avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

6.2. Розроблення програми користувача для ПЛК. <— Зміст –> 7.1. Загальні положення

Розділ 7. Людино-машинний інтерфейс автоматизованого робочого місця оператора-технолога

Контрольні запитання до розділу 7

 1. Коли виникає необхідність участі людини в процесі управління?

 2. Поясніть своїми словами, що таке нештатна ситуація. Наведіть приклади. Чому для автоматики проблематично прийняти рішення щодо управління в таких ситуаціях?

 3. Поясніть своїми словами, що таке людино-машинний інтерфейс (HMI).

 4. Яке місце посідає людина в АСУТП?

 5. Поясніть, що таке супервізорне (опосередковане) управління. Які пристрої беруть участь на шляху супервізорного управління та отримання інформації?

 6. З використанням яких технічних засобів може бути реалізований людино-машинний інтерфейс? У яких випадках використовується кожен з них?

 7. Де розміщуються операторські панелі? Як вони захищені від пилу, бруду та вологи?

 8. Де розміщуються автоматизовані робочі місця, які реалізовані на базі комп’ютерів?

 9. Поясніть призначення SCADA. Поясніть відмінність між SCADA та HMI.

 10. Які підходи використовуються при розробленні програмного забезпечення для АРМів операторів АСУТП?

 11. Які переваги та недоліки розроблення АРМу на базі універсальних середовищ програмування?

 12. Який основний принцип використання програм SCADA/HMI при створенні АРМу оператору?

 13. Поясніть відмінність середовища розробки та середовища виконання SCADA/HMI. Яке саме середовище потрібне для роботи АРМу оператора на підприємстві?

 14. Поясніть, що таке проект SCADA/HMI. Чим відрізняється вихідний проект від скомпільованого і коли підприємству необхідні обидва варіанти проектів?

 15. Від чого залежить вартість середовища виконання SCADA/HMI?

 16. Які типові функції надають програми SCADA/HMI?

 17. Які типи сторінок можуть відображатися на екрані оператора АРМу?

 18. Що таке мнемосхема?

 19. Прокоментуйте призначення частин людино-машинного інтерфейсу, показаних на рис.7.7 і 7.8.

 20. Які механізми використовують, щоб оператор міг контролювати велику кількість параметрів технологічного процесу?

 21. Зміною яких властивостей графічних елементів можна показати стан технологічних параметрів? Як прийнято називати такі зміни?

 22. Які загальні рекомендації щодо використання кольору в графічній підсистемі?

 23. Якими способами можна показати стан дискретної змінної?

 24. Якими способами можна показати стан аналогової змінної?

 25. Навіщо використовується миготіння?

 26. Як можна використати анімацію видимості?

 27. Поясніть призначення та можливості стовпчикових діаграм(гістограм).

 28. Розкажіть про призначення та можливості кругових діаграм.

 29. Як можна використати анімацію руху?

 30. Розкажіть про призначення самописців та приклади їх використання.

 31. Якими способами можна змінити значення дискретної змінної?

 32. Якими способами можна змінити значення аналогової змінної?

 33. Розкажіть про призначення повзунків, кнопок “більше”/”менше” та приклади їх використання.

 34. Яке призначення і принципи функціонування підсистеми контролю тривог?

 35. Що таке тривога? Як оператор може дізнатися про тривогу?

 36. Навіщо потрібне підтвердження (квитування) тривоги?

 37. У яких станах може перебувати тривога?

 38. Навіщо потрібна заборона тривоги?

 39. Розкажіть про призначення журналів тривог. Яка інформація туди записується?

 40. Яким чином можна переглянути список усіх активних тривог? Яка саме інформація може бути доступна для перегляду?

 41. Яким чином і в якому вигляді можна переглянути журнал (історію) тривог? Яка саме інформація може бути доступна для перегляду?

 42. Розкажіть про призначення фільтрів у переглядачах тривог та подій.

 43. Розкажіть про принципи роботи дискретних та аналогових тривог.

 44. Чим події відрізняються від тривог? Наведіть приклади подій. Де фіксуються події і як переглянути їх історію?

 45. Що таке тренд? Чим відрізняються тренди реального часу від історичних?

 46. Які завдання виконує підсистема управління історичними трендами?

 47. Навіщо визначати для трендів періодичність запису та глибину? Як пов’язані ці властивості та яким чином їх вибирати/розраховувати?

 48. За якими подіями може відбуватися запис значень змінних у тренд? Що таке пакетний архів?

 49. Розкажіть про можливості переглядачів трендів (самописців).

 50. Як показуються змінні на самописцях і як їх відрізняти між собою? Як дізнатися про значення змінної в конкретній точці?

 51. Яке призначення звітів? Яка функціональність звітів відсутня в трендах, журналах подій та тривог?

 52. Які можуть бути формати звітів, у яких випадках використовується кожний з них?

 53. Яке призначення і можливості підсистеми управління рецептами?

 54. Яке призначення і можливості підсистеми планування (планувальників)?

 55. Розкажіть про необхідність розмежування доступу до АРМу оператора.

 56. Поясніть принципи аутентифікації?

 57. Які мережні архітектури можуть бути доступні в АСУТП на базі SCADA/HMI? Коли необхідно використовувати кожну з них?

 58. Які принципи побудови, переваги та недоліки одиночної архітектури SCADA/HMI?

 59. Які принципи побудови клієнт-серверної архітектури SCADA/HMI?

 60. Роз’ясніть поняття «клієнт» та «сервер» у контексті клієнт-серверної архітектури SCADA/HMI.

 61. Які принципи побудови мультисерверної архітектури SCADA/HMI?

 62. Які принципи побудови архітектур SCADA/HMI з резервуванням?

 63. Які принципи побудови архітектур SCADA/HMI з WEB-доступом? Які переваги надають такі системи? Які обмеження можуть бути в таких системах?

 64. З якими системами і для чого взаємодіють засоби SCADA/HMI?

 65. Які завдання MES систем і для чого вони інтегруються з рівнями SCADA/HMI та ERP?

 66. Що таке база даних реального часу?

 67. Поясніть, що таке тег SCADA? Що може бути джерелом даних для тега?

 68. Поясніть, що таке відмітка часу і показник достовірності тегу?

 69. Які підготовчі роботи необхідно провести розробнику разом з технологом перед початком розроблення проекту SCADA/HMI?