hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

Розділ 10. Життєвий цикл SCADA/HMI

Цей розділ посібника описує процеси, методи та результати етапів життєвого циклу систем SCADA/HMI.

Передбачається, що в курсі вивчення SCADA/HMI підрозділ 10.1 є обов’язковим, усі інші розглядаються за бажанням або необхідністю.

<– 9.5. Основи кібербезпеки в АСКТП

–> 10.1. Загальні процеси життєвого циклу SCADA/HMI