hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 6.Розроблення підсистеми тривожної сигналізації

Контрольні запитання

 1. Поясніть важливість стандартів на розроблення підсистем тривожної сигналізації.

 2. Які міжнародні стандарти є базовими для розроблення систем тривожної сигналізації?

 3. Що таке тривога? Як оператор може дізнатися про тривогу?

 4. Що таке система тривожної сигналізації відповідно до означення ISA-18.2/IEC 62682? Чому людина є частиною цієї системи?

 5. За рис. 6.1 поясніть взаємодію системи тривожної сигналізації з іншими системами.

 6. Яку роль у системі тривожної сигналізації відіграє оператор?

 7. В які етапи проходить ідентифікація нештатної ситуації та проведення коригуючих дій оператором?

 8. Які людські фактори впливають на здатність оператора виконувати свої функції?

 9. Поясніть, що таке переповнення тривог. Наведіть приклади.

 10. Які функції формують тривоговий контур?

 11. Поясніть, що таке автомат станів тривоги. Чому важливо зосереджуватися на автоматі станів при розробленні та експлуатації систем керування?

 12. Поясніть призначення кожного стану з автомату станів тривог та умови переходів між станами.

 13. Розкажіть про призначення та поведінку тривог у станах блокування.

 14. Прокоментуйте діаграму поведінки тривоги в часі, яка показана на рис. 6.6.

 15. Яке призначення затримки на включення тривоги? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, де вона задається.

 16. Яке призначення зони нечутливості тривоги? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, де вона задається.

 17. На що вказує тип тривоги? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, які типи тривоги підтримуються.

 18. Назвіть кілька типів тривог та поясніть, за якими умовами вони спрацьовують.

 19. Для чого використовуються класи тривог?

 20. Для чого використовуються групи тривог? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як можна групувати тривоги.

 21. Для чого використовуються пріоритети тривог?

 22. Які атрибути повинні містити тривоги?

 23. Наведіть приклади, коли атрибути тривог повинні змінюватися під час роботи.

 24. Які можливості повинен надавати HMI для користувачів?

 25. Які засоби HMI відповідно до стандарту ISA-18.2 повинні надаватися для реалізації функцій тривог?

 26. Що таке запис тривоги? Які атрибути повинен містити запис тривоги?

 27. Які рекомендації даються в стандарті ISA-18.2 щодо проведення оповіщення для різних станів тривог?

 28. Які рекомендації даються в стандарті ISA-18.2 щодо використання миготіння та блимання для тривог?

 29. Які рекомендації даються в стандарті ISA-18.2 щодо використання звукового сповіщення для тривог?

 30. Які рекомендації даються в стандарті ISA-18.2 щодо використання кольору та додактових символів для тривог?

 31. Які дисплеї тривог використовуються для системи тривожної сигналізації? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, які типи дисплеїв тривог підтримуються.

 32. Яке призначення дисплея зведення (списку) тривог? Перерахуйте функції, які він повинен надавати.

 33. Яке призначення дисплея журналу тривог? Перерахуйте функції, які він повинен надавати.

 34. На прикладі однієї з програм SCADA/HMI покажіть, яким чином і в якому вигляді можна переглянути журнал тривог? Яка саме інформація може бути доступна для перегляду?

 35. Як рекомендується показувати тривоги на дисплеях процесу? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як це можна реалізувати.

 36. Розкажіть про призначення фільтрів у переглядачах тривог та подій? Покажіть на прикладі однієї з програм SCADA/HMI, як це реалізовано.

 37. Яке призначення дисплеїв блокованих тривог? Перерахуйте функції, які вони повинні надавати.

 38. Навіщо потрібні методи прогресивного керування тривогами? Які методи прогресивного керування тривогами Ви знаєте?

 39. Навіщо потрібні методи розширеного керування тривогами? Які методи розширеного керування тривогами Ви знаєте?

 40. Які особливості керування тривогами необхідно враховувати для порційних (Batch) виробництв?

 41. У чому особливість подій порівняно з тривогами? З якими труднощами може зустрітися розробник при реалізації подій у вигляді тривог?

Список використаних джерел

 1. J. Bacon. The costs to Britain of workplace accidents and work-related ill health in 1995/96. Richmond, USA. HSE Books, 1999.

 2. Out of control: Why control systems go wrong and how to prevent failure [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg238.htm..

 3. International Organization for Standardization(1999). ISO 11064-3:1999, Ergonomic design of control centres – Part 3: Control room layout [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.iso.org/standard/19044.html

 4. Control room management. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/49/195.446.

 5. Functional Safety and IEC 61508. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.iec.ch/functionalsafety/.

 6. PAS and EPRI publish Alarm Management Applications Guidelines. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.automation.com/library/resources/pas-and-epri-publish-alarm-management-applications-guidelines.

 7. The International Society of Automation. (2016). ANSI/ISA-18.2-2016, Management of Alarm Systems for the Process Industries [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.isa.org/products/ansi-isa-18-2-2016-management-of-alarm-systems-for

 8. PAC Framework V1.02. Функціональний каркас для розроблення прикладного програмного забезпечення для промислових контролерів [Електронний ресурс]. Доступно: https://github.com/pupenasan/PACFramework

 9. O. Pupena, R. Mirkevich, O. Klymenko and V. Polupan. Development of the framework for the controllers of the process base management system to meet the requirements for integration with other subsystems and to implement service functions and diagnostics service. Енергетика і автоматика. № 4, p. 78-89, 2017.

 10. O.Pupena, I. Elperin, R. Mirkevich and O. Klymenko. Computer integrated manufacturing: overview of modern standarts. Automation of technological and business processes. №8, p. 63–74, 2017.

 11. Alarm management challenge 5: keeping an overview and finding specific alarms. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.copadata.com/download/4/46/18a8dce0-1e0b-471a-8a19-5983bbcdac86

 12. B. Hollifield, E. Habibi. The Alarm Management Handbook. Houston, USA. PAS, 2010. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.amazon.com/Alarm-Management-Handbook-Bill-Hollifield/dp/0977896927/ref=sr_1_1?keywords=The+Alarm+Management+Handbook&qid=1567846650&s=digital-text&sr=1-1-catcorr