hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 3.Підсистема керування збором та обробленням даних в реальному часі

3.4. Зв’язок із джерелом даних

Для того, щоб змінна введення/виведення зв’язалася з джерелом даних, необхідно вказати повний шлях до нього. На рис. 3.3 показано схему організації зв’язку між тегом введення/виведення та джерелом даних. Тег знаходиться в базі даних реального часу і за його оновленням і обробленням слідкує Сервер I/O. Нагадаємо, що виділення окремого Сервера введення/виведення є умовним, оскільки в SCADA окремо він може не виділятися, в засобах ЛМІ, як правило, БДРЧ взагалі немає. Для з’єднання із джерелом даних необхідно використати один з наявних драйверів введення/виведення (I/O). Для зв’язку з реальним фізичним інтерфейсом комп’ютера (наприклад, COM-портом, Ethernet тощо) використовуються драйвери інтерфейсів, які є системними. У ряді випадків така послідовність драйверів може мати додаткові ланки, як приклад – це використання проміжного сервера ОРС (розглянуто в наступному розділі посібника). Комунікаційний інтерфейс комп’ютера забезпечує його зв’язок з мережною системою, наприклад Ethernet, RS-232 або RS-485. У цій же мережній системі знаходиться пристрій зі змінною, яка є джерелом даних для тегу. Цей пристрій також має інтерфейс і спілкується за правилами обміну в мережі.

Таким чином, щоб сконфігурувати зв’язок тегу з джерелом даних (наприклад, зі змінною в ПЛК), необхідно вказати:

Цей перелік може бути доповнений у залежності від типу драйвера. (У наступному розділі посібника наведено опис декількох протоколів з точки зору їх використання в SCADA/HMI).

Рис. 3.3. Організація зв’язку тегів I/O з джерелом даних

Враховуючи, що БДРЧ повинна постійно відслідковувати плинне значення величини, його треба циклічно зчитувати із джерела даних. Як правило, це проводиться періодично з указаним періодом опитування. Цей період може зазначатися в налаштуваннях драйвера, або безпосередньо в налаштуваннях тегу.

У деяких SCADA/HMI період оновлення тегів у БДРЧ визначається автоматично під час роботи системи. Сервер введення/виведення опитується клієнтами (наприклад, HMI або підсистемою тривожної сигналізації чи підсистемою трендів), що впливає на опитування джерела даних, яке проводиться тільки за потребою. Таким чином, якщо, скажімо, певний тег використовується тільки на одній мнемосхемі і не задіяний у тривогах чи трендах, він оновлюватиметься тільки тоді, коли ця мнемосхема буде відображатися.

<– 3.3. Ідентифікація тегів

–> 3.5. Масштабування, діапазони та обмеження на введення