hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 1.Призначення та можливості людино-машинних інтерфейсів та збирання даних в автоматизованих системах керування

1.6. Мережні архітектури

У найпростішому випадку системи на базі SCADA/HMI мають одиночну архітектуру, де на одному комп’ютері суміщені підсистема збирання даних з контролерів і АРМ оператора. У цьому випадку системою не передбачається інтеграція із зовнішніми по відношенню до неї підсистемами інших станцій SCADA/HMI. Такі системи порівняно прості в побудові, однак мають ряд недоліків, зокрема: можливість одночасно працювати тільки одному операторові, оскільки термінал тільки один; ризик втрати даних та контролю за процесом при перебоях або неполадках в ПК; відсутність інтеграції з верхнім рівнем.

Для можливості доступу до керування або тільки для контролю з декількох робочих місць багато засобів SCADA/HMI пропонують клієнт-серверну архітектуру, в якій на сервер покладається завдання збирати дані (а також архівування, контроль за тривогами та ін.), а клієнтська частина (тобто людино-машинний інтерфейс) реалізується на окремих комп’ютерах. При великій кількості джерел даних (контролерів) може використовуватись мультисерверна архітектура, в якій кожний сервер збирає дані з окремої групи пристроїв, а клієнт (клієнти) мають доступ до всіх даних серверів. Якщо технологічний процес функціонально небезпечний або втрата даних може призвести до створення аварійних ситуацій, то необхідно використовувати архітектури з резервуванням. Сучасні SCADA/HMI надають можливість доступу до системи через Internet або локальну мережу, використовуючи WEB-браузер. Засоби SCADA/HMI часто виступають в якості нижнього рівня контролю та керування для систем керування виробництвом та підприємством.

Усі ці випадки передбачають розроблення розподілених (мережних) архітектур, які детальніше описано в розділі 9 посібника.

<– 1.5. Додаткові підсистеми SCADA/HMI

–> РОЗДІЛ 2. Загальні принципи розроблення SCADA/HMI