hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 6.Розроблення підсистеми тривожної сигналізації

6.13. Підсистема тривожної сигналізації у WinCC Comfort

6.13.1. Загальні принципи функціонування

У WinCC Comfort Panel тривоги налаштовуються через їх створення у відповідному розділі проекту “HMI Alarms” або безпосередньо через налаштування тегу. WinCC підтримує два автомати станів:

Підтвердження може проводитися користувачем (через кнопку на панелі інструментів переглядача, спеціальну кнопку на дисплеї), системними функціями або тегом.

Поведінка тривоги задається через клас тривоги (Alarm Class), підтримується також групування тривог. Група може використовуватися як для відображення у переглядачів тривог, так і для групового квітування тривог. Група означується іменем та індексом.

6.13.2. Класи тривог

Клас тривог (Alarm Class) означує для тривоги автомат станів, поведінку (наприклад, змін кольору) та ведення журналу тривоги. Є налаштовувані (Custom) та наперед визначені (Predefined) класи тривог. Наперед визначені тривоги не можна видаляти, вони включають у себе:

Конфігурування налаштовуваних класів тривог відбувається через відповідну вкладку (рис. 6.45). Для класу вказується:

Рис. 6.45. Налаштування класів тривог

6.13.3. Типи тривог

WinCC Comfort підтримує такі типи тривог (рис. 6.46):

Рис. 6.46. Типи тривог залежно від використовуваного ПЛК

Для всіх типів означуваних користувачем тривог налаштовується (рис. 6.47) ім’я, клас і група (за необхідністю) та текст повідомлення (Alarm Text).

Для дискретних тривог у налаштуваннях тригера вказується біт тегу типу INT або UINT (інші типи не підтримуються для тривог), також на вкладці “Acknowledgment” можна налаштувати тег для відслідковування підтвердження тривоги (HMI) та тег, яким можна підтверджувати (PLC).

Для аналогових типів тривог у налаштуваннях тригера вказується:

Рис. 6.47. Налаштування дискретних та аналогових тривог

На вкладці Events для тривог можна також вказати функції, які будуть викликатися при зміні стану тривоги (див. рис. 6.47). Окрім класичних подій “Incoming”, “Outgoing” та “Acknowledge”, у переліку є також “Loop-In-Alarm”, яка викликається при натисканні однойменної кнопки в переглядачі тривог, якщо тривога виділена в списку. Це дає змогу зробити, наприклад, швидкий перехід на потрібний екран.

Дискретні та аналогові тривоги можна налаштовувати безпосередньо зі змінних, вибравши їх у списку (рис. 6.48).

Контролерні тривоги створюються та налаштовуються безпосередньо в контролері, їх можна подивитися в розділі Step 7 “PLC Supervision & Alarms” на вкладці Alarms:

Детальніше про контролерні тривоги Ви можете прочитати в довідниковій системі TIA Portal.

Рис. 6.48. Налаштування тривог через змінні

6.13.4. Відображення тривог на дисплеях (екранах)

Для відображення активних тривог та журналу можна використовувати глобальне вікно “Alarm window” та графічний елемент переглядача тривог “Alarm View” з бібліотеки Controls. На рис. 6.49 показано зовнішній вигляд переглядача тривог у режимі виконання, який за необхідності може включати кнопки підтвердження (“Acknowledge”), інформації (“Info”) та (“Loop-In-Alarm”). Оператор може вибрати потрібну тривогу зі списку і зробити необхідну дію, наприклад підтвердження. При натисканні кнопки “Info” з’являється інформація, що задана у властивості тривоги “Info Text”. При натисканні кнопки “Loop-In-Alarm” виконається дія, налаштована у відповідному Event для тривоги.

Праворуч від повідомлень є повзунок, за допомогою якого можна прокручувати список з повідомленнями.

У режимі перегляду журналу статус повідомлення відображає історію станів тривоги. Так, запис “I” означає, що в цей час тривога з’явилася (див. рис. 6.45, на якому означені літери статусів), “IO” – що вона зникла. Статус “IOA” – означав би, що тривога в цей час була підтверджена (A), але перед тим вона зникла (O), а ще перед тим з’явилася (I). А от статус “IAO” вказував би на те, що тривога була спочатку підтверджена, а тільки після цього зникла.

Рис. 6.49. Переглядач тривог у режимі відображення активних тривог (вгорі) та журналу (знизу)

На рис. 6.50 показані деякі налаштування переглядачу тривог. Група властивостей “Display” вказує на режим відображення:

Для переглядача тривоги можна фільтрувати за класом, задавати порядок сортування за часом (Sorting), вибирати колонки, які потрібно відображати, та написи в заголовках, налаштовувати панель інструментів (кнопки Toolbar), змінювати кольори, миготіння, налаштовувати доступ.

У WinCC Comfort немає подій, окрім системних або контролерних, тому для збереження подій потрібно використовувати непідтверджені тривоги. Такий спосіб незручний, бо в журналі будуть завжди дві події: “Incoming” та “Outgoing”, що ускладнює його розуміння оператором.

Рис. 6.50. Налаштування переглядачу тривог

<– 6.12. Підсистема тривожної сигналізації в SCADA zenon

–> Розділ 7. Розроблення підсистеми трендів