні характеристики дискретних вихідних каналів (модулів).

 10. Наведіть основні характеристики аналогових вхідних каналів (модулів).

 11. Наведіть основні характеристики аналогових вихідних каналів (модулів).

 12. Наведіть перелік спеціальних каналів (модулів).

 13. Вкажіть змінні ПЛК та їхні типи.

 14. Наведіть один із принципів адресації вхідних і вихідних модулів.

 15. Як перевести фізичне значення підключеного до ПЛК сигналу від датчика в числове значення представлення його в ПЛК?

 16. Які мови технологічного програмування ПЛК визначені міжнародним стандартом МЕК 61131-3?

 17. Назвіть основні елементи мови Ladder Diagram.

 18. Які основні інструкції використовуються в мові Structured Text?

 19. Що являє собою мова функціональних блоків FBD?

 20. Що являє собою мова SFC або Grafcet?

 21. Як програмуються контури систем автоматичного регулювання?