grants

Про гранти

На головну

Посібник для заявників (Guide for Applicants - GfA)

SMART4ALL Cross-Domain Technology Transfer Experiments (CTTE) - Експерименти міждоменної передачі технологій

Кінцевий термін подання: 17 січня 2023 до 17:00 CET

The 3rd open call for Cross-domain Technology Transfer Experiments (CTTE) is open to applications (21 October 2022 - 17 January 2023)!

Оригінал

Часті запитання (FAQ)

SMART4ALL Comunity

SMART4ALL Matchmaking & Partner Search Service

img

1 Основна інформація про SMART4ALL

1.1 Базові означення

1.2 Про SMART4ALL

SMART4ALL — це проект, що фінансується в рамках H2020 (угода про надання гранту № 872614), який нарощує потенціал серед європейських зацікавлених сторін шляхом розробки самодостатніх транскордонних експериментів, які передають знання та технології між академічними та промисловими колами. Він націлений на налаштовувані обчислення з низьким споживанням енергії (CLEC Customised Low-Energy Computing) для кіберфізичних систем (CPS Cyber-Physical Systems) та Інтернету речей (IoT) і поєднує набір унікальних характеристик, які об’єднують у спільне бачення різні культури, різні політики, різні географічні регіони та різні домени застосування.

Консорціум SMART4ALL очолює Університет Пелопоннесу (Греція) і складається з 25 партнерів із Центральної, Південної та Східної Європи.

SMART4ALL представляє нову парадигму для виявлення «прихованих скарбів інновацій» – переважно з географічних регіонів, які недостатньо представлені в європейському фінансуванні – та допомагає їм знайти шлях до ринку за допомогою нових, інноваційних комерційних продуктів. У рамках своєї стратегії проект розвиватиме та підтримуватиме активну мережу DIH у Центральній, Південній та Східній Європі для підтримки науковців, малого та середнього бізнесу та трохи більших компаній, які вступають в еру цифровізації.

Щоб досягти цього, SMART4ALL розробить і впровадить 3 типи транскордонних експериментів Pathfinder Application Experiments (PAE):

1) Експерименти з передачі знань (KTE Knowledge Transfer Experiments ), які включають новий тип експериментів стажування, що дозволяє представити, перевірити менші проекти або менш зрілі ідеї та, таким чином, потенційно знайти благодатне ґрунт для зростання та розкриття потенціалу продукту.

2) Цілеспрямовані експерименти з передачі технологій (FTTE Focused Technology Transfer Experiments ) дадуть можливість сформувати синергію, прискорити проекти, орієнтовані на продукт, і запропонують керівництво для успішної комерціалізації.

3) Експерименти міждоменного передачі технологій (CTTE Cross-domain Technology Transfer Experiments ), націлені на більш складні міждисциплінарні трансфери та виробництво нових CLEC CPS та технологій IoT на більш широких ринках.

Цільові області застосування (targeted application areas) – це домени, які не належним чином представлені в поточних проектах Smart Anything Everywhere (SAE), і включають оцифроване середовище (digitized environment), оцифроване сільське господарство (digitized agriculture), оцифроване будь-що(digitized anything) та оцифрований транспорт(digitized transport).

SMART4ALL також представляє концепцію Marketplace-as-a-Service (MaaS), яка діє як єдина інтелектуальна зупинка (one-stop-smart- stop) кластера SMART4ALL DIH для пропонування інструментів, послуг і платформ, заснованих головним чином на технологіях з відкритим кодом, а також постачальників-приймачів технологій можливості пошуку партнерів, адаптовані до чотирьох тематичних стовпів проекту.

SMART4ALL також планує горизонтальні заходи, які підтримуватимуть програму цифрових навичок Європейської комісії та підтримку чутливих соціальних груп через ідеї та продукти, які мають значний вплив на їх життя. У цьому Посібнику для заявників описується третій відкритий конкурс SMART4ALL на цілеспрямовані експерименти з передачі технологій (FTTE).

1.3 Яка технологія лежить в основі SMART4ALL?

SMART4ALL зосереджується на CLEC, тобто обчислювальних технологіях з низьким енергоспоживанням, які застосовуються в чотирьох вертикалях SMART4ALL з європейським лідерством і стратегічним значенням, включаючи, але не обмежуючись, наступні сфери компетенції SMART4ALL (див. таблицю нижче):

DIGITIZED TRANSPORT DIGITIZED ENVIRONMENT DIGITIZED AGRICULTURE DIGITIZED ANYTHING
● Green transport ● Smart mobility ● Shared mobility ● Robotics ● New platforms for efficient supply- demand matchmaking ● Automotive electronics ● Autonomous vehicles ● Connected vehicles ● Streamlining transport using big data ● Aeronautics and space applications ● Transport and Logistics ● City Transport Mapping ● Smartbuilding • Smarthome • Critical infrastructure monitoring • Smart hospitals ● Water pollution monitoring ● Smartgrids • Energy management ● Environment monitoring ● Bio-diversity • Wild/migratory animals monitoring ● Smart industry ● Data processing & data visualization ● Smart farming ● AI inspired agriculture ● Information based site specific applications ● Demand driven, sustainable agriculture ● Mobile plant, soil and environment sensors ● Sensor networks – EU wide – cross-border ● Field robotics and automation systems ● UAV based agriculture and plant monitoring ● Selective plant protection ● Closed nutrient cycles ● Agricultural decision support systems ● Zero-energy food systems ● Circular economy ● Water, Energy and Food (WEF) efficiency ● Revalorisation of agricultural waste ● Human-machine Interaction ● Digital Education ● Industrial Automation ● Machine Learning ● Market Intelligence ● Medical and Health Applications ● Active & Healthy Ageing ● Support for disabled persons ● Cybersecurity ● Data Mining and Big Data ● Personal security ● Additive Manufacturing (3D printing) ● Augmented and Virtual Reality ● Audio/Video Processing ● Location-based Technologies ● Web and Mobile Applications ● Wireless Sensor Networks ● Disaster management ● Digital heritage ● Telemedicine ● Rehabilitation, wellness, fitness ● E-commerce

2 Що пропонує CTTE?

Інструмент фінансування Міждоменні експерименти з трансферу технологій (CTTE, Cross-Domain Technology Transfer Experiments) зосереджений на одній із чотирьох означених вертикалей (оцифрований транспорт, оцифроване сільське господарство, оцифроване навколишнє середовище та оцифроване будь-що), дасть можливість сформувати синергію, прискорити орієнтацію на продукт проектів і пропонує вказівки щодо успішної комерціалізації.

Для цього відкритого конкурсу CTTE один академічний/промисловий Постачальник технологій передає нову технологію одному промисловому партнеру Отримувачу технологій як ранньому (першому) користувачу, а потім один промисловий Виробничий партнер розширює ланцюжок створення вартості. Партнери подають заявку разом як консорціум за допомогою простої форми заявки. Склад консорціуму може бути таким:

Таблиця 1 Склад консорціуму

Склад консорціуму Організація 1: Постчальний технологій/Інтегратор ПЗ Організація 2: Отримувач технології Організація 3: Виробник
Тип організації Університети та інші академічні установи або Промислові МСП та трохи більші компанії Промислові МСП та трохи більші компанії Промислові МСП та трохи більші компанії

Постачальник технологій (Technology Provider)/Інтегратори програмного забезпечення (Software Integrators) - будь-який тип організації, що спеціалізується на передачі технологій або системній інтеграції, що обслуговує потреби кінцевих користувачів

Провідний партнер завжди повинен мати статус промислового партнера (МСП або трохи більша компанія).

2.1 Фінансова підтримка

Вибрані експерименти CTTE отримають до 80 000 євро як одноразову суму на один консорціум CTTE. Максимальне фінансування для кожної окремої організації в рамках одного консорціуму CTTE не може отримувати більше ніж 60 0000,00 євро.

У цьому третьому відкритому конкурсі CTTE ми виберемо до 4 експерименти CTTE. Загальна доступна фінансова підтримка для всіх експериментів CTTE становить до 320 000 євро (приблизно).

Фінансова підтримка буде виплачена провідному партнеру, який потім розподілить кошти між членами свого консорціуму відповідно до розподілу ресурсів, встановленого в пропозиції.

Фінансова підтримка буде виплачена на основі подання та затвердження результатів, як означено в розділі 5.

2.2 Додаткова підтримка

Реалізація експериментів триває 9 місяців, протягом цього періоду SMART4ALL також пропонуватиме вибраним експериментам CTTE:

Технологічна підтримка, включаючи технічне коучингування та IPR (Право інтелектуальної власності) та підтримку відкритого доступу через спеціалізованого технологічного наставника для кожного експерименту.

Бізнес-підтримка та доступ до фінансування, включаючи підтримку для розробки бізнес-плану та визначення державних і приватних джерел фінансування через спеціалізованого бізнес-наставника для кожного експерименту.

Видимість, вибрані експерименти CTTE буде запрошено приєднатися до SMART4ALL marketplace, крім того, вони матимуть можливість брати участь у головних подіях на Рівень ЄС.

3 Критерії відповідності

Ми перевіримо прийнятність усіх пропозицій, поданих до кінцевого терміну через нашу онлайн-заявку.Усі критерії прийнятності перелічені в цьому розділі цього Посібника для заявників. Проекти, які не відповідають цим критеріям, будуть виключені та позначені як неприйнятні. Ми перевіримо критерії прийнятності на основі інформації, наданої у вашій заявці, протягом усього процесу оцінювання.

3.1 Кого ми шукаємо?

Експерименти CTTE мають бути запропоновані Консорціумом, що складається з наступних типів заявників

МСП вважатиметься таким, якщо воно відповідає Рекомендації Європейської Комісії 2003/361/EC. Підсумовуючи, критерії визначення МСП такі:

Експерименти CTTE можуть подавати будь-які з вищезазначених типів організацій, але склад консорціуму має відповідати розділу 3.2. нижче. Одна МСП/трохи більша компанія має бути лідером консорціуму.

Експерименти CTTE мають бути транскордонними, за участю 3 різних організацій принаймні з двох різних прийнятних країн.

3.2 Склад консорціуму

Консорціум складається з 3 правомочних організацій з принаймні двох прийнятних країн, які виконують такі різні ролі:

Таблиця 2 Склад консорціуму

Склад консорціуму Організація 1: Постачальник технологій/Інтегратор ПЗ Організація 2: Отримувач технології Організація 3: Виробник
Тип організації Університети та інші академічні установи або Промислові МСП та трохи більші компанії Промислові МСП та трохи більші компанії Промислові МСП та трохи більші компанії

3.3 Прийнятні країни

У цьому 3-му відкритому конкурсі CTTE будуть прийнятні такі країни:

Крім того, оскільки однією з цілей SMART4ALL є підтримка цифрової трансформації переважно в європейських країнах, недостатньо представлених у європейських схемах фінансування, за допомогою транскордонних експериментів, консорціуми заявників, що включають принаймні одного члена з однієї з країн Південно-Східної Європи або України матиме пріоритет (крім Греції) (див. розділ 4 цього Посібника для заявників).

3.4 Які види діяльності можна фінансувати?

Види діяльності, які мають право на фінансову підтримку, - це транскордонна передача технологій у такому форматі:

3.5 Як застосовувати?

Подання заявки на відкритий конкурс потребує часу та відданості, тому ми хочемо переконатися, що ви розумієте вимоги прийнятності, яким ви маєте відповідати.

Вчасно:

Обов’язково надішліть свою пропозицію через онлайн-форму до дедлайну 17 січня 2023 року о 17:00 за центральноєвропейським часом. Якщо ви подасте форму правильно, система надішле вам підтвердження вашого подання. Зв’яжіться з нами, якщо це не так. Важливо, щоб ви знали, що ми не будемо оцінювати жодну пропозицію, надіслану після кінцевого терміну та подану поза спеціальною формою.

Вичерпно:

5 SEE countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Greece, Hungary, Kosovo, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Slovakia, Slovenia and Serbia.

Ви відповіли на всі розділи форми? Зауважте, що неможливо буде оновити будь-яку інформацію або змінити ваші пропозиції після їх надсилання.

Кілька повідомлень:

Кожен консорціум може подати лише одну заявку. Ані члени команди, ані будь-яка юридична особа не можуть двічі фінансуватися SMART4ALL в рамках одного відкритого конкурсу SMART4ALL. Якщо кілька обраних пропозицій мають тих самих членів команди та/або ті самі організації, фінансуватиметься лише пропозиція з найбільшою кількістю балів.

Консорціуми не зможуть змінювати свій склад після відбору. Якщо учасники консорціуму в поданій заявці не нададуть повного письмового зобов’язання щодо своєї виключної участі у вибраному проекті (не маючи можливості брати участь у будь-якому іншому з вибраних проектів) до підписання Угоди про субгрант, проект не зможе взяти участь у програмі, а інший проект буде обрано з резервного списку.

Англійська мова:

Англійська є офіційною мовою SMART4ALL Open Calls. Усі пропозиції мають бути англійською мовою у всіх обов’язкових частинах, щоб відповідати вимогам. Якщо обов’язкові частини пропозиції на будь-якій іншій мові, уся пропозиція буде відхилена. Якщо лише необов’язкові частини пропозиції подано мовою, відмінною від англійської, ці частини не будуть оцінюватися, але пропозиція все одно буде прийнятною. Англійська також є єдиною офіційною мовою протягом усього періоду дії програми SMART4ALL. Це означає, що будь-які запитувані результати будуть прийняті, лише якщо вони подані англійською мовою.

Кожне питання заслуговує вашої уваги:

Необхідно заповнити всі обов’язкові розділи вашої пропозиції, зазвичай позначені зірочкою. Переконайтеся, що надані дані правдиві та повні. Це вкрай важливо для нас, щоб правильно оцінити вашу пропозицію. І навпаки, будь-який додатковий матеріал, який спеціально не запитується в онлайн-формі заявки, не розглядатиметься для оцінювання, тому немає сенсу переборщувати.

Конфлікт інтересів:

Ми візьмемо до уваги наявність потенційного конфлікту інтересів між вами та одним чи кількома партнерами консорціуму SMART4ALL. Дійсно, партнери консорціуму, їхні афілійовані особи, співробітники та постійні співробітники не можуть брати участь у програмі SMART4ALL. Усі випадки потенційного конфлікту інтересів розглядатимуться окремо.

Здорові фінанси та чистий аркуш є обов’язковими:

Ми не приймаємо суб’єктів господарювання, які перебувають у стадії ліквідації, або підприємств, які перебувають у скрутному становищі відповідно до Регламенту Комісії № 651/2014, ст. 2.18. Ми також не прийматимемо пропозиції від організацій, які виключені з можливості отримання фінансування ЄС відповідно до положень як національного законодавства, так і законодавства ЄС, або рішенням як національного органу влади, так і органу ЄС.

Це ваша пропозиція:

Ваш проект має базуватися на вашій оригінальній роботі. Якщо ні, нічого страшного, просто переконайтеся, що ваше право використовувати IPR на 100% впевнене. У майбутньому будь-які передбачувані розробки повинні бути вільними від прав третіх сторін, а якщо ні, ці права третіх сторін мають бути чітко зазначені.

3.6 Участь в інших відкритих конкурсах SMART4ALL і в будь-якому з проектів H2020 I4MS і SAE

Юридичні особи не можуть отримати понад 100 000 євро через відкриті конкурси від проектів H2020 I4MS і SAE (усі отримані гранти будуть обмежені 100 000 євро, включаючи грант за цим відкритим конкурсом). Сума грантів, отриманих від ініціатив I4MS та SAE, буде вирахована з максимального гранту, доступного в цьому конкурсі. Очікується, що апліканти відповідно змінять свій бюджет, якщо це можливо, враховуючи проект та пов’язані з ним завдання, дотримуючись «правила подвійного фінансування» та повідомлять про попереднє фінансування. Подвійне фінансування означає ситуацію, коли однакові витрати на ту саму діяльність двічі фінансуються за рахунок використання державних коштів. Фундаментальним принципом, який лежить в основі правил державних витрат у ЄС, є те, що жодні витрати на ту саму діяльність не можуть двічі фінансуватися з бюджету ЄС. Ви можете знайти більше на цьому розділі 3.5 “Financial guidelines for applicants”.

Ця обмежена сума не включає будь-який внесок ЄС, який ваша організація отримує або отримувала в рамках проекту, що фінансується ЄС (в рамках FP7 або H2020) як бенефіціар. Участь в якості бенефіціара в проектах, що фінансуються ЄС, не впливає на участь у відкритих конкурсах SMART4ALL. Щоб отримати роз’яснення, зверніться до відповідного відділу вашої організації.

4 Як ми оцінимо вашу пропозицію?

Наш процес оцінювання є прозорим, чесним і рівним для всіх наших учасників. Процес відбору виглядає наступним чином:

image-20221024084330692

Figure 2 Процес оцінки огляду SMART4ALL

Ми будемо оцінювати ваш проект у 3 етапи. Ми очікуємо великої кількості заявок, тож якщо ви хочете виділитися, якість — це ваш шлях. Що це означає? Коротше кажучи, надайте якомога більше деталей, будучи надзвичайно чіткими та структурованими. Це допоможе нам правильно визначити ключові моменти вашої програми та побачити, як вона вписується в загальний обсяг SMART4ALL CTTE.

4.1 Перша автоматична перевірка відповідності вимогам

Перший крок оцінки полягає в перевірці деяких основних вимог на основі тверджень із вашої пропозиції. Ваша пропозиція буде прийнята до наступного етапу, якщо вона:

Крім того, буде проведено першу перевірку щодо відповідності учасників, зазначених у розділі 3.

Пропозиції, які не відповідають цим критеріям, будуть виключені. Ми повідомимо вам про результати цієї першої перевірки відповідності незабаром після закінчення терміну.

4.2 Зовнішнє оцінювання

Застосунки CTTE будуть оцінюватися двома незалежними оцінювачами з широким досвідом у CLEC, CPS та/або IoT. Експерти будуть відібрані відповідно до особливостей CTTE.

Пропозиції будуть оцінюватися за такими критеріями:

(1). EXCELLENCE (ВІДМІННІСТЬ)

буде оцінювати:

(2). IMPACT (ВПЛИВ)

буде проаналізовано:

(3). IMPLEMENTATION (РЕАЛІЗАЦІЯ)

розглянемо:

Кожному критерію буде присвоєно 5 балів. Порогове значення для окремих критеріїв становитиме 3. Загальне порогове значення, що застосовується до суми трьох індивідуальних балів, становитиме 10. Якщо бали оцінювачів суттєво відрізняються, розбіжність буде вирішується на консенсусній зустрічі оцінювача, а якщо це все одно не зникне, залучаючи до процесу третього оцінювача.

Для кожної заявки остаточний бал розраховуватиметься таким чином:

Нічиї будуть вирішуватися за такими критеріями в порядку:

Score Description Justification
0 Fail The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information.
1 Poor The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses.
2 Fair While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses.
3 Good The proposal addresses the criterion well, although improvements would be necessary.
4 Very good The proposal addresses the criterion very well, although certain improvements are still possible.
5 Excellent The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are minor.

Буде створено «Список рейтингу», і всі, хто набрав більше порогового значення, перейдуть до етапу консенсусу.

4.3 Консенсусна зустріч

Рейтинговий список пропозицій буде передано на консенсусну зустріч за участю «Відбіркового комітету», який складається з Виконавчої ради SMART4ALL і 2 зовнішніх оцінювачів.

«Відбіркова комісія» ухвалить консенсусом і на основі рейтингу за результатами зовнішнього оцінювання «Список фіналістів.

«Відбірковий комітет» більшістю голосів у 2/3 від усіх членів вирішить «Тимчасовий список бенефіціарів FSTP» і «Резервний список». Точну кількість схвалених пропозицій буде визначено на основі загальної якості пропозицій. Якщо заявку з найвищим рейтингом буде відхилено, ми розглянемо вибір наступної пропозиції з найкращим рейтингом.

Майте на увазі, що навіть якщо для фінансування зазвичай відбираються найкращі пропозиції, відбірковий комітет може мати вагомі підстави заперечувати проти відбору конкретного кандидата. Ці причини можуть стосуватися:

● Відповідність цілям і масштабам SMART4ALL.

● Здатність досягти максимально сильного впливу.

● Комерційна конкуренція.

● Існування значних етичних проблем.

● Наявність потенційного конфлікту інтересів.

4.4 Етичний огляд

Перед підписанням субгрантової угоди комітет з етики SMART4ALL перегляне всі вибрані експерименти CTTE і, зокрема, ті, що висвітлюють етичні проблеми (учасниками або оцінювачами).

Консорціуми повинні вказати у своїх заявках, чи передбачають вони будь-які етичні проблеми при розробці своїх проектів і як вони планують їх вирішити.

Кандидати, пропозиції яких відхилено через етичні проблеми або відхилені через те, що вони недостатньо розглядають етичні питання у своїх проектах, зв’яжуться електронною поштою, вказавши, що їхні пропозиції не можуть бути відібрані, і додадуть етичний звіт.

Сфери досліджень, які НЕ підходять для фінансування в рамках H2020:

Мета цієї етичної перевірки полягає в тому, щоб переконатися, що SMART4ALL не підтримує експерименти CTTE, які суперечили б основним етичним принципам, і що процедури запобігання етичним проблемам, описані в пропозиції, узгоджуються з Європейською етичною політикою. У будь-якому випадку правила H2020 щодо етичних питань будуть дотримуватись, і в разі конфлікту з національними/місцевими етичними правилами перевагу матимуть правила H2020.

4.5 Що далі? Підготовка та підписання договору субгранту

Кожен обраний експеримент CTTE підпише субгрантову угоду з німецьким Бранденбурзьким технологічним університетом Котбус-Зенфтенберг (BTU) від імені консорціуму SMART4ALL. Кошти, надані за Угодою субгранту, надаються безпосередньо з фондів Європейського проекту SMART4ALL і, отже, є фондами, що належать Європейській Комісії: Управління коштами SMART4ALL було передано партнерам проекту в SMART4ALL через Європейську Комісію, Грантова угода № 872614.

Субгрантова угода SMART4ALL включатиме набір зобов’язань, які вибрані члени консорціуму PAE мають перед Європейською Комісією.

Перед підписанням субгрантової угоди вам слід надати документи, що підтверджують ваш офіційний статус. Консорціум SMART4ALL приступить до перевірки цих документів, щоб підтвердити правомочність кожного члена консорціуму CTTE.

Будьте надзвичайно пильними щодо:

Характеру документів, які ми запитуємо. Якщо документи, які ви нам надасте, не підтвердять ваше право на участь, пригоди закінчаться на цьому.

Крайні терміни, які ми надамо вам, щоб передати нам ці документи. Якщо ви не надасте запитані документи вчасно без чіткого та розумного обґрунтування, ми будемо змушені виключити вас із подальшої формальної оцінки. Потім вас замінить інший заявник зі списку Резерву.

5 Програма нашої підтримки та способи оплати

5.1 Одноразова сума

Після того, як вашу відповідність буде підтверджено після офіційної перевірки та підписано Угоду про субгрант, ви станете офіційним бенефіціаром програми SMART4ALL.

Вибрані експерименти CTTE отримають фіксовану одноразову суму до 80 000 євро на один консорціум CTTE. Одноразова сума – це спрощений спосіб розрахунків за проектами, що фінансуються за кошти Horizon 2020. Це означає, що вам не потрібно надавати бухгалтерські документи для підтвердження понесених витрат, пов’язаних з інвестиціями (наприклад, рахунки-фактури). Однак ви зобов’язані продемонструвати, що реалізація проекту відповідає визначеним для нього етапам. Основні етапи (результати, KPI та етичні рекомендації) будуть означені та розкладені в «Індивідуальному плані наставництва», Individual Mentoring Plan, розробленому на початку програми.

Коротше кажучи, ми ретельно оцінимо ваш прогрес і якість вашої роботи під час проміжних перевірок, але ми не перевірятимемо вашу бухгалтерію. Майте на увазі, що одноразова допомога не звільняє вас від обов’язку збору документів для підтвердження витрат згідно з податковим регулюванням.

5.2 Прийнятні витрати

Загальна фінансова підтримка для вибраних експериментів CTTE включає відшкодування лише таких форм витрат:

Примітка. У випадку комерційних юридичних осіб, навіть якщо ми надаємо одноразову суму, вам потрібно буде вказати бюджет у своїй заявці, а запитувана сума гранту не може перевищувати 70% ** кошторису витрат на виконання проекту. Некомерційні організації можуть запитувати 100% своїх витрат**.

5.3 Результати та платежі

Відібрані транскордонні експерименти CTTE разом із призначеними наставниками на початку програми підтримки означать «Індивідуальний план наставництва (Individual Mentoring Plan, IMP)» . У цьому документі встановлюються ключові показники ефективності та 3 кінцеві результати, які враховуватимуться під час оцінювання ефективності експериментів SMART4ALL на етапах.

«Комітет з наставництва» оцінюватиме результативність відібраних проектів на етапах перевірки (встановлюється кожні 2-3 місяці) відповідно до таких критеріїв:

Кожен критерій оцінюватиметься від 0 до 10, а вага кожного з цих критеріїв у підсумковій оцінці буде наступною:

Згідно з цим остаточним балом:

На наступному рисунку підсумовано процес перегляду експерименту CTTE:

image-20221024084611685

Figure 3 SMART4ALL support program evaluation overview

Платежі після затвердження кожного з 3 результатів будуть такими:

Таблиця 4 Платіжні механізми SMART4ALL

Очікувані результати Submission date Одноразова оплата
Початковий план Підписання SGA + 15 днів 30%
Проміжний звіт Кінець 5-го місяця 50%
Кінцевий звіт Кінець 9-го місяця 20%

6 Зв’яжіться з нами

6.1 Як ми можемо вам допомогти?

Якщо у вас все ще є будь-які сумніви щодо нашого процесу Open Call, не соромтеся зв’язатися з нами:

Якщо ви коли-небудь зіткнетеся з будь-якими технічними проблемами чи проблемами, переконайтеся, що ви включили у своє повідомлення таку інформацію:

6.2 Скарги

Перш за все, майте на увазі, що ми не розглядатимемо вашу скаргу, якщо:

Якщо після отримання результатів оцінки критеріїв прийнятності ви вважаєте, що була допущена помилка, яка призвела до відхилення вашої заявки, ви маєте право надіслати нам скаргу. Скарга має бути складена англійською мовою та подана за допомогою системи продажу заявок у SMART4ALL Helpdesk. Будь-яка скарга повинна містити:

Важлива примітка щодо шкали часу:

У вас є 3 календарних дні, щоб подати скаргу, починаючи з дня, наступного після надсилання повідомлення. Зі свого боку ми розглянемо їх протягом не більше ніж 7 календарних днів з моменту їх отримання. Якщо нам знадобиться більше часу для розгляду вашої скарги, ми повідомимо вас електронною поштою про продовження.

7 Прикінцеві положення

Будь-які питання, не охоплені цим Посібником, регулюватимуться законодавством і правилами Німеччини, пов’язаними з програмою Horizon 2020 і положеннями про гранти Європейського Союзу.

Ми робимо все можливе, щоб зберегти конфіденційність усіх даних заявника. Однак, щоб уникнути будь-яких сумнівів, ви несете повну відповідальність за вказівку конфіденційної інформації.

Ваша інтелектуальна власність залишатиметься вашою власністю. Регулювання конкретних питань прав інтелектуальної власності проектів «знизу вверх» є виключною відповідальністю третіх сторін. У випадку, якщо в експерименті CTTE бере участь більше ніж одна стороння організація, перед підписанням угоди з консорціумом SMART4ALL слід узгодити угоду про права інтелектуальної власності між сторонніми організаціями. SMART4ALL переконається, що така двостороння (або багатостороння у разі кількох сторонніх організацій) угода щодо прав інтелектуальної власності закрита, і за запитом надасть шаблон угоди щодо прав інтелектуальної власності для цієї мети.

Для вибраних експериментів CTTE угода включатиме набір зобов’язань перед Європейською комісією (наприклад: просування проекту та надання інформації про фінансування ЄС, збереження конфіденційності, розуміння потенційних засобів контролю з боку EC/ECA та OLAF).

Консорціум SMART4ALL може будь-коли скасувати виклик, змінити його положення або продовжити його. У такому випадку ми повідомимо всіх заявників про таку зміну. Підписання угоди є початковою умовою для встановлення будь-яких зобов’язань між заявниками та будь-якими партнерами Консорціуму (щодо зобов’язань щодо конфіденційності заявки).

Ви не знайшли те, що шукали? Ви можете переглянути наш розділ частих запитань

8 Додаткові поради перед наданням пропозиції

A proposal takes time and effort, and we know it. Here a few crucial points you should read before hitting the “Submit” button in order to maximise your chances of success:

Пропозиція потребує часу та зусиль, і ми це знаємо. Ось кілька важливих моментів, які ви повинні прочитати, перш ніж натиснути кнопку «Надіслати», щоб збільшити свої шанси на успіх:

Скорочення та абревіатури

Абревіатура  
CA Call Announcement - Оголошення про виклик
GfA Guide for Applicants - Керівництво для заявників
FAQs Frequently Asked Questions - Питання що часто задаються
GfE Guide for Evaluators - Керівництво для оцінювачів
EU European Union - Європейський Союз
CLEC Customised Low-Energy Computing (налаштовувані обчислення з низьким енергоспоживанням)
CPS Cyber-Physical Systems - Кіберфізичні системи
IoT Internet of Things
SAE Smart Anything Everywhere - Розумне все скрізь
PAEs Pathfinder Application Experiments - Експерименти застосування Pathfinder
KTE Knowledge Transfer Experiment - Експеримент із передачі знань
FTTE Focused Technology Transfer Experiment - експерименти з передачі технологій
CTTE Cross-domain Technology Transfer Experiments - Експерименти міждоменного трансферу технологій
DIH Digital Innovation Hub
MaaS Marketplace-as-a-Service - Ринок як послуга
SME Small & Medium Enterprises - Малі та середні підприємства
ESR Early-Stage Researcher - Дослідник ранньої стадії
ER Experienced Researcher - Досвідчений дослідник
EUR Euro
FSTP Financial Support to Third Parties - Фінансова підтримка третіх сторін
I4MS ICT Innovation for Manufacturing SMEs - ІКТ-інновації для виробничих малих і середніх підприємств
SEE South Eastern Europe
BTU Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg - Бранденбурзький технічний університет Котбус-Зенфтенберг
IPR Intellectual Property Rights - Право інтелектуальної власності
EC European Commission
GDPR General Data Protection Regulation - Загальний регламент захисту даних

Додаток I: INFORMATION CLAUSE

Інформаційне положення щодо обробки персональних даних

Див. ориігнальний текст