hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

Розділ 1. Призначення та можливості людино-машинних інтерфейсів та збирання даних в автоматизованих системах керування

<– Вступ

–> 1.1. Місце засобів SCADA/HMI в структурі керування