hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 10.Життєвий цикл SCADA/HMI

Контрольні запитання

 1. Які фактори впливають на вибір методології розроблення SCADA/HMI?
 2. Перерахуйте типові стадії життєвого циклу SCADA/HMI та типові процеси, які проходять на цих стадіях.
 3. Що, згідно з цим посібником, пропонується давати у характеристиці об’єкта автоматизації документу Технічного завдання на розроблення SCADA/HMI?
 4. Що, згідно з цим посібником, пропонується давати в розділі “Вимоги до системи в цілому” Технічного завдання на розроблення SCADA/HMI?
 5. Що, згідно з цим посібником, пропонується давати в розділі “Вимоги до надійності” Технічного завдання на розроблення SCADA/HMI?
 6. Які групи функцій можуть входити в перелік необхідних у SCADA/HMI?
 7. Що варто вказати у вимогах до збирання та оброблення даних?
 8. Що варто вказати у вимогах до відображення та супервізорного керування?
 9. Що варто вказати у вимогах до тривог та подій?
 10. Що варто вказати у вимогах до ведення журналу подій?
 11. Що варто вказати у вимогах до архівування та виведення трендів?
 12. Що варто вказати у вимогах до керування рецептами?
 13. Що варто вказати у вимогах до формування виробничих звітів?
 14. Що варто вказати у вимогах до календарного планування (керування за розкладом)?
 15. Що варто вказати у вимогах до мультимовної підтримки?
 16. Що варто вказати у вимогах до виконання спеціальних завдань (розрахунків, алгоритмів тощо)?
 17. Що варто вказати у вимогах до обміну зі сторонніми базами даних для записування/читання?
 18. Що варто вказати у вимогах до обміну з іншими системами SCADA/HMI та інтегрування з верхнім рівнем?
 19. Наведіть приклад можливого сценарію реалізації ПЗ SCADA/HMI.
 20. Наведіть перелік документів, які можуть входити до експлуатаційної документації.
 21. Розкажіть про зміст настанови з технічного обслуговування SCADA/HMI.
 22. Розкажіть про зміст настанови програмісту SCADA/HMI.
 23. Розкажіть про зміст настанови оператору SCADA/HMI.
 24. Використовуючи схему, прокоментуйте загальну модель життєвого циклу HMI відповідно до ISA-101.
 25. Які роботи проводяться на стадії розроблення системних стандартів ISA-101?
 26. Розкажіть про призначення та зміст Методології HMI відповідно до ISA-101.
 27. Розкажіть про призначення та зміст Інструкції по стилю HMI відповідно до ISA-101.
 28. Розкажіть про призначення та зміст Інструментарію HMI відповідно до ISA-101.
 29. Які роботи проводяться на стадії проектування відповідно до ISA-101? Коротко розкажіть про зміст цих робіт.
 30. Які роботи проводяться на стадії реалізації відповідно до ISA-101? Коротко розкажіть про зміст цих робіт.
 31. Які роботи проводяться на стадії експлуатації відповідно до ISA-101? Коротко розкажіть про зміст цих робіт.
 32. Розкажіть про безперервні робочі процеси відповідно до ISA-101.
 33. Які типові теми висуваються при проведенні навчання операційного персоналу відповідно до ISA-101?
 34. Які типові теми висуваються при проведенні навчання обслуговуючого персоналу відповідно до ISA-101?
 35. Які типові теми висуваються при проведенні навчання Інжинірингового персоналу та адміністраторів відповідно до ISA-101?
 36. Використовуючи схему, прокоментуйте загальну модель життєвого циклу системи тривожної сигналізації відповідно до ISA-18.2.
 37. Розкажіть про призначення та зміст Методології тривог відповідно до ISA-18.2. Прокоментуйте зміст кожного розділу.
 38. Прокоментуйте зміст специфікації технічних вимог системи тривожної сигналізації.
 39. Які роботи проводяться на стадії проектування та розроблення відповідно до ISA-18.2? Коротко розкажіть про зміст цих робіт.
 40. Які роботи проводяться на експлуатаційних стадіях відповідно до ISA-18.2? Коротко розкажіть про зміст цих робіт.
 41. Які вхідні точки можуть бути до життєвого циклу та стадій системи тривожної сигналізації відповідно до ISA-18.2?
 42. Розкажіть, що таке цільова система. Як вона співвідноситься з іншими системами?
 43. Розкажіть про відмінність життєвого циклу цільової системи та життєвого циклу проекту.
 44. Поясніть, що таке стадія ЖЦ.
 45. Поясніть, що таке процеси життєвого циклу. Що є входами та виходами процесів?
 46. Поясніть на прикладі водоспадну модель ЖЦ. Які переваги та недоліки вона має?
 47. Поясніть на прикладі V-модель ЖЦ. Які переваги вона має порівняно з водоспадною?
 48. Поясніть на прикладі інкрементну модель ЖЦ. Які переваги та недоліки вона має?
 49. Поясніть на прикладі еволюційну модель ЖЦ. Які переваги та недоліки вона має?
 50. Які основні принципи методологій розроблення Agile? Коли вони найбільш ефективні?
 51. Розкажіть про метод Scrum.
 52. Розкажіть про метод Kanban.
 53. Розкажіть про ідеї використання синтетичного методу, запропонованого М. Савельєвим.

Список використаних джерел

 1. А. И. Левенчук, Системно-инженерное мышление, Москва, Россия: TechInvestLab 2015.

 2. А. И. Левенчук, Системно мышление, Москва, Россия: Издательские решения 2019.

 3. А. Л. Нестеров, Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 1, Санкт-Петербурге, Россия: Деан, 2006.

 4. О.М. Пупена, І.В. Ельперін, Н.М. Луцька та А.П. Ладанюк. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах. Київ, Україна. Ліра-К, 2011.

 5. B. Hollifield, E. Habibi, D. Oliver, I. Nimmo and K. Renner. The High Performance HMI Handbook: A Comprehensive Guide to Designing, Implementing and Maintaining Effective HMIs for Industrial Plant Operations. Houston, USA. Plant Automation Services, 2008. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.amazon.com/High-Performance-HMI-Handbook-Comprehensive-ebook/dp/B00CELQJU8

 6. Rockwell Automation Process. HMI Style Guide. White Paper [Електронний ресурс]. Доступно: [https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/ documents/wp/proces-wp023-en-p.pdf](https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/proces-wp023-en-p.pdf)

 7. HMI Style Guide and Toolkit. Report. [Електронний ресурс]. Доступно: https://static.iter.org/codac/pcdh7/Folder%201/12-HMI_Style_Guide_and_Toolkit_3XLESZ_v3_7.pdf?fbclid=IwAR3TKlTsbbLirsz8xm7Azyn9q9YnDk5hiQFrv4jmJCJQtBuCgtCSCoub0Ws

 8. Rockwell Automation Library of Process Objects: Configuration and Usage. [Електронний ресурс]. Доступно: https://literature.rockwellautomation.com/idc/ groups/literature/documents/rm/proces-rm002-en-p.pdf

 9. Good manufacturing practice. [Електронний ресурс]. Доступно: https://en.wikipedia.org/wiki/Good_manufacturing_practice

 10. Державний стандарт України (2016). ДСТУ ISO/IEC/IEEE 15288:2016 Інженерія систем і програмного забезпечення. Процеси життєвого циклу систем (ISO/IEC/IEEE 15288:2015, IDT) [Електронний ресурс]. Доступно: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=71827

 11. Державний стандарт України (2018). ДСТУ ISO/IEC/IEEE 12207:2018 Інженерія систем і програмних засобів. Процеси життєвого циклу програмних засобів (ISO/IEC/IEEE 12207:2017, IDT) [Електронний ресурс]. Доступно: https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=77957

 12. М. Савельєв “Моделі та інструментальні засоби інформацйної технології підтримки університетськиї бізнес інкубаторів ІТ-компаній” дис. канд. наук, Інститут проблем математичних машин і систем НАН України, Київ, 2017.

 13. М. В Савельев. Классификация моделей жизненного цикла разработки ИТ-продукта. Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2016: Одинадцята міжнар. наук.-практ. конф., Жукин, 27 червня – 1 липня 2016 р.