hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 3.Підсистема керування збором та обробленням даних в реальному часі

Контрольні запитання

 1. Що таке база даних реального часу?

 2. Що таке сервер введення/виведення , хто для нього є клієнтами?

 3. Яке призначення підсистеми введення/виведення? З якими проблемами може зустрітися розробник при реалізації зв’язку SCADA/HMI з пристроями ?

 4. Поясніть, що таке тег (змінна) в SCADA/HMI.

 5. Чим відрізняються теги (змінні) введення/виведення від внутрішніх? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 6. Які відмінності між серверними та клієнтськими внутрішніми тегами? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 7. Які властивості можуть налаштовуватися для тегів введення/виведення ? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 8. Яка обробка може відбуватися для тегів введення/виведення ?

 9. Як може формуватися простір імен тегів в SCADA/HMI? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 10. Навіщо потрібна ієрархічність в найменуваннях тегів?

 11. Як можна вирішити питання надання ієрархічності в плоскому просторі імен? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 12. Розкажіть про структурування тегів. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 13. Навіщо може бути використаний коментар для тегу? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 14. Які необхідні властивості, щоб налаштувати зв’язок з джерелом даних? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 15. Від чого залежить як часто проводиться обмін з джерелом даних? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 16. Навіщо необхідно проводити масштабування для тегів введення/виведення?

 17. Розкажіть, як в SCADA/HMI може налаштовуватися масштабування для тегів введення/виведення? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 18. Розкажіть про налаштування масштабування для тегів введення/виведення через використання діапазонів. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 19. Які налаштування проводяться для відображення значення у вигляді тексту? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 20. Які властивості характеризують стан тегу в режимі виконання?

 21. Розкажіть про властивість недостовірності. Як вона може відображатися на людино-машинному інтерфейсі? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 22. Які властивості тегів режиму виконання можуть знадобитися в SCADA/HMI для контролю і для чого? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 23. Навіщо конфігурувати тип для тегу введення/виведення?

 24. Розкажіть про неявне перетворення типів у джерелі і в БДРЧ? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 25. Розкажіть про різне найменування типів в SCADA/HMI і джерелі даних. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI.

 26. Розкажіть про використання користувацьких структурних типів. Які переваги при цьому може отримати розробник?

 27. Які особливості треба врахувати при використанні структурних тегів?

 28. Розкажіть про механізм упакування бітів у тегах введення/виведення.

 29. Розкажіть, як можна визначати стан бітів за маскою та встановлювати потрібний біт.

 30. Розкажіть про використання буферного обміну для економії кількості тегів введення/виведення.

 31. Розкажіть про використання індексної адресації в анімації.

 32. Розкажіть про використання імпортування та лінкування тегів Чим ці механізми відрізняються?

 33. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як можна зробити імпорт тегів з зовнішнього файлу CSV або XML.

 34. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як можна зробити імпорт та зв’язування тегів з проекту для ПЛК.

 35. Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як задається масив для тегів введення/виведення.

Список використаних джерел

 1. PAC Framework V1.02. Функціональний каркас для розроблення прикладного програмного забезпечення для промислових контролерів [Електронний ресурс]. Доступно: https://github.com/pupenasan/PACFramework