hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 7.Розроблення підсистеми трендів

7.6. Підсистема трендів у WinCC Comfort

У WinCC для Comfort Panels підсистема трендів організована з використанням двох частин: записування даних у журнали даних (Data log) та відображення даних з використанням спеціальних елементів керування (Trend View).

Конфігурування збереження даних для трендів, так само як і тривог, проводиться в розділі проекту Historical data. За ведення історії відповідає журнальний тег (Logging Tag), який отримує значення з тегу і формує за певною подією запис у журналі даних (Data log) (див. рис. 7.20).

Рис. 7.20. Принципи архівування даних для трендів у WinCC

Можна створити кілька журналів даних (Data log), для кожного з яких:

Джерело даних та подія для запису вказується в журнальному тегу (Logging Tag), зокрема (див. рис. 7.21):

Рис. 7.21. Налаштування журналу даних у WinCC

Файли журналу можна копіювати системними функціями, через файлову систему або через FTP. Перегляд трендових даних на панелі проводиться з використанням спеціального елемента керування – переглядача трендів (Trend View). Він має такі можливості (рис. 7.22):

Рис. 7.22. Загальний вигляд переглядача трендів у WinCC (для Comfort Panels)

Слід розуміти, що вище розглянуті можливості WinCC, які наявні саме в операторських панелях, а не SCADA-програмі. Порівняно з операторськими панелями багатьох інших виробників, панелі Simatic Comfort Panels мають багатий функціонал. Тим не менше, за необхідності обробки і відображення великої кількості даних необхідно передбачувати в проекті SCADA-програми.

<– 7.5. Підсистема трендів в SCADA zenon

–> Розділ 8. Інші підсистеми SCADA/HMI