hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 7.Розроблення підсистеми трендів

7.3. Відображення трендових даних

У більшості випадків тренди відображаються у вигляді графіків залежностей значення від часу. Тим не менше, деякі SCADA/HMI дають можливість відображати дані у вигляді таблиць, навіть з можливістю зміни їх значення. У будь-якому випадку конфігурування засобів відображення потребують означення даних, які необхідно відобразити на переглядачах. Це робиться через вказівку джерела даних, наприклад, через ім’я змінної та додаткові фільтри.

При використанні відкритих СКБД може знадобитися повне означення джерела даних у базі даних. Тобто переглядач трендів може бути незалежним від конфігурації сервера. З одного боку, це рішення дуже гнучке, оскільки дає можливість переглядати записи сторонніх SCADA/HMI, а з іншого – як правило, не оптимізоване для даних завдань.

Окрім джерела даних, у переглядачі необхідно означити:

Переглядачі трендів можна використовувати для різних цілей. Це треба враховувати при проектуванні ЛМІ. Тренди можуть бути частиною дисплейних мнемосхем, тоді, як правило, вони є трендами реального часу, які автоматично прокручуються і не мають елементів керування. Для аналізу ретроспективних даних, переглядачі займають окремі дисплеї, які мають елементи керування, що дають можливість:

Для зручності відображення та аналізу криві групують разом, налаштовують їх відображення і зберігають як єдиний набір, який ми зватимемо групою кривих. У більшості SCADA така функціональність підтримується в режимі виконання, що дає можливість операторові налаштовувати відображення у зручному для себе вигляді і зберігати для швидкого доступу. В іншому випадку розробникові необхідно заздалегідь передбачити усі групи як окремі дисплеї.

<– 7.2. Збереження трендових даних

–> 7.4. Підсистема трендів в SCADA Citect