hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

РОЗДІЛ 2. Загальні принципи розроблення SCADA/HMI

У першому розділі SCADA/HMI системи розглядалися з точки зору кінцевого користувача. Сучасний спеціаліст з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій повинен вміти проектувати та створювати такі системи. Наступні розділи посібника присвячені саме цій діяльності.

Цей розділ вводить читача в процеси розроблення проектів SCADA/HMI, а також в основні діяльності в їхньому життєвому циклі.

Передбачається, що в курсі вивчення SCADA/HMI цей розділ розглядається повністю, окрім підрозділів 2.5 – 2.7, які є вибірковими.

<– 1.6. Мережні архітектури

–> 2.1. Загальний опис процесів життєвого циклу програмного проекту SCADA/HMI