hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 6.Розроблення підсистеми тривожної сигналізації

6.7. Атрибути тривог

Наведені вище властивості мають бути описані та зконфігуровані в системі для кожної з тривог. Ці властивості означені в стандарті як атрибути тривог (alarm attribute). Тривоги повинні містити такі атрибути:

У найпростішому варіанті системи ці атрибути задаються в підсистемі тривог статично, однак у багатьох випадках їх значення повинні змінюватися оператором або програмно. Необхідність у зміні цих атрибутів може бути пов’язана з типом виготовлюваного продукту або станом технологічного процесу. Атрибути тривог зазвичай можуть бути програмно модифіковані з одного або декількох джерел:

Основні концепції зміни атрибутів тривог, що належить до прогресивних методик описані в підрозділі 6.9.

<– 6.6. Типи, групування та класифікація тривог

–> 6.8. Людино-машинний інтерфейс для систем тривожної сигналізації