hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 7.Розроблення підсистеми трендів

7.5. Підсистема трендів в SCADA zenon

У SCADA zenon трендовий сервер доступний як модуль Historian. Дані, які будуть записані в архів можуть бути доступні з інших модулів та засобів:

Таким чином, у zenon підтримується класичний 2-етапний підхід до конфігурування підсистеми трендів – налаштування збереження та відображення. Тим не менше, явно виділеного сервера трендів у zenon немає, трендові функції є частиною SCADA серверу.

Трендові дані зберігаються в архівах, для яких налаштовуються спільні властивості за способом збереження, періодичністю, місцем тощо. Historian підтримує так званий каскадний спосіб ведення архівів. Значення змінних пишуться в базові (base) архіви (рис. 7.12,1). Тому при їх конфігуруванні користувач вибирає ті змінні, які він планує зберігати в даному архіві. Збережена історія в базових архівах може бути оброблена з використанням статистичних функцій підсумовування, усереднення, мінімуму і максимуму, а результат зберігатися в агрегованих архівах (aggregation archive). Глибина і періодичність записування для базового та агрегованого архівів налаштовується окремо. Таким чином, на дуже великих проміжках часу можна зберігати тільки статистичну інформацію, що значно зменшує час доступу до БД та обсяг цих даних.

Запис даних в архів може відбуватися постійно, коли середовище виконання працює або проводитися за запитом користувача. Останнє дає змогу формувати записи тільки за необхідності, наприклад, за подією запуску установки і до її зупинки.

Також zenon може зчитувати з ПЛК попередньо збережені там архіви. Це –архіви RDA (Real Time Data Acquisition), які потрібні в таких ситуаціях:

Рис. 7.12. Налаштування архівів в zenon: 1 – типи, 2 – налаштування подій записування

Таким чином zenon буде зчитувати весь блок архіву при зміні значення вказаної змінної.

Дані можуть бути записані в архів різними методами (див. рис. 7.12,2):

SCADA zenon підтримує збереження даних в архівах різного типу (рис. 7.13):

У налаштуваннях “Saving cycle” вказується, як часто буде створюватися новий архівний файл. Параметр “Storage Duration” у розділі “Evacuation” вказує на глибину архіву. Таким чином, кількість файлів буде рівною “storage duration”, поділеною на “Cycle time”. Старі файли zenon можна евакуювати, тобто перенести у вказане місце. При цьому дані можуть бути перетворені в формат SQL (у тому числі для розміщення в хмарному сервісі MS Azure), XML, CSV або dBase.

Розміщення архівних файлів задається в налаштуваннях середовища виконання, що доступні у властивостях проекту.

Слід зазначити, що zenon пише не тільки значення змінної і відмітку часу, а й додаткові властивості тексту і біти стану змінної. Таким чином при перегляді історії можна побачити достовірність даних, причину зміни значення.

Рис. 7.13 Налаштування формату збереження, евакуації та експорту архівів у zenon

SCADA zenon окремо підтримує lot-архіви (раніше називалися Batch-архівами). Це архіви, які запускаються і зупиняються користувацькою функцією під час відповідно початку та закінчення виробництва певної партії продукту. Назва партії означується спеціальною змінною (lot variable), за значенням якої можна буде зробити фільтрацію при вибірці необхідних трендових даних. Така організація архівування дає можливість швидко доступитися до даних конкретної партії продукту по її імені.

Для перегляду трендових даних у zenon пропонується два типи екранів:

Процес створення цих екранів у zenon практично не відрізняється від створення інших спеціальних типів екранів: спеціальні елементи керування розміщуються за шаблоном. Інші налаштування проводяться при створенні функції виклику екрана.

Екран Archive revision надає можливість відобразити поля архіву у вигляді таблиці (рис. 7.14). Такий вигляд може знадобитися не так для перегляду тенденції зміни, як для перегляду значень та статусів змінних. Статус вказує на причину зміни та якість змінної.

Екран Archive revision дає оператору можливість замінювати збережене в архіві значення або вставляти новий запис. Це може знадобитися, наприклад, у тому випадку, коли записуване значення не було достовірним і вимірювання проводилося іншими засобами, наприклад, неавтоматичними приладами. Тоді ці значення можна ввести пост-фактум. Звичайно, за таких можливостей оператори могли б “підмінити” архівні дані недійсними значеннями задля своєї мети. Однак, по-перше, в zenon є можливість обмежити доступ до цієї функції тільки авторизованим користувачам, по-друге, значення статусу для цього запису зміниться на MAN_VAL (рис. 7.15).

Екран типу Extended Trend дає можливість відображати тренди у вигляді графіків (рис. 7.16).

Рис. 7.14. Приклад елемента табличного перегляду Archive revision

Рис. 7.15. Показ статусу у Archive revision.

Рис. 7.16. Приклад екрану Extended Trend.

У zenon реалізовані достатньо потужні механізми відображення трендів, зокрема:

Додатково Extended Trend має можливість відображати залежності X від Y у форматі графіка.

Усі ці налаштування для Extended Trend і Archive revision можна провести кількома способами:

Таки чином, у середовищі виконання оператор може налаштувати відображення трендів.

Рис.7.17. Налаштування кривої

Рис. 7.18. Налаштування осі Y для кривої

Рис. 7.19. Налаштування часу для відображення даних для Extended Trend і Archive revision

<– 7.4. Підсистема трендів в SCADA Citect

–> 7.6. Підсистема трендів у WinCC Comfort