hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 1.Призначення та можливості людино-машинних інтерфейсів та збирання даних в автоматизованих системах керування

Контрольні запитання

 1. В яких випадках виникає необхідність участі людини в процесі керування?

 2. Поясніть своїми словами, що таке нештатна ситуація. Наведіть приклади. Чому для автоматики проблематично прийняти рішення щодо керування в таких ситуаціях?

 3. Поясніть своїми словами, що таке людино-машинний інтерфейс (HMI).

 4. Яке місце посідає людина в АСКТП?

 5. Поясніть, що таке супервізорне (опосередковане) керування. Які пристрої беруть участь на шляху супервізорного керування та отримання інформації?

 6. З використанням яких технічних засобів може бути реалізований людино-машинний інтерфейс? У яких випадках використовується кожен із них?

 7. Де розміщені операторські панелі? Як вони захищені від пилу, бруду та вологи?

 8. Де розташовуються автоматизовані робочі місця, які реалізовані на базі комп’ютерів?

 9. Поясніть призначення SCADA. Поясніть відмінність між SCADA та HMI.

 10. Які підходи використовуються при розробленні програмного забезпечення для АРМів операторів АСКТП?

 11. Які переваги та недоліки в розробленні АРМу на базі універсальних середовищ програмування?

 12. Який основний принцип використання програм SCADA/HMI при створенні АРМу оператору?

 13. Поясніть відмінність середовища розроблення та середовища виконання SCADA/HMI. Яке саме середовище потрібне для роботи АРМу оператору на підприємстві?

 14. Поясніть, що таке проект SCADA/HMI? Чим відрізняється вихідний проект від скомпільованого і коли підприємству необхідні обидва варіанти проектів?

 15. Від чого залежить вартість середовища виконання SCADA/HMI?

 16. Які типові функції надають програми SCADA/HMI?

 17. Які типи дисплеїв (сторінок) можуть відображатися на екрані оператору АРМу?

 18. Що таке мнемосхема?

 19. Які підходи використовують, щоб оператор міг контролювати велику кількість параметрів технологічного процесу?

 20. Зміною яких властивостей графічних елементів можна показати стан технологічних параметрів? Як прийнято називати такі зміни?

 21. Які загальні рекомендації щодо використання кольору в графічній підсистемі?

 22. Якими способами можна показати стан дискретної змінної?

 23. Якими способами можна показати стан аналогової змінної?

 24. Навіщо, як правило, використовується миготіння?

 25. Як можна використати анімацію видимості?

 26. Поясніть призначення та можливості стовпчикових діаграм (гістограм).

 27. Розкажіть про призначення та можливості кругових діаграм.

 28. Як можна використати анімацію руху?

 29. Розкажіть про призначення самописців та наведіть приклади їх використання.

 30. Якими способами можна змінити значення дискретної змінної?

 31. Якими способами можна змінити значення аналогової змінної?

 32. Розкажіть про призначення повзунів, кнопок “більше”/”менше” та наведіть приклади їх використання.

 33. Яке призначення і принципи функціонування підсистеми тривожної сигналізації?

 34. Що таке тривога? Як оператор може дізнатися про тривогу?

 35. Навіщо потрібне підтвердження (квитування) тривоги?

 36. В яких станах може перебувати тривога?

 37. Навіщо потрібне блокування (заборона) тривоги?

 38. Розкажіть про призначення журналів тривог. Яка інформація туди записується?

 39. Яким чином можна переглянути список усіх активних тривог? Яка саме інформація може бути доступна для перегляду?

 40. Яким чином і в якому вигляді можна переглянути журнал (історію) тривог? Яка саме інформація може бути доступна для перегляду?

 41. Розкажіть про призначення фільтрів у переглядачах тривог та подій?

 42. Розкажіть про принципи роботи дискретних та аналогових тривог?

 43. Чим події відрізняються від тривог? Наведіть приклади подій. Де фіксуються події і як переглянути їхню історію?

 44. Що таке тренд? Чим відрізняються тренди реального часу від історичних?

 45. Які задачі виконує підсистема керування трендами?

 46. Навіщо визначати для трендів періодичність записування та глибину? Як пов’язані ці властивості та яким чином їх вибирати/розраховувати?

 47. За якими подіями може відбуватися записування значень змінних у тренд? Що таке порційний (batch) архів?

 48. Розкажіть про можливості переглядачів трендів (самописців).

 49. Як показуються змінні на самописцях і як їх відрізняти між собою? Як дізнатися значення змінної в конкретній точці?

 50. Яке призначення звітів? Якої функціональності звітів немає в трендах, журналах подій та тривог?

 51. Які можуть бути формати звітів, у яких випадках використовується кожний з них?

 52. Яке призначення і можливості підсистеми керування рецептами?

 53. Яке призначення і можливості підсистеми планування (планувальників)?

 54. Розкажіть про необхідність розмежування доступу до АРМу оператору.

 55. Поясніть відмінність між автентифікацією та авторизацією.

56) Які мережні архітектури Ви можете назвати?

<– 1.6. Мережні архітектури РОЗДІЛ 2. Загальні принципи розроблення SCADA/HMI –>