hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

Розділ 6. Розроблення підсистеми тривожної сигналізації

У першому розділі функції тривожної сигналізації розглядаються з точки зору кінцевого користувача а також інженерів, які не беруть безпосередньої участі в розробленні АСКТП. У цьому розділі розглядається підсистема тривожної сигналізації з точки зору розробника.

Передбачено, що в курсі вивчення SCADA/HMI цей розділ розглядається повністю, окрім підрозділів 6.11 – 6.13, які є вибірковими.

<–5.8. Принципи розроблення високоефективного людино-машинного інтерфейсу

–> 6.1. Важливість і стандарти впровадження підсистем тривожної сигналізації