hmi

Матеріали курсу Людино-машинні інтерфейси

Людино-машинні інтерфейси Автор і лектор: Олександр Пупена доц. кафедри АКСТУ НУХТ

Людино-машинні інтерфейси

Дане сховище вміщує усі матеріали дисципліни “Людино-машинні інтерфейси” яка дається студентам 4-го курсу спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» Національного університету харчових технологій (кафедра АКТСУ).

Матеріали постійно змінюються. Вітаються пропозиції і правки.

Для написання своїх коментарів створіть нову тему (issue) в репозиторії, або напишіть в загальній темі. Для цього Вам потрібно зареєструватися на GitHub, це цілком безкоштовно.

План та електронні матеріали курсу

Додаткове забезпечення до вивчення курсу

Репозиторій

www.iasu.nuft.pp.ua