hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

Розділ 3. Підсистема керування збором та обробленням даних в реальному часі

Цей розділ присвячений внутрішній організації, процесам, підходам та інструментам розроблення підсистеми керування збором даних SCADA/HMI у реальному часі. Передбачається, що в курсі вивчення SCADA/HMI цей розділ розглядається повністю, окрім підрозділів 3.11–3.13, які є вибірковими.

<– 2.7. Приклад організації проектів у WinCC Comfort

–> 3.1. База даних реального часу та підсистема введення/виведення