hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна

Розділ 7. Розроблення підсистеми трендів

У першому розділі функції підсистеми трендів розглядаються з точки зору кінцевого користувача, а також інженерів, які не беруть безпосередньої участі в розробленні АСКТП. У цьому розділі підсистема трендів розглядається з точки зору розробника.

Передбачається, що в курсі вивчення SCADA/HMI цей розділ розглядається повністю.

<– 6.13. Підсистема тривожної сигналізації у WinCC Comfort

–> 7.1. Модель трендового контуру