hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 2.Загальні принципи розроблення SCADA/HMI

Контрольні запитання

 1. Поясніть що таке життєвий цикл?

 2. За яким принципом виділяють стадії життєвого циклу?

 3. Роботи яких стадій ЖЦ розглядаються в цьому розділі? Поясніть призначення етапів на цих стадіях.

 4. Що таке інженерна робоча станція, чим вона відрізняється від цільового пристрою?

 5. Поясніть спрощену модель функціонування SCADA-системи, що показана на рис. 2.1.

 6. Поясніть принцип розроблення “проектування замість програмування”, що закладені у більшість SCADA.

 7. Які основні роботи проводяться при розробленні проекту в середовищі розроблення?

 8. Що таке проект середовища розроблення, як він може бути побудований?

 9. Як можуть організовуватися зв’язки між елементами?

 10. Які можливості редакторів Ви можете назвати?

 11. Які спільні характеристики можна навести для всіх середовищ розроблення?

 12. Розкажіть про можливі функції редакторів.

 13. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як відбувається перенесення проекту режиму розроблення.

 14. Поясніть необхідність імпорту та експорту даних у проектах.

 15. Як можна використати наявний відкритий програмний інтерфейс (API) у середовищі розроблення?

 16. Розкажіть про загальні підходи до створення графічної частини проекту.

 17. Поясніть, у чому полягає налагодження проекту SCADA/HMI.

 18. Яка відмінність у налагодженні проекту для різних типів цільових пристроїв: ПК та ОП?

 19. Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI, які засоби використовуються для відображення/зміни значення тегів (змінних) при налагодженні.

 20. Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI як можна використовувати журнали подій та помилок.

 21. Назвіть кілька способів перенесення файлів виконання із середовища розроблення на цільовий пристрій.

 22. Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI, як відбувається перенесення файлів виконання на цільовий пристрій через знімний носій. Які переваги та недоліки такого способу?

 23. Які переваги та недоліки в перенесенні файлів виконання через мережні папки?

 24. Покажіть на прикладі однієї з SCADA/HMI, як відбувається пересилання файлів виконання на цільовий пристрій через вбудовані засоби розгортання (завантаження).

 25. Назвіть кілька способів віддаленого розгортання (завантаження) та перезапуску проекту їх переваги та недоліки.

Список використаних джерел

 1. PAC Framework V1.02. Функціональний каркас для розробки прикладного програмного забезпечення для промислових контролерів [Електронний ресурс]. Доступно: https://github.com/pupenasan/PACFramework